• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   پوشش زنده وردکمپ ۲۰۱۸ اروپا توسط وردپرس پارسی   23/03/97

   اگر کاربر وردپرس هستید حتما تا به حال اسم وردکمپ رو شنیدید، کمپ و دورهمی بزرگ توسعه‌دهنده‌ها و کاربران وردپرس که سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه تحت عنوان وردکمپ هستش که از سمت مراجع اصلی وردپرس حمایت و برگزار می‌شه.   این‌ بار در سال 2018 وردکمپ اروپا در شهر بلگراد کشور صربستان در حال برگزاری هستش، این رویداد طی سه روز 24 تا 26 تیر ماه (June 14-16) برگزار میشه، در این رویداد مصطفی صوفی از وردپرس پارسی و به نمایندگی تمامی کاربران وردپرس فارسی حضور داره. وردپرس پارسی رویداد وردکمپ 2018 اروپا رو به صورت زنده توسط مصطفی پوشش می‌ده و در صورت علاقه‌مندی به این مراسم می‌تونید از طریق وردپرس پارسی دنبالش کنید.در حال حاضر یک روز از این مراسم گذشته که گزارش اون در قسمت پوشش زنده قرار گرفته. برای دنبال کردن مراسم وردکمپ اروپا به صورت لحظه‌ای به صفحه پوشش زنده در قسمت زیر مراجعه کنید. همینطور در آینده منتظر خبر برگزاری اولین وردکمپ در ایران توسط وردپرس‌پارسی باشید. https://wp-parsi.com/wceu-2018

   لینک خبر در وردپرس پارسی : https://wp-parsi.com/wceu-2018-live  
PRGAME

مشکل با ذخیره متاباکس

2 پست در این موضوع قرار دارد

ارسال شده در (ویرایش شده)

سلام دوستان . یک متاباکس دارم با حدود 21 تا چک باکس . 

وقتی 2 تا از چک باکس هارو میزنم خوب ذخیره میشن . 

ولی وقتی تعداد زیادی رو تیک میزنم و بروزرسانی پست رو میزنم ، صفحه به لیست همه پست ها منتقل میشه و پست سیو نمیشه . 

مشکل چیه ؟

<?php
add_action( 'add_meta_boxes', 'add_custom_box' );

  function add_custom_box( $post ) {
    add_meta_box(
      'Meta Box', // ID, should be a string.
      'ژانر فیلم یا سریال ( لطفا ژانر های مرتبط را تیک بزنید )', // Meta Box Title.
      'people_meta_box', // Your call back function, this is where your form field will go.
      'post', // The post type you want this to show up on, can be post, page, or custom post type.
      'side', // The placement of your meta box, can be normal or side.
      'core' // The priority in which this will be displayed.
    );
}
 function people_meta_box($post) {
  wp_nonce_field( 'my_awesome_nonce', 'awesome_nonce' );  
  $checkboxMeta = get_post_meta( $post->ID );
  ?>

  <input type="checkbox" name="ejtemai" id="ejtemai" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['ejtemai'] ) ) checked( $checkboxMeta['ejtemai'][0], 'اجتماعی' ); ?> />اجتماعی<br />
  <input type="checkbox" name="asrar" id="asrar" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['asrar'] ) ) checked( $checkboxMeta['asrar'][0], 'اسرارآمیز' ); ?> />اسرارآمیز<br />
  <input type="checkbox" name="action" id="action" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['action'] ) ) checked( $checkboxMeta['action'][0], 'اکشن' ); ?> />اکشن<br />
<input type="checkbox" name="anime" id="anime" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['anime'] ) ) checked( $checkboxMeta['anime'][0], 'انیمیشن' ); ?> />انیمیشن<br />
<input type="checkbox" name="bio" id="bio" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['bio'] ) ) checked( $checkboxMeta['bio'][0], 'بیوگرافی' ); ?> />بیوگرافی<br />
<input type="checkbox" name="tari" id="tari" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['tari'] ) ) checked( $checkboxMeta['tari'][0], 'تاریخی' ); ?> />تاریخی<br />
<input type="checkbox" name="takh" id="takh" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['takh'] ) ) checked( $checkboxMeta['takh'][0], 'تخیلی' ); ?> />تخیلی<br />
<input type="checkbox" name="vah" id="vah" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['vah'] ) ) checked( $checkboxMeta['vah'][0], 'ترسناک' ); ?> />ترسناک<br />
<input type="checkbox" name="jen" id="jen" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['jen'] ) ) checked( $checkboxMeta['jen'][0], 'جنایی' ); ?> />جنایی<br />
<input type="checkbox" name="jang" id="jang" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['jang'] ) ) checked( $checkboxMeta['jang'][0], 'جنگی' ); ?> />جنگی<br />
<input type="checkbox" name="khan" id="khan" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['khan'] ) ) checked( $checkboxMeta['khan'][0], 'خانوادگی' ); ?> />خانوادگی<br />
<input type="checkbox" name="deram" id="deram" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['deram'] ) ) checked( $checkboxMeta['deram'][0], 'درام' ); ?> />درام<br />
<input type="checkbox" name="eshg" id="eshg" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['eshg'] ) ) checked( $checkboxMeta['eshg'][0], 'عاشقانه' ); ?> />عاشقانه<br />
<input type="checkbox" name="elm" id="elm" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['elm'] ) ) checked( $checkboxMeta['elm'][0], 'علمی' ); ?> />علمی<br />
<input type="checkbox" name="fan" id="fan" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['fan'] ) ) checked( $checkboxMeta['fan'][0], 'فانتزی' ); ?> />فانتزی<br />
<input type="checkbox" name="kome" id="kome" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['kome'] ) ) checked( $checkboxMeta['kome'][0], 'کمدی' ); ?> />کمدی<br />
<input type="checkbox" name="maja" id="maja" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['maja'] ) ) checked( $checkboxMeta['maja'][0], 'ماجرایی' ); ?> />ماجرایی<br />
<input type="checkbox" name="music" id="music" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['music'] ) ) checked( $checkboxMeta['music'][0], 'موزیکال' ); ?> />موزیکال<br />
<input type="checkbox" name="hai" id="hai" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['hai'] ) ) checked( $checkboxMeta['hai'][0], 'هیجانی' ); ?> />هیجانی<br />
<input type="checkbox" name="varz" id="varz" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['varz'] ) ) checked( $checkboxMeta['varz'][0], 'ورزشی' ); ?> />ورزشی<br />
<input type="checkbox" name="west" id="west" value="yes" <?php if ( isset ( $checkboxMeta['west'] ) ) checked( $checkboxMeta['west'][0], 'وسترن' ); ?> />وسترن<br />

<?php }
add_action( 'save_post', 'save_people_checkboxes' );
  function save_people_checkboxes( $post_id ) {
    if ( defined( 'DOING_AUTOSAVE' ) && DOING_AUTOSAVE ) 
      return;
    if ( ( isset ( $_POST['my_awesome_nonce'] ) ) && ( ! wp_verify_nonce( $_POST['my_awesome_nonce'], plugin_basename( __FILE__ ) ) ) )
      return;
    if ( ( isset ( $_POST['post_type'] ) ) && ( 'page' == $_POST['post_type'] ) ) {
      if ( ! current_user_can( 'edit_page', $post_id ) ) {
        return;
      }  
    } else {
      if ( ! current_user_can( 'edit_post', $post_id ) ) {
        return;
      }
    }

    if( isset( $_POST[ 'ejtemai' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'ejtemai', 'اجتماعی' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'ejtemai', '' );
    }
    if( isset( $_POST[ 'asrar' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'asrar', 'اسرارامیز' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'asrar', '' );
    }

    if( isset( $_POST[ 'action' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'action', 'اکشن' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'action', '' );
    } 
    if( isset( $_POST[ 'anime' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'anime', 'انیمیشن' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'anime', '' );
    }

    if( isset( $_POST[ 'bio' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'bio', 'بیوگرافی' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'bio', '' );
    }

    if( isset( $_POST[ 'tari' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'tari', 'تاریخی' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'tari', '' );
    }

    if( isset( $_POST[ 'takh' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'takh', 'تخیلی' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'takh', '' );
    }

    if( isset( $_POST[ 'vah' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'vah', 'ترسناک' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'vah', '' );
    }

    if( isset( $_POST[ 'jen' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'jen', 'جنایی' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'jen', '' );
    }

    if( isset( $_POST[ 'jang' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'jang', 'جنگی' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'jang', '' );
    }

    if( isset( $_POST[ 'khan' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'khan', 'خانوادگی' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'khan', '' );
    }

    if( isset( $_POST[ 'deram' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'deram', 'درام' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'deram', '' );
    }

    if( isset( $_POST[ 'eshg' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'eshg', 'عاشقانه' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'eshg', '' );
    }

    if( isset( $_POST[ 'elm' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'elm', 'علمی' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'elm', '' );
    }

    if( isset( $_POST[ 'fan' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'fan', 'فانتزی' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'fan', '' );
    }

    if( isset( $_POST[ 'kome' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'kome', 'کمدی' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'kome', '' );
    }

    if( isset( $_POST[ 'maja' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'maja', 'ماجرایی' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'maja', '' );
    }

    if( isset( $_POST[ 'music' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'music', 'موزیکال' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'music', '' );
    }

    if( isset( $_POST[ 'hai' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'hai', 'هیجانی' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'hai', '' );
    }

    if( isset( $_POST[ 'varz' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'varz', 'ورزشی' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'varz', '' );
    }

    if( isset( $_POST[ 'west' ] ) ) {
      update_post_meta( $post_id, 'west', 'وسترن' );
    } else {
      update_post_meta( $post_id, 'west', '' );
    }
 
}
?>

 

ویرایش شده در توسط PRGAME
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

مشکل حل شد !

تاپیک رو ببندید !

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.