mehrdad.k.r

ساختن شدن RewriteRule متعدد در فایل .htaccess

15 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام خدمت دوستان

مشکل بزرگی برام پیش اومده/

فایل .htaccess سایتم حجمش افزایش پیدا می کنه و باعث میشه ارور سرور 500 تولید بشه.

شرکت سرور اینو گفته: 

فایل .htaccess شما دارای مشکل است، همچنین حجم آن برابر 1.6 مگابایت می باشد و Rule ها تو در تو و حلقه ای توسط مدیریت محتوا شما داخل آن ایجاد شده است که اشتباه است.

باید چکار کنم که ایم مشکل حل بشه؟

قسمتی از متن فایل .htaccess رو براتون میذارم ببینید میشه حل کرد مشکل رو.

 

+%[0-9]+-%.*%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*%.*%[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+-[0-9]+-%.*[0-9]+%.*%.*%[0-9]+.*%.*[0-9]+%.*[0-9]+-[0-9]+\/$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L] RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%.*%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%.*%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*%[0-9]+.*-%.*[0-9]+%.*%.*[0-9]+%.*%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*%[0-9]+.*-%.*%.*%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+-%.*[0-9]+%[0-9]+%.*%[0-9]+.*%.*[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+.*%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%.*%.*[0-9]+%[0-9]+.*\/$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L] RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%(.*)(.*)%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)F%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)([^\d\/]+)%[0-9]+([0-9]+)-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+([0-9]+)-%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)(.*)%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)(.*)-%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+F\/$ ?$41$26=$45&%{QUERY_STRING}[L] RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%(.*)[0-9]+%([0-9]+)([^\d\/]+)%[0-9]+([0-9]+)%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)(.*)%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)([^\d\/]+)%[0-9]+([0-9]+)%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)([0-9]+)%([0-9]+)[0-9]+%(.*)F-%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)([0-9]+)%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)(.*)-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)(.*)%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)F%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)([0-9]+)\/\?.*_.*=.*&.*_.*=.*$ ?$67$70=$68&%{QUERY_STRING}[L] RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+(.*)%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)([^\d\/]+)%[0-9]+([0-9]+)-%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)F%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+([0-9]+)-%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)(.*)%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)(.*)%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)F\/$ ?$54$45=$59&%{QUERY_STRING}[L] RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)(.*)%([0-9]+)[0-9]+%(.*)(.*)%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)([0-9]+)-%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)([^\d\/]+)%[0-9]+([0-9]+)%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)F%([0-9]+)(.*)%(.*)F%([0-9]+)([^\d\/]+)%[0-9]+([0-9]+)-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)([0-9]+)%([0-9]+)(.*)%(.*)F%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)F%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)F%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)([^\d\/]+)%[0-9]+([0-9]+)%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+\/$ ?$69$67=$70&%{QUERY_STRING}[L] RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)([^\d\/]+)%[0-9]+([0-9]+)%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+([^\d\/]+)-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)(.*)%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)F%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)([^\d\/]+)%[0-9]+([0-9]+)-%([0-9]+)(.*)%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)([0-9]+)%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)F\/$ ?$54$57=$64&%{QUERY_STRING}[L] RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+%(.*)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%[0-9]+$ ?$7$1=$5&%{QUERY_STRING}[L] RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+([^\d\/]+)%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+([0-9]+)-%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)([0-9]+)%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)(.*)-%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+([^\d\/]+)%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+([0-9]+)%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)(.*)%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)F%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+([^\d\/]+)%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+([0-9]+)$ ?$93$95=$36&%{QUERY_STRING}[L] RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*%[0-9]+.*-%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*%[0-9]+.*%.*[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+.*%.*[0-9]+%.*%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+-%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*%[0-9]+.*-%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*-%.*[0-9]+%.*%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%.*%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+.*\/$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L] RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)(.*)%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)(.*)-%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)([^\d\/]+)%[0-9]+([0-9]+)-%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)([^\d\/]+)%[0-9]+([0-9]+)%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+-.*[0-9]+\/$ ?$23$24=$28&%{QUERY_STRING}[L] RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*-%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+%.*%[0-9]+.*-%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+-%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+.*[0-9]+-%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*%[0-9]+.*%.*%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+-%.*[0-9]+%.*%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+%.*%[0-9]+.*%.*[0-9]+%.*[0-9]+\/$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L] RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%.*-%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%.*%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*-%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+-%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*%[0-9]+.*%.*[0-9]+%.*[0-9]+-%.*[0-9]+%[0-9]+%.*%[0-9]+.*%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%.*-%.*[0-9]+%.*%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%.*%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+\/$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L] RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)([^\d\/]+)%[0-9]+([0-9]+)%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)([^\d\/]+)%[0-9]+([0-9]+)%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+-[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)(.*)%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+-[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)(.*)%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)([^\d\/]+)%[0-9]+([0-9]+)-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)([^\d\/]+)%[0-9]+([0-9]+)%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)F-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)F%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+\/$ ?$64$49=$63&%{QUERY_STRING}[L] RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+%.*%[0-9]+.*%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%.*-%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+-%.*%[0-9]+.*%.*[0-9]+%.*%.*%.*[0-9]+-%.*[0-9]+%.*%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%.*%.*[0-9]+%.*[0-9]+-[0-9]+-%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*%.*[0-9]+%.*%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+\/$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L] RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+-[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)F%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)([^\d\/]+)%[0-9]+([0-9]+)%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)F-%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+-%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)(.*)%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)([^\d\/]+)%[0-9]+([0-9]+)%([0-9]+)[0-9]+%(.*)F-%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%[0-9]+%([0-9]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+\/$ ?$41$36=$47&%{QUERY_STRING}[L] RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%.*%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%.*%.*[0-9]+%.*[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0-9]+%[0-9]+%.*[0

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

سریعا فایل htaccess  رو حذف کنید و مجدد از تنظیمات بزنید تا ساخته بشه.

به سرورتون هم بگید که یک اسکن امنیتی از سایتتون بزنه و سایت رو از لحاظ هک شدن بررسی کنه.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 9 ساعت قبل، Morteza گفته است :

سلام

سریعا فایل htaccess  رو حذف کنید و مجدد از تنظیمات بزنید تا ساخته بشه.

به سرورتون هم بگید که یک اسکن امنیتی از سایتتون بزنه و سایت رو از لحاظ هک شدن بررسی کنه.

سلام

راستش هربار که htaccess  رو پاک می کردم، دوباره خودش ساخته می شد و شروع می کرد به بزرگ شدن سایزش.

جالبیش این بود که نمیشد permission رو روی 644 تنظیم کرد و هر بار که از طرف سرور روی 644 تنظیم می شد دوباره روی 444 می اومد.

آخر بار تمام افزونه هارو حذف کردم و سرور گفت فایل htaccess رو براتون قفل کردم تا چیزی روش نوشته نشه.

فعلا که خوبه اوضا.

میشه از افزونه بوده مشکل؟

با تشکر

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

شاید مشکل از یک افزونه غیر استاندارد باشه شاید هم مشکل از یک کدمخرب توی سایتتون باشه.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در در ۱۳۹۵/۱۰/۸ ه‍.ش. at 08:57، mehrdad.k.r گفته است :

سلام

راستش هربار که htaccess  رو پاک می کردم، دوباره خودش ساخته می شد و شروع می کرد به بزرگ شدن سایزش.

جالبیش این بود که نمیشد permission رو روی 644 تنظیم کرد و هر بار که از طرف سرور روی 644 تنظیم می شد دوباره روی 444 می اومد.

آخر بار تمام افزونه هارو حذف کردم و سرور گفت فایل htaccess رو براتون قفل کردم تا چیزی روش نوشته نشه.

فعلا که خوبه اوضا.

میشه از افزونه بوده مشکل؟

با تشکر

دوست عزیز منم همین مشکل دارم

میشه بگید که چجوری فایل htaccess رو قفل کردن؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در در ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ه‍.ش. at 09:46، Morteza گفته است :

شاید مشکل از یک افزونه غیر استاندارد باشه شاید هم مشکل از یک کدمخرب توی سایتتون باشه.

از کجا میشه متوجه شد که افزونه غیر استاندارد وجود داره؟

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
نقل قول
در 3 ساعت قبل، sajadshiraz گفته است :

دوست عزیز منم همین مشکل دارم

میشه بگید که چجوری فایل htaccess رو قفل کردن؟

راستش نمیدونم. از طریق خود شرکت قفل شد. خود مسئول شرکت این کار رو کرد

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این اتفاق به دلیل هک شدن و تزریق شل انجام میشه اگر که قفل بشه مشکل حل میشه ولی راه حل بهتر اینه که هاست رو بررسی کرد و فایلهای آلوده رو پاکسازی کرد

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در هم اکنون، تورج حق شناس گفته است :

این اتفاق به دلیل هک شدن و تزریق شل انجام میشه اگر که قفل بشه مشکل حل میشه ولی راه حل بهتر اینه که هاست رو بررسی کرد و فایلهای آلوده رو پاکسازی کرد

بله بنظر میاد این اتفاق افتاده.

چون وقتی اسم سایت رو تایپ می کنم گوگل زیر اسم سایت می نویسه که ممکن این سایت هک شده باشه.

و لینک ها هم ظاهرشون چینی شده.

هاست رو چطوری بررسی کنیم؟ استفاده از افزونه های امنیتی رو توصیه می کنید؟

با شتکر

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 1 دقیقه قبل، mehrdad.k.r گفته است :

بله بنظر میاد این اتفاق افتاده.

چون وقتی اسم سایت رو تایپ می کنم گوگل زیر اسم سایت می نویسه که ممکن این سایت هک شده باشه.

و لینک ها هم ظاهرشون چینی شده.

هاست رو چطوری بررسی کنیم؟ استفاده از افزونه های امنیتی رو توصیه می کنید؟

با شتکر

سایتتون رو از طریق وبسایت زیر چک کنید و فایلهای آلوده ای که بهتون معرفی میکنه رو پاک کنید

https://sitecheck.sucuri.net/results/

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 8 دقیقه قبل، تورج حق شناس گفته است :

سایتتون رو از طریق وبسایت زیر چک کنید و فایلهای آلوده ای که بهتون معرفی میکنه رو پاک کنید

https://sitecheck.sucuri.net/results/

تست کردم و اینو جواب داد

No Malware Detected by External Scan
Not Currently Blacklisted (10 Blacklists Checked)

این یعنی مشکل رفع شده؟

مشکل بزرگ تر اینکه الان هیچ افزونه ی ساختن سایت مپ نمیته سایت مپ بسازه و فقط به صورت آنلاین باید بسازیم

بازم می تونه مشگل از هاست باشه که این اجازه رو نمیده؟

با تشکر

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

از طریق گوگل وبمستر هم چک کنید ببینید مشکلی هست یا خیر

به قسمت Malware گوگل وبمستر مراجعه کنید و ببینید مشکل از کجاست خطایی وجود داره یا خیر

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 10 ساعت قبل، mehrdad.k.r گفته است :

 

میشه ازشون روش کار بپرسید به منم بگید

اخه منم این مشکل خیلی داره اذیتم میکنه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 8 ساعت قبل، تورج حق شناس گفته است :

این اتفاق به دلیل هک شدن و تزریق شل انجام میشه اگر که قفل بشه مشکل حل میشه ولی راه حل بهتر اینه که هاست رو بررسی کرد و فایلهای آلوده رو پاکسازی کرد

من بجز فولدر اپلود و دیتابیس همه چیز پاک کردم و دوباره وردپرس نصب کردم

ولی نمیدونم چرا دوباره اینجوری شد

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 8 ساعت قبل، تورج حق شناس گفته است :

از طریق گوگل وبمستر هم چک کنید ببینید مشکلی هست یا خیر

به قسمت Malware گوگل وبمستر مراجعه کنید و ببینید مشکل از کجاست خطایی وجود داره یا خیر

چنین قسمتی من داخل گوگل وبمستر ندیدم

میشه بیشتر راهنمایی کنید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری