5541553

افزودن به تصاویر سربرگ

3 پست در این موضوع قرار دارد

سلام، دوستان من میخوام به تصویر موجود در کد زیر alt اضافه کنم ، اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید

    <div id="slider" class="nivoSlider">
       <?php

            $default_images = array(
                1 => array(
                    'slide_image' => get_template_directory_uri()."/images/slides/slider.jpg" ,
                ),

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام بعد از کد images اضافه کنید.

<?php echo img(array('src'=>'image/picture.jpg', 'alt'=> 'alt information')); ?>

کدی ارسال کردید بهم ریختگی داره

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

دوست عزیز کد کامل اینه

<?php
/**
 * The Header for our theme.
 *
 * Displays all of the <head> section and everything up till <div id="content">
 *
 * @package 2R3A WEB
 */
?><!DOCTYPE html>
<html <?php language_attributes(); ?>>
<head>
<meta name="google-site-verification" content="jjV7Y3NH9qalRo3Bf1kVLbBv1E22kMvw1LFr6oYaXa0" />
<meta name="msvalidate.01" content="B946BE7C97C4AA67CD42E15AD43E12B7" />
<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>">
<meta name="viewport" content="width=device-width">
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11">

<link rel="meta"
    type="application/rdf+xml"
    href="http://2r3a.ir/wp-content/uploads/2016/07/dublincore.rdf" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>">
<?php wp_head(); ?>
<link rel="alternate" href="http://2r3a.ir" hreflang="fa-ir" />
<link href='http://www.fontonline.ir/css/BTitrTGEBold.css' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link href='http://www.fontonline.ir/css/IranNastaliq.css' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link href='http://www.fontonline.ir/css/BVahidBold.css' rel='stylesheet' type='text/css'>
</head>

<body <?php body_class(); ?>>

<?php if ( (of_get_option('innerpageslider', true) != 'hide') || is_home() || is_front_page() ) { ?>
    <div class="slider-main">
   
            <div class="top-bar">
                <?php echo of_get_option( 'header_title', $slide_title ); ?>
            </div><!-- top-bar -->
            <a href="<?php echo esc_url(get_site_url().'/#portfolio'); ?>" class="arrow-down"></a>
    <div id="slider" class="nivoSlider">
       <?php

            $default_images = array(
                1 => array(
                    'slide_image' => get_template_directory_uri()."/images/slides/slider.jpg" ,
                ),
                2 => array(
                    'slide_image' => get_template_directory_uri()."/images/slides/slider2.jpg",
                ),
                3 => array(
                    'slide_image' => get_template_directory_uri()."/images/slides/slider3.jpg",
                ),
                4 => array(
                    'slide_image' => get_template_directory_uri()."/images/slides/slider1.jpg",
                ),
                5 => array(
                    'slide_image' => get_template_directory_uri()."/images/slides/slider2.jpg",
                )
            ); 

            for ($i=1; $i<6; $i++) {
                if( of_get_option('slide'.$i,true) != '') { 
                ?>
                    <img src="<?php echo of_get_option('slide'.$i,$default_images[$i]['slide_image']); ?>"  />
                <?php }
            }
               ?>
    </div><!-- slider -->
    </div><!-- slider-main -->
<?php } ?>

<div class="header">
                    <div class="header-inner">
                            <div class="logo">
                                    <a href="<?php echo esc_url( home_url('/')); ?>">
                                        <?php if( of_get_option( 'logo', true ) != '' ) { ; ?>
                                            <?php if( of_get_option('logo',true) == 1 ) { ?>
                                                <h1><?php bloginfo('name'); ?></h1>
                                            <?php } else { ?>
                                            <img src="<?php echo esc_url( of_get_option( 'logo', true )); ?>" / >
                                        <?php } } else { ?>
                                            <h1><?php bloginfo('name'); ?></h1>
                                        <?php } ?>
                                       
                                    </a>
                             </div><!-- logo -->
                            <div class="toggle">
                            <a class="toggleMenu" href="#"><?php _e('Menu','skt-white'); ?></a>
                            </div><!-- toggle -->
                            <div class="nav">
                                <?php wp_nav_menu( array('theme_location'  => 'primary') ); ?>
                            </div><!-- nav --><div class="clear"></div>
                    </div><!-- header-inner -->
            </div><!-- header -->
      <div class="main-container">
         <?php if( function_exists('is_woocommerce') && is_woocommerce() ) { ?>
             <div class="content-area">
                <div class="middle-align content_sidebar">
                    <div id="sitemain" class="site-main">
         <?php } ?>

دقیقا باید به کجا اضافه کنم؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری