karimi

درخواست طراحی افزونه

2 پست در این موضوع قرار دارد

افزونه ای برای طراحی سیستم کدینگ کالا نیازمندیم به شرح زیر:

1-      یک صفحه اختصاصی داشته باشد که در آن کاربر در آغاز تعداد ارقام کدینگ کالا را انتخاب کند.

2-      پس از انتخاب تعداد ارقام، از کاربر مشخصات کالا درخواست شده و با توجه به اطلاعات ارائه شده یک عدد ترتیبی برای آن در نظر گرفته می شود و در انتها پس از تکمیل اطلاعات هر قلم کالا کد نهایی نمایش داده می شود.

3-      پس از پایان امکان خروجی گرفتن در فایل اکسل وجود داشته باشد، همچنین در صورت امکان بتان اطلاعات را از طریق فایل اکسل بارگزاری نمود.

 

توضیحات:

تعداد ارقام از 8 و 9 - 10 و 11 – 12 و 13 رقم لازم است. در کل سهخ دسته وجود دارد و عدد فرد هر گروه تنها در انتها یک ویژگی خاص را نمایش می دهد.

فیلدهای مورد نیاز:

 

فیلدهای مورد نیاز

8 رقمی

9 رقمی

10 رقمی

11 رقمی

12 رقمی

13 رقمی

گروه اصلی

1 رقم

1 رقم

1 رقم

1 رقم

2 رقم

2رقم

گروه فرعی 1

2 رقم

2 رقم

2 رقم

2 رقم

2 رقم

2 رقم

گروه فرعی 2

2 رقم

2 رقم

2 رقم

2 رقم

2 رقم

2 رقم

مشخصات 1

3 رقم

3 رقم

3 رقم

3 رقم

3 رقم

3 رقم

مشخصات 2

-

-

2 رقم

2 رقم

3 رقم

3 رقم

ویژگی

-

1 رقم

-

1 رقم

-

1 رقم

 

سورس افزونه متعلق به سایت انباریار است و نویسنده متعهد می گردد هیچگونه حق و امتیازی نسبت به آن ندارد و امکان فروش آن را نخواهد داشت. همچنین افزونه به گونه ای طراحی شود که امکان آپدیت آن نیز وجود داشته باشد.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

با سلام

در خدمتم در تماس باشید.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست