• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   پوشش زنده وردکمپ ۲۰۱۸ اروپا توسط وردپرس پارسی   23/03/97

   اگر کاربر وردپرس هستید حتما تا به حال اسم وردکمپ رو شنیدید، کمپ و دورهمی بزرگ توسعه‌دهنده‌ها و کاربران وردپرس که سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه تحت عنوان وردکمپ هستش که از سمت مراجع اصلی وردپرس حمایت و برگزار می‌شه.   این‌ بار در سال 2018 وردکمپ اروپا در شهر بلگراد کشور صربستان در حال برگزاری هستش، این رویداد طی سه روز 24 تا 26 تیر ماه (June 14-16) برگزار میشه، در این رویداد مصطفی صوفی از وردپرس پارسی و به نمایندگی تمامی کاربران وردپرس فارسی حضور داره. وردپرس پارسی رویداد وردکمپ 2018 اروپا رو به صورت زنده توسط مصطفی پوشش می‌ده و در صورت علاقه‌مندی به این مراسم می‌تونید از طریق وردپرس پارسی دنبالش کنید.در حال حاضر یک روز از این مراسم گذشته که گزارش اون در قسمت پوشش زنده قرار گرفته. برای دنبال کردن مراسم وردکمپ اروپا به صورت لحظه‌ای به صفحه پوشش زنده در قسمت زیر مراجعه کنید. همینطور در آینده منتظر خبر برگزاری اولین وردکمپ در ایران توسط وردپرس‌پارسی باشید. https://wp-parsi.com/wceu-2018

   لینک خبر در وردپرس پارسی : https://wp-parsi.com/wceu-2018-live  
hajizadeh

کمک برای ویرایش کد مطالب مرتبط بر اساس برچسب

2 پست در این موضوع قرار دارد

سلام وقت بخیر دوستان

کد صفحه single.php را براتون فرستادم لطفا بفرمایید برای مطالب مرتبط براساس برچسب باید چه کدی را جایگزین کد زیر کنم
ممنون و سپاس گزارم

<?php get_header();?>
<div class="fr">
<?php $banners_side1_r = get_option('tsweb_side1_r_ads_banners'); ?>
<section id="<?php if(!($banners_side1_r)) { echo"big-"; }?>single-main-content">
<?php if(have_posts()): while(have_posts()): the_post();?>
<article class="box">
<div class="box-title">
<span class="code-news">کد خبر : <?php the_id(); ?></span>
<span class="cats">دسته بندی : <?php the_category(', ');?></span>
<span class="date-meta">تاریخ انتشار : <?php the_time('Y/m/d'); ?> - <?php the_time('G:i'); ?></span>
</div>
<!--.box-title-->
<div class="box-content">
<div class="post">
<div id="sizecontroldiv" class="controlstyle"> اندازه فونت : + × </div>
<!--#sizecontroldiv-->
<!--<span id="print">چاپ خبر</span>-->
<div class="clear"></div>
<span class="roo-titr"><?php $toptitle = get_post_custom_values("toptitle"); echo $toptitle[0];?></span><!--.roo-titr-->
<h1 class="post-title">" style="<?php $post_meta = get_post_meta($post->ID, 'red',true); if (!empty($post_meta)) { ?>color: #ff0000;<?php } ?>"><?php the_title();?></h1>
<div class="post-content">
<?php the_content();?>
<?php
$banner_single = get_option('tsweb_ads_single_banner');
if($banner_single) {
$type_single = get_option('tsweb_ads_single_type');
if($type_single=="flash"){
?>
<div class="single-ads"><object width="468" height="60" type="application/x-shockwave-flash" data="<?php echo $banner_single; ?>"> <param value="<?php echo $banner_header; ?>" name="movie"><param value="transparent" name="wmode"></object></div>
<?php } else { ?>
"><img src="<?php echo $banner_single; ?>" alt="#" /><!-- max width:706px -->
<?php } } ?>
<div id="share">
<p>اشتراک این خبر در :</p>
<ul id="shareicon">
<li class="facebook">&t=<?php the_title(); ?>" title="facebook" target="_blank"> 
<li class="google-plus">" title="google-plus" target="_blank"> 
<li class="twitter">-<?php the_permalink(); ?>" title="twitter" target="_blank"> 

<!--#shareicon-->
</div>
<!--#share-->
</div>
<!--.post-content-->
</div>
<!--.post-->
</div>
<!--.box-content-->
<?php $attachments = new Attachments( 'attachments' ); /* pass the instance name */ ?>
<?php if( $attachments->exist() ) : ?>
<article id="gallery-wrapp">
<h3 class="box-title">گالری تصاویر خبر</h3>
<div class="gallery">
<?php $counter=1; while( $attachments->get() ) : ?>
<img src="<?php echo $attachments->src( 'full' ); ?>" data-full="<?php echo $attachments->src( 'full' ); ?>" alt="<?php echo $attachments->field( 'title' ); ?>">
<?php endwhile; ?>
</div>
</article>
<!--#gallery-wrapp-->
<?php endif; ?>
<?php if(get_option('tsweb_related')=='true') {
$categories = get_the_category($post->ID);
if ($categories) {
$category_ids = array();
foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
$args=array(
'category__in' => $category_ids,
//'post__not_in' => array($post->ID),
'showposts'=>get_option('tsweb_related_count'), // Number of related posts that will be shown.
'caller_get_posts'=>1
);
$my_query = new wp_query($args);
if( $my_query->have_posts() ) {
echo '<article class="related-post"><h3 class="box-title">اخبار مرتبط</h3>';
?>
<?php
echo '

<?php
}
echo '

';
}
}
wp_reset_query(); ?>
</article>
<!--.related-post-->
<?php } if(get_option('tsweb_comment')=='true') { ?>
<article id="twosweb-comment"> <!-- You can start editing here. -->
<h3 class="box-title">نظرات کاربران</h3>
<?php comments_template('',true);?>
</article>
<!--#twosweb-comment-->
<?php } ?>
</article>
<!--.box-->
<?php endwhile; endif;?>
</section>
<!--#main-content-->
<?php $banners_side1_r = get_option('tsweb_side1_r_ads_banners'); if($banners_side1_r) { ?>
<?php get_sidebar('single'); } ?>
</div>
<!--.fr-->
<?php get_sidebar('two');?>
<div class="clear"></div>
<?php get_footer();?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در در ۱۳۹۵/۹/۸ ه‍.ش. at 20:26، hajizadeh گفته است :

سلام وقت بخیر دوستان

کد صفحه single.php را براتون فرستادم لطفا بفرمایید برای مطالب مرتبط براساس برچسب باید چه کدی را جایگزین کد زیر کنم
ممنون و سپاس گزارم

<?php get_header();?>
<div class="fr">
<?php $banners_side1_r = get_option('tsweb_side1_r_ads_banners'); ?>
<section id="<?php if(!($banners_side1_r)) { echo"big-"; }?>single-main-content">
<?php if(have_posts()): while(have_posts()): the_post();?>
<article class="box">
<div class="box-title">
<span class="code-news">کد خبر : <?php the_id(); ?></span>
<span class="cats">دسته بندی : <?php the_category(', ');?></span>
<span class="date-meta">تاریخ انتشار : <?php the_time('Y/m/d'); ?> - <?php the_time('G:i'); ?></span>
</div>
<!--.box-title-->
<div class="box-content">
<div class="post">
<div id="sizecontroldiv" class="controlstyle"> اندازه فونت : + × </div>
<!--#sizecontroldiv-->
<!--<span id="print">چاپ خبر</span>-->
<div class="clear"></div>
<span class="roo-titr"><?php $toptitle = get_post_custom_values("toptitle"); echo $toptitle[0];?></span><!--.roo-titr-->
<h1 class="post-title">" style="<?php $post_meta = get_post_meta($post->ID, 'red',true); if (!empty($post_meta)) { ?>color: #ff0000;<?php } ?>"><?php the_title();?></h1>
<div class="post-content">
<?php the_content();?>
<?php
$banner_single = get_option('tsweb_ads_single_banner');
if($banner_single) {
$type_single = get_option('tsweb_ads_single_type');
if($type_single=="flash"){
?>
<div class="single-ads"><object width="468" height="60" type="application/x-shockwave-flash" data="<?php echo $banner_single; ?>"> <param value="<?php echo $banner_header; ?>" name="movie"><param value="transparent" name="wmode"></object></div>
<?php } else { ?>
"><img src="<?php echo $banner_single; ?>" alt="#" /><!-- max width:706px -->
<?php } } ?>
<div id="share">
<p>اشتراک این خبر در :</p>
<ul id="shareicon">
<li class="facebook">&t=<?php the_title(); ?>" title="facebook" target="_blank"> 
<li class="google-plus">" title="google-plus" target="_blank"> 
<li class="twitter">-<?php the_permalink(); ?>" title="twitter" target="_blank"> 

<!--#shareicon-->
</div>
<!--#share-->
</div>
<!--.post-content-->
</div>
<!--.post-->
</div>
<!--.box-content-->
<?php $attachments = new Attachments( 'attachments' ); /* pass the instance name */ ?>
<?php if( $attachments->exist() ) : ?>
<article id="gallery-wrapp">
<h3 class="box-title">گالری تصاویر خبر</h3>
<div class="gallery">
<?php $counter=1; while( $attachments->get() ) : ?>
<img src="<?php echo $attachments->src( 'full' ); ?>" data-full="<?php echo $attachments->src( 'full' ); ?>" alt="<?php echo $attachments->field( 'title' ); ?>">
<?php endwhile; ?>
</div>
</article>
<!--#gallery-wrapp-->
<?php endif; ?>
<?php if(get_option('tsweb_related')=='true') {
$categories = get_the_category($post->ID);
if ($categories) {
$category_ids = array();
foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
$args=array(
'category__in' => $category_ids,
//'post__not_in' => array($post->ID),
'showposts'=>get_option('tsweb_related_count'), // Number of related posts that will be shown.
'caller_get_posts'=>1
);
$my_query = new wp_query($args);
if( $my_query->have_posts() ) {
echo '<article class="related-post"><h3 class="box-title">اخبار مرتبط</h3>';
?>
<?php
echo '

<?php
}
echo '

';
}
}
wp_reset_query(); ?>
</article>
<!--.related-post-->
<?php } if(get_option('tsweb_comment')=='true') { ?>
<article id="twosweb-comment"> <!-- You can start editing here. -->
<h3 class="box-title">نظرات کاربران</h3>
<?php comments_template('',true);?>
</article>
<!--#twosweb-comment-->
<?php } ?>
</article>
<!--.box-->
<?php endwhile; endif;?>
</section>
<!--#main-content-->
<?php $banners_side1_r = get_option('tsweb_side1_r_ads_banners'); if($banners_side1_r) { ?>
<?php get_sidebar('single'); } ?>
</div>
<!--.fr-->
<?php get_sidebar('two');?>
<div class="clear"></div>
<?php get_footer();?>

 

<?php
$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
if ($tags) {
    $tag_ids = array();
    foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;

    $args=array(
        'tag__in' => $tag_ids,
        'post__not_in' => array($post->ID),
        'showposts'=>5,
        'caller_get_posts'=>1
    );
    $my_query = new wp_query($args);
    if( $my_query->have_posts() ) {
        echo '<ul>';
        while ($my_query->have_posts()) {
            $my_query->the_post();
        ?>
            <li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="پیوند دائمی به
<?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
        <?php
        }
        echo '</ul>';
    }
}
 wp_reset_query();
?>
1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری