پاسخ به چطور برچسپ های ثابت درج کنم؟

Ali
توسط Ali،
عزیزان بعد از چندماه پیام میدم تا کنون چنین افزونه ای کشف یا نوشته یا راهکاری برای اینکار بیان نشده؟ باتشکر