heidari

متد text در jQuery

1 پست در این موضوع قرار دارد

در این بخش از آموزش JQuery ، متد text را شرح میدهیم.

متد text دو کار انجام می دهد :

می تواند متن موجود در یک عنصر HTML مثل یک تگ را خوانده و به صفحه برگرداند .

می تواند متن یک عنصر HTML مثل تگ پاراگراف را به متن دلخوه و تعیین شده تغییر دهد .

هنگامی که این متد برای بازگرداندن متن استفاده می شود متن تمام عناصری که با مشصات داده شده مطابقت دارند را برمی گرداند ( این متد علامت های زبان نوشتن تگ های HTML را در نظر نمی گیرد ) .

هنگامی که این متد برای تغییر متن عنصر به کار می رود متن تمام عناصری که با مشخصات داده شده مطابقت دارند را تغییر می دهد .

شکل کلی استفاده از متد text به شرح زیر است :

خواندن و بازگرداندن متن یک عنصر HTML

به وسیله متد text می توانید متن یک عنصر مثل تگ پاراگراف را خوانده و در خروجی نمایش دهید :

$ ( selector ).text( ) ;

selector : این پارامتر تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم متن درون آن را خوانده و به خروجی بر گردانیم .

مثال زیر کاربرد متد text را نشان میدهد:

$("button").click(function(){

$("p").text("Hello world!");

});

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.