فردین

مشکل با افزونه cmb2 زمینه دلخواه تکرار شونده

13 پست در این موضوع قرار دارد

ارسال شده در (ویرایش شده)

سلام خسته نباشید این افزونه یک مشکل مهم داره اونم اینه فاصله ی بین لینک هارو حذف میکنه
نمونه لینک

لینک سالم

http://dl.musicfm.ir/1397/07/15/Mohammadreza%20Golzar%20-%20Baroon.mp3

بعد از قرار دادن

http://dl.musicfm.ir/1397/07/15/MohammadrezaGolzar-Baroon.mp3

فاصله هارو حذف میکنه

راه حلی نیست برای این مشکل ؟؟؟
من یکی از قالب های سایتم از این افزونه به صورت داخلی استفاده میکنه
مجبورم لینکارو کوتاه کنم بعد قرار بدم
ممنون اگر کسی بتونه راهنماییم کنه

ویرایش شده در توسط فردین
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام و درود @فردین

 

بعیده خود افزونه همچین مشکلی داشته باشه.

احتمالا فیلد های ایجاد شده از نوع مناسب برای url نیست.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 10 ساعت قبل، mehran-b گفته است :

سلام و درود @فردین

 

بعیده خود افزونه همچین مشکلی داشته باشه.

احتمالا فیلد های ایجاد شده از نوع مناسب برای url نیست.

سلام اقا مهران چطور میتونم چک کنم شما افزونه رو چک کردید ؟

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در هم اکنون، فردین گفته است :

سلام اقا مهران چطور میتونم چک کنم شما افزونه رو چک کردید ؟

نه من اصلا از افزونه برای ساخت کاستوم فیلد استفاده نمیکنم.

کار نکردم با این افزونه ها.

ولی حدسم اینه که خود افزونه بعیده همچین مشکلی داشته باشه.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

 

در هم اکنون، mehran-b گفته است :

نه من اصلا از افزونه برای ساخت کاستوم فیلد استفاده نمیکنم.

کار نکردم با این افزونه ها.

یک سایت مذهبی گرفتیم که با این افزونه بخش پلیر و دانلودش طراحی شده منتها افزونه رو داخل خوده قالب آوردن

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 3 دقیقه قبل، فردین گفته است :

یک سایت مذهبی گرفتیم که با این افزونه بخش پلیر و دانلودش طراحی شده منتها افزونه رو داخل خوده قالب آوردن

دو راه هست.

  1. اینکه بررسی بشه چرا CMB2 این بلا رو سر URL ها میاره.
  2. کل باکس دانلود رو بدون افزونه بسازین.
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در هم اکنون، mehran-b گفته است :

دو راه هست.

  1. اینکه بررسی بشه چرا CMB2 این بلا رو سر URL ها میاره.
  2. کل باکس دانلود رو بدون افزونه بسازین.

افزونه رو تو خوده قالب اوردن نیاز به نصب نیست اما همون افزونه با قالبه 

این باکسش تکرار شوندس و میشه هر چقدر خواست باهاش باکس دانلود ساخت

اما لینکارو خراب میکنه مشکل سازه چه بخشی رو باید چک کنم 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

یک فولدر با نام cmb2 هست داخل قالب

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

<?php
/**
 * Include and setup custom metaboxes and fields. (make sure you copy this file to outside the CMB2 directory)
 *
 * Be sure to replace all instances of 'yourprefix_' with your project's prefix.
 * http://nacin.com/2010/05/11/in-wordpress-prefix-everything/
 *
 * @category YourThemeOrPlugin
 * @package  Demo_CMB2
 * @license  http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php GPL v2.0 (or later)
 * @link     https://github.com/CMB2/CMB2
 */

/**
 * Get the bootstrap! If using the plugin from wordpress.org, REMOVE THIS!
 */

if ( file_exists( dirname( __FILE__ ) . '/cmb2/init.php' ) ) {
    require_once dirname( __FILE__ ) . '/cmb2/init.php';
} elseif ( file_exists( dirname( __FILE__ ) . '/CMB2/init.php' ) ) {
    require_once dirname( __FILE__ ) . '/CMB2/init.php';
}

/**
 * Conditionally displays a metabox when used as a callback in the 'show_on_cb' cmb2_box parameter
 *
 * @param  CMB2 object $cmb CMB2 object.
 *
 * @return bool             True if metabox should show
 */
function yourprefix_show_if_front_page( $cmb ) {
    // Don't show this metabox if it's not the front page template.
    if ( get_option( 'page_on_front' ) !== $cmb->object_id ) {
        return false;
    }
    return true;
}

/**
 * Conditionally displays a field when used as a callback in the 'show_on_cb' field parameter
 *
 * @param  CMB2_Field object $field Field object.
 *
 * @return bool                     True if metabox should show
 */
function yourprefix_hide_if_no_cats( $field ) {
    // Don't show this field if not in the cats category.
    if ( ! has_tag( 'cats', $field->object_id ) ) {
        return false;
    }
    return true;
}

/**
 * Manually render a field.
 *
 * @param  array      $field_args Array of field arguments.
 * @param  CMB2_Field $field      The field object.
 */
function yourprefix_render_row_cb( $field_args, $field ) {
    $classes     = $field->row_classes();
    $id          = $field->args( 'id' );
    $label       = $field->args( 'name' );
    $name        = $field->args( '_name' );
    $value       = $field->escaped_value();
    $description = $field->args( 'description' );
    ?>
    <div class="custom-field-row <?php echo esc_attr( $classes ); ?>">
        <p><label for="<?php echo esc_attr( $id ); ?>"><?php echo esc_html( $label ); ?></label></p>
        <p><input id="<?php echo esc_attr( $id ); ?>" type="text" name="<?php echo esc_attr( $name ); ?>" value="<?php echo $value; ?>"/></p>
        <p class="description"><?php echo esc_html( $description ); ?></p>
    </div>
    <?php
}

/**
 * Manually render a field column display.
 *
 * @param  array      $field_args Array of field arguments.
 * @param  CMB2_Field $field      The field object.
 */
function yourprefix_display_text_small_column( $field_args, $field ) {
    ?>
    <div class="custom-column-display <?php echo esc_attr( $field->row_classes() ); ?>">
        <p><?php echo $field->escaped_value(); ?></p>
        <p class="description"><?php echo esc_html( $field->args( 'description' ) ); ?></p>
    </div>
    <?php
}

/**
 * Conditionally displays a message if the $post_id is 2
 *
 * @param  array             $field_args Array of field parameters.
 * @param  CMB2_Field object $field      Field object.
 */
function yourprefix_before_row_if_2( $field_args, $field ) {
    if ( 2 == $field->object_id ) {
        echo '<p>Testing <b>"before_row"</b> parameter (on $post_id 2)</p>';
    } else {
        echo '<p>Testing <b>"before_row"</b> parameter (<b>NOT</b> on $post_id 2)</p>';
    }
}

add_action( 'cmb2_admin_init', 'yourprefix_register_demo_metabox' );
/**
 * Hook in and add a demo metabox. Can only happen on the 'cmb2_admin_init' or 'cmb2_init' hook.
 */
function yourprefix_register_demo_metabox() {
    $prefix = 'yourprefix_demo_';

    /**
     * Sample metabox to demonstrate each field type included
     */
    $cmb_demo = new_cmb2_box( array(
        'id'            => $prefix . 'metabox',
        'title'         => esc_html__( 'Test Metabox', 'cmb2' ),
        'object_types'  => array( 'page' ), // Post type
        // 'show_on_cb' => 'yourprefix_show_if_front_page', // function should return a bool value
        // 'context'    => 'normal',
        // 'priority'   => 'high',
        // 'show_names' => true, // Show field names on the left
        // 'cmb_styles' => false, // false to disable the CMB stylesheet
        // 'closed'     => true, // true to keep the metabox closed by default
        // 'classes'    => 'extra-class', // Extra cmb2-wrap classes
        // 'classes_cb' => 'yourprefix_add_some_classes', // Add classes through a callback.
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name'       => esc_html__( 'Test Text', 'cmb2' ),
        'desc'       => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'         => $prefix . 'text',
        'type'       => 'text',
        'show_on_cb' => 'yourprefix_hide_if_no_cats', // function should return a bool value
        // 'sanitization_cb' => 'my_custom_sanitization', // custom sanitization callback parameter
        // 'escape_cb'       => 'my_custom_escaping',  // custom escaping callback parameter
        // 'on_front'        => false, // Optionally designate a field to wp-admin only
        // 'repeatable'      => true,
        // 'column'          => true, // Display field value in the admin post-listing columns
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Test Text Small', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'textsmall',
        'type' => 'text_small',
        // 'repeatable' => true,
        // 'column' => array(
        //     'name'     => esc_html__( 'Column Title', 'cmb2' ), // Set the admin column title
        //     'position' => 2, // Set as the second column.
        // );
        // 'display_cb' => 'yourprefix_display_text_small_column', // Output the display of the column values through a callback.
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Test Text Medium', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'textmedium',
        'type' => 'text_medium',
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name'       => esc_html__( 'Read-only Disabled Field', 'cmb2' ),
        'desc'       => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'         => $prefix . 'readonly',
        'type'       => 'text_medium',
        'default'    => esc_attr__( 'Hey there, I\'m a read-only field', 'cmb2' ),
        'save_field' => false, // Disables the saving of this field.
        'attributes' => array(
            'disabled' => 'disabled',
            'readonly' => 'readonly',
        ),
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Custom Rendered Field', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'render_row_cb',
        'type' => 'text',
        'render_row_cb' => 'yourprefix_render_row_cb',
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Website URL', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'url',
        'type' => 'text_url',
        // 'protocols' => array('http', 'https', 'ftp', 'ftps', 'mailto', 'news', 'irc', 'gopher', 'nntp', 'feed', 'telnet'), // Array of allowed protocols
        // 'repeatable' => true,
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Test Text Email', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'email',
        'type' => 'text_email',
        // 'repeatable' => true,
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Test Time', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'time',
        'type' => 'text_time',
        // 'time_format' => 'H:i', // Set to 24hr format
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Time zone', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'Time zone', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'timezone',
        'type' => 'select_timezone',
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Test Date Picker', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'textdate',
        'type' => 'text_date',
        // 'date_format' => 'Y-m-d',
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Test Date Picker (UNIX timestamp)', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'textdate_timestamp',
        'type' => 'text_date_timestamp',
        // 'timezone_meta_key' => $prefix . 'timezone', // Optionally make this field honor the timezone selected in the select_timezone specified above
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Test Date/Time Picker Combo (UNIX timestamp)', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'datetime_timestamp',
        'type' => 'text_datetime_timestamp',
    ) );

    // This text_datetime_timestamp_timezone field type
    // is only compatible with PHP versions 5.3 or above.
    // Feel free to uncomment and use if your server meets the requirement
    // $cmb_demo->add_field( array(
    //     'name' => esc_html__( 'Test Date/Time Picker/Time zone Combo (serialized DateTime object)', 'cmb2' ),
    //     'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
    //     'id'   => $prefix . 'datetime_timestamp_timezone',
    //     'type' => 'text_datetime_timestamp_timezone',
    // ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Test Money', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'textmoney',
        'type' => 'text_money',
        // 'before_field' => '£', // override '$' symbol if needed
        // 'repeatable' => true,
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name'    => esc_html__( 'Test Color Picker', 'cmb2' ),
        'desc'    => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'      => $prefix . 'colorpicker',
        'type'    => 'colorpicker',
        'default' => '#ffffff',
        // 'attributes' => array(
        //     'data-colorpicker' => json_encode( array(
        //         'palettes' => array( '#3dd0cc', '#ff834c', '#4fa2c0', '#0bc991', ),
        //     ) ),
        // ),
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Test Text Area', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'textarea',
        'type' => 'textarea',
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Test Text Area Small', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'textareasmall',
        'type' => 'textarea_small',
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Test Text Area for Code', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'textarea_code',
        'type' => 'textarea_code',
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Test Title Weeeee', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'This is a title description', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'title',
        'type' => 'title',
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name'             => esc_html__( 'Test Select', 'cmb2' ),
        'desc'             => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'               => $prefix . 'select',
        'type'             => 'select',
        'show_option_none' => true,
        'options'          => array(
            'standard' => esc_html__( 'Option One', 'cmb2' ),
            'custom'   => esc_html__( 'Option Two', 'cmb2' ),
            'none'     => esc_html__( 'Option Three', 'cmb2' ),
        ),
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name'             => esc_html__( 'Test Radio inline', 'cmb2' ),
        'desc'             => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'               => $prefix . 'radio_inline',
        'type'             => 'radio_inline',
        'show_option_none' => 'No Selection',
        'options'          => array(
            'standard' => esc_html__( 'Option One', 'cmb2' ),
            'custom'   => esc_html__( 'Option Two', 'cmb2' ),
            'none'     => esc_html__( 'Option Three', 'cmb2' ),
        ),
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name'    => esc_html__( 'Test Radio', 'cmb2' ),
        'desc'    => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'      => $prefix . 'radio',
        'type'    => 'radio',
        'options' => array(
            'option1' => esc_html__( 'Option One', 'cmb2' ),
            'option2' => esc_html__( 'Option Two', 'cmb2' ),
            'option3' => esc_html__( 'Option Three', 'cmb2' ),
        ),
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name'     => esc_html__( 'Test Taxonomy Radio', 'cmb2' ),
        'desc'     => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'       => $prefix . 'text_taxonomy_radio',
        'type'     => 'taxonomy_radio',
        'taxonomy' => 'category', // Taxonomy Slug
        // 'inline'  => true, // Toggles display to inline
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name'     => esc_html__( 'Test Taxonomy Select', 'cmb2' ),
        'desc'     => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'       => $prefix . 'taxonomy_select',
        'type'     => 'taxonomy_select',
        'taxonomy' => 'category', // Taxonomy Slug
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name'     => esc_html__( 'Test Taxonomy Multi Checkbox', 'cmb2' ),
        'desc'     => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'       => $prefix . 'multitaxonomy',
        'type'     => 'taxonomy_multicheck',
        'taxonomy' => 'post_tag', // Taxonomy Slug
        // 'inline'  => true, // Toggles display to inline
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Test Checkbox', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'checkbox',
        'type' => 'checkbox',
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name'    => esc_html__( 'Test Multi Checkbox', 'cmb2' ),
        'desc'    => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'      => $prefix . 'multicheckbox',
        'type'    => 'multicheck',
        // 'multiple' => true, // Store values in individual rows
        'options' => array(
            'check1' => esc_html__( 'Check One', 'cmb2' ),
            'check2' => esc_html__( 'Check Two', 'cmb2' ),
            'check3' => esc_html__( 'Check Three', 'cmb2' ),
        ),
        // 'inline'  => true, // Toggles display to inline
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name'    => esc_html__( 'Test wysiwyg', 'cmb2' ),
        'desc'    => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'      => $prefix . 'wysiwyg',
        'type'    => 'wysiwyg',
        'options' => array(
            'textarea_rows' => 5,
        ),
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Test Image', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'Upload an image or enter a URL.', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'image',
        'type' => 'file',
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name'         => esc_html__( 'Multiple Files', 'cmb2' ),
        'desc'         => esc_html__( 'Upload or add multiple images/attachments.', 'cmb2' ),
        'id'           => $prefix . 'file_list',
        'type'         => 'file_list',
        'preview_size' => array( 100, 100 ), // Default: array( 50, 50 )
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'oEmbed', 'cmb2' ),
        'desc' => sprintf(
            /* translators: %s: link to codex.wordpress.org/Embeds */
            esc_html__( 'Enter a youtube, twitter, or instagram URL. Supports services listed at %s.', 'cmb2' ),
            '<a href="https://codex.wordpress.org/Embeds">codex.wordpress.org/Embeds</a>'
        ),
        'id'   => $prefix . 'embed',
        'type' => 'oembed',
    ) );

    $cmb_demo->add_field( array(
        'name'         => 'Testing Field Parameters',
        'id'           => $prefix . 'parameters',
        'type'         => 'text',
        'before_row'   => 'yourprefix_before_row_if_2', // callback.
        'before'       => '<p>Testing <b>"before"</b> parameter</p>',
        'before_field' => '<p>Testing <b>"before_field"</b> parameter</p>',
        'after_field'  => '<p>Testing <b>"after_field"</b> parameter</p>',
        'after'        => '<p>Testing <b>"after"</b> parameter</p>',
        'after_row'    => '<p>Testing <b>"after_row"</b> parameter</p>',
    ) );

}

add_action( 'cmb2_admin_init', 'yourprefix_register_about_page_metabox' );
/**
 * Hook in and add a metabox that only appears on the 'About' page
 */
function yourprefix_register_about_page_metabox() {
    $prefix = 'yourprefix_about_';

    /**
     * Metabox to be displayed on a single page ID
     */
    $cmb_about_page = new_cmb2_box( array(
        'id'           => $prefix . 'metabox',
        'title'        => esc_html__( 'About Page Metabox', 'cmb2' ),
        'object_types' => array( 'page' ), // Post type
        'context'      => 'normal',
        'priority'     => 'high',
        'show_names'   => true, // Show field names on the left
        'show_on'      => array(
            'id' => array( 2 ),
        ), // Specific post IDs to display this metabox
    ) );

    $cmb_about_page->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Test Text', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'text',
        'type' => 'text',
    ) );

}

add_action( 'cmb2_admin_init', 'yourprefix_register_repeatable_group_field_metabox' );
/**
 * Hook in and add a metabox to demonstrate repeatable grouped fields
 */
function yourprefix_register_repeatable_group_field_metabox() {
    $prefix = 'yourprefix_group_';

    /**
     * Repeatable Field Groups
     */
    $cmb_group = new_cmb2_box( array(
        'id'           => $prefix . 'metabox',
        'title'        => esc_html__( 'Repeating Field Group', 'cmb2' ),
        'object_types' => array( 'page' ),
    ) );

    // $group_field_id is the field id string, so in this case: $prefix . 'demo'
    $group_field_id = $cmb_group->add_field( array(
        'id'          => $prefix . 'demo',
        'type'        => 'group',
        'description' => esc_html__( 'Generates reusable form entries', 'cmb2' ),
        'options'     => array(
            'group_title'   => esc_html__( 'Entry {#}', 'cmb2' ), // {#} gets replaced by row number
            'add_button'    => esc_html__( 'Add Another Entry', 'cmb2' ),
            'remove_button' => esc_html__( 'Remove Entry', 'cmb2' ),
            'sortable'      => true, // beta
            // 'closed'     => true, // true to have the groups closed by default
        ),
    ) );

    /**
     * Group fields works the same, except ids only need
     * to be unique to the group. Prefix is not needed.
     *
     * The parent field's id needs to be passed as the first argument.
     */
    $cmb_group->add_group_field( $group_field_id, array(
        'name'       => esc_html__( 'Entry Title', 'cmb2' ),
        'id'         => 'title',
        'type'       => 'text',
        // 'repeatable' => true, // Repeatable fields are supported w/in repeatable groups (for most types)
    ) );

    $cmb_group->add_group_field( $group_field_id, array(
        'name'        => esc_html__( 'Description', 'cmb2' ),
        'description' => esc_html__( 'Write a short description for this entry', 'cmb2' ),
        'id'          => 'description',
        'type'        => 'textarea_small',
    ) );

    $cmb_group->add_group_field( $group_field_id, array(
        'name' => esc_html__( 'Entry Image', 'cmb2' ),
        'id'   => 'image',
        'type' => 'file',
    ) );

    $cmb_group->add_group_field( $group_field_id, array(
        'name' => esc_html__( 'Image Caption', 'cmb2' ),
        'id'   => 'image_caption',
        'type' => 'text',
    ) );

}

add_action( 'cmb2_admin_init', 'yourprefix_register_user_profile_metabox' );
/**
 * Hook in and add a metabox to add fields to the user profile pages
 */
function yourprefix_register_user_profile_metabox() {
    $prefix = 'yourprefix_user_';

    /**
     * Metabox for the user profile screen
     */
    $cmb_user = new_cmb2_box( array(
        'id'               => $prefix . 'edit',
        'title'            => esc_html__( 'User Profile Metabox', 'cmb2' ), // Doesn't output for user boxes
        'object_types'     => array( 'user' ), // Tells CMB2 to use user_meta vs post_meta
        'show_names'       => true,
        'new_user_section' => 'add-new-user', // where form will show on new user page. 'add-existing-user' is only other valid option.
    ) );

    $cmb_user->add_field( array(
        'name'     => esc_html__( 'Extra Info', 'cmb2' ),
        'desc'     => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'       => $prefix . 'extra_info',
        'type'     => 'title',
        'on_front' => false,
    ) );

    $cmb_user->add_field( array(
        'name'    => esc_html__( 'Avatar', 'cmb2' ),
        'desc'    => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'      => $prefix . 'avatar',
        'type'    => 'file',
    ) );

    $cmb_user->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Facebook URL', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'facebookurl',
        'type' => 'text_url',
    ) );

    $cmb_user->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Twitter URL', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'twitterurl',
        'type' => 'text_url',
    ) );

    $cmb_user->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Google+ URL', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'googleplusurl',
        'type' => 'text_url',
    ) );

    $cmb_user->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Linkedin URL', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'linkedinurl',
        'type' => 'text_url',
    ) );

    $cmb_user->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'User Field', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'user_text_field',
        'type' => 'text',
    ) );

}

add_action( 'cmb2_admin_init', 'yourprefix_register_taxonomy_metabox' );
/**
 * Hook in and add a metabox to add fields to taxonomy terms
 */
function yourprefix_register_taxonomy_metabox() {
    $prefix = 'yourprefix_term_';

    /**
     * Metabox to add fields to categories and tags
     */
    $cmb_term = new_cmb2_box( array(
        'id'               => $prefix . 'edit',
        'title'            => esc_html__( 'Category Metabox', 'cmb2' ), // Doesn't output for term boxes
        'object_types'     => array( 'term' ), // Tells CMB2 to use term_meta vs post_meta
        'taxonomies'       => array( 'category', 'post_tag' ), // Tells CMB2 which taxonomies should have these fields
        // 'new_term_section' => true, // Will display in the "Add New Category" section
    ) );

    $cmb_term->add_field( array(
        'name'     => esc_html__( 'Extra Info', 'cmb2' ),
        'desc'     => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'       => $prefix . 'extra_info',
        'type'     => 'title',
        'on_front' => false,
    ) );

    $cmb_term->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Term Image', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'avatar',
        'type' => 'file',
    ) );

    $cmb_term->add_field( array(
        'name' => esc_html__( 'Arbitrary Term Field', 'cmb2' ),
        'desc' => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'   => $prefix . 'term_text_field',
        'type' => 'text',
    ) );

}

add_action( 'cmb2_admin_init', 'yourprefix_register_theme_options_metabox' );
/**
 * Hook in and register a metabox to handle a theme options page and adds a menu item.
 */
function yourprefix_register_theme_options_metabox() {

    /**
     * Registers options page menu item and form.
     */
    $cmb_options = new_cmb2_box( array(
        'id'           => 'yourprefix_theme_options_page',
        'title'        => esc_html__( 'Theme Options', 'cmb2' ),
        'object_types' => array( 'options-page' ),

        /*
         * The following parameters are specific to the options-page box
         * Several of these parameters are passed along to add_menu_page()/add_submenu_page().
         */

        'option_key'      => 'yourprefix_theme_options', // The option key and admin menu page slug.
        'icon_url'        => 'dashicons-palmtree', // Menu icon. Only applicable if 'parent_slug' is left empty.
        // 'menu_title'      => esc_html__( 'Options', 'cmb2' ), // Falls back to 'title' (above).
        // 'parent_slug'     => 'themes.php', // Make options page a submenu item of the themes menu.
        // 'capability'      => 'manage_options', // Cap required to view options-page.
        // 'position'        => 1, // Menu position. Only applicable if 'parent_slug' is left empty.
        // 'admin_menu_hook' => 'network_admin_menu', // 'network_admin_menu' to add network-level options page.
        // 'display_cb'      => false, // Override the options-page form output (CMB2_Hookup::options_page_output()).
        // 'save_button'     => esc_html__( 'Save Theme Options', 'cmb2' ), // The text for the options-page save button. Defaults to 'Save'.
        // 'disable_settings_errors' => true, // On settings pages (not options-general.php sub-pages), allows disabling.
    ) );

    /**
     * Options fields ids only need
     * to be unique within this box.
     * Prefix is not needed.
     */
    $cmb_options->add_field( array(
        'name'    => esc_html__( 'Site Background Color', 'cmb2' ),
        'desc'    => esc_html__( 'field description (optional)', 'cmb2' ),
        'id'      => 'bg_color',
        'type'    => 'colorpicker',
        'default' => '#ffffff',
    ) );

}

/**
 * Only show this box in the CMB2 REST API if the user is logged in.
 *
 * @param  bool                 $is_allowed     Whether this box and its fields are allowed to be viewed.
 * @param  CMB2_REST_Controller $cmb_controller The controller object.
 *                                              CMB2 object available via `$cmb_controller->rest_box->cmb`.
 *
 * @return bool                 Whether this box and its fields are allowed to be viewed.
 */
function yourprefix_limit_rest_view_to_logged_in_users( $is_allowed, $cmb_controller ) {
    if ( ! is_user_logged_in() ) {
        $is_allowed = false;
    }

    return $is_allowed;
}

add_action( 'cmb2_init', 'yourprefix_register_rest_api_box' );
/**
 * Hook in and add a box to be available in the CMB2 REST API. Can only happen on the 'cmb2_init' hook.
 * More info: https://github.com/CMB2/CMB2/wiki/REST-API
 */
function yourprefix_register_rest_api_box() {
    $prefix = 'yourprefix_rest_';

    $cmb_rest = new_cmb2_box( array(
        'id'            => $prefix . 'metabox',
        'title'         => esc_html__( 'REST Test Box', 'cmb2' ),
        'object_types'  => array( 'page' ), // Post type
        'show_in_rest' => WP_REST_Server::ALLMETHODS, // WP_REST_Server::READABLE|WP_REST_Server::EDITABLE, // Determines which HTTP methods the box is visible in.
        // Optional callback to limit box visibility.
        // See: https://github.com/CMB2/CMB2/wiki/REST-API#permissions
        // 'get_box_permissions_check_cb' => 'yourprefix_limit_rest_view_to_logged_in_users',
    ) );

    $cmb_rest->add_field( array(
        'name'       => esc_html__( 'REST Test Text', 'cmb2' ),
        'desc'       => esc_html__( 'Will show in the REST API for this box and for pages.', 'cmb2' ),
        'id'         => $prefix . 'text',
        'type'       => 'text',
    ) );

    $cmb_rest->add_field( array(
        'name'       => esc_html__( 'REST Editable Test Text', 'cmb2' ),
        'desc'       => esc_html__( 'Will show in REST API "editable" contexts only (`POST` requests).', 'cmb2' ),
        'id'         => $prefix . 'editable_text',
        'type'       => 'text',
        'show_in_rest' => WP_REST_Server::EDITABLE,// WP_REST_Server::ALLMETHODS|WP_REST_Server::READABLE, // Determines which HTTP methods the field is visible in. Will override the cmb2_box 'show_in_rest' param.
    ) );
}

 

این example-functions.php هست

ویرایش شده در توسط فردین
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در هم اکنون، فردین گفته است :

افزونه رو تو خوده قالب اوردن نیاز به نصب نیست اما همون افزونه با قالبه 

بله متوجه شدم افزونه رو با قالب ترکیب کردن.

در 4 دقیقه قبل، فردین گفته است :

این باکسش تکرار شوندس و میشه هر چقدر خواست باهاش باکس دانلود ساخت

بله اینم متوجه شدم.

در 4 دقیقه قبل، فردین گفته است :

اما لینکارو خراب میکنه مشکل سازه چه بخشی رو باید چک کنم

اینم که مورد سوال شماست ولی هر قالبی ساختار فایلیش با قالب های دیگه فرق داره و من نمیدونم ساختار این قالب به چه شکله.

در 3 دقیقه قبل، فردین گفته است :

این example-functions.php هست

اینم یه فایلی آموزشی کار با CMB2 باید باشه.

 

پ.ن : پشت سر هم پاسخ ندید و منتظر پاسخ بمونید.

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 12 ساعت قبل، mehran-b گفته است :

بله متوجه شدم افزونه رو با قالب ترکیب کردن.

بله اینم متوجه شدم.

اینم که مورد سوال شماست ولی هر قالبی ساختار فایلیش با قالب های دیگه فرق داره و من نمیدونم ساختار این قالب به چه شکله.

اینم یه فایلی آموزشی کار با CMB2 باید باشه.

 

پ.ن : پشت سر هم پاسخ ندید و منتظر پاسخ بمونید.

راه حلی نداره به نظرتون ؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در در 10/10/2018 at 02:17، فردین گفته است :

راه حلی نداره به نظرتون ؟

بله راه حل داره.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 6 ساعت قبل، mehran-b گفته است :

بله راه حل داره.

ممنون اگر راهنمایی کنید من بلد نیستم از کد نویسی و .....

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری