farnaz

خاصیت href اگر تصاویر باشد

22 پست در این موضوع قرار دارد

اگر از اسکریپتی استفاده کنم که خاصیت href آن تصویر است(بزرگنمایی تصویر) چطور باید این قسمت به وردپرس تبدیل شود؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

شما یک بخش از کد رو بزارید تا بتونیم راهنمایی کنیم.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست


<h4><?php the_title(); ?></h4>
<div class="work_links">
<div><a href="<?php bloginfo('template_url');?>/assets/images/mix/940/businessman.jpg" data-rel="prettyPhoto" class="misc_white_icons16 icon16_15" title="سایز بزرگ"></a></div>
<div><a href="<?php bloginfo('url');?>" class="misc_white_icons16 icon16_67" title="جزئیات پروژه"></a></div>
</div>

این کدی که داخل href هم گذاشتم هیچ عکسی رو نشون نمیده وبی کلا میخام آدرس عکس اینجا ندم از ورد پرس باشه

ویرایش شده در توسط farnaz

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست


<h4><?php the_title(); ?></h4>
<div class="work_links">
<div><a href="<?php bloginfo('template_url');?>/assets/images/mix/940/businessman.jpg" data-rel="prettyPhoto" class="misc_white_icons16 icon16_15" title="سایز بزرگ"></a></div>
<div><a href="<?php bloginfo('url');?>" class="misc_white_icons16 icon16_67" title="جزئیات پروژه"></a></div>
</div>

ان عکسی که در href گذاشتم رو اصلا نشون نمیده آیا میشه وردپرس کرد این قسمت رو که اصلا عکسی از html نخونه. عکس اول رو تصویرشاخص گذاشتم

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

الان توی این کد فقط لینک عکس وجود داره و خود عکس فراخوانی نمیشه ..

تست کنید :


<h4><?php the_title(); ?></h4>
<div class="work_links">
<div>
<a href="<?php bloginfo('template_url');?>/assets/images/mix/940/businessman.jpg" data-rel="prettyPhoto" class="misc_white_icons16 icon16_15" title="سایز بزرگ">
<img src="<?php bloginfo('template_url');?>/assets/images/mix/940/businessman.jpg" />
</a>
</div>
<div><a href="<?php bloginfo('url');?>" class="misc_white_icons16 icon16_67" title="جزئیات پروژه"></a></div>
</div>

میخواید از تصویر شاخص در این قسمت استفاده کنید ؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

الان توی این کد فقط لینک عکس وجود داره و خود عکس فراخوانی نمیشه ..

میخواید از تصویر شاخص در این قسمت استفاده کنید ؟

از تصویرشاخص استفاده کردم . کل کد این هست:


<div class="a_work">
<div class="normal">
<a href="<?php the_permalink() ?>" class="grid_image">
<?php if(has_post_thumbnail()) {the_post_thumbnail();} else {echo '<img class="attachment-post-thumbnail" src="'.get_bloginfo("template_url").'/images/no-img.jpg" />';}?>
</a>

<div class="work_heading"><?php the_title(); ?></div>
</div>
<div class="hover">
<h4><?php the_title(); ?></h4>
<div class="work_links">
<div><a href="<?php bloginfo('template_url');?>/assets/images/mix/940/businessman.jpg" data-rel="prettyPhoto" class="misc_white_icons16 icon16_15" title="سایز بزرگ"></a></div>
<div><a href="<?php bloginfo('url');?>" class="misc_white_icons16 icon16_67" title="جزئیات پروژه"></a></div>
</div>
<div class="clearfix"></div>
<!-- social links -->
<div class="social_links">
<div class="share_text">اشتراک گذاری</div>
<div class="share_icons">
<a href="mailto:info@domain.com" class="social_colored mail tooltip_s" title="Mail"></a>
<a rel="nofollow" href="http://twitter.com/home?status=<?php echo urlencode("Currently reading: "); ?><?php the_permalink(); ?>" target="_blank" class="social_colored twitter tooltip_s"></a>
<a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=<?php the_permalink();?>&t=<?php echo urlencode(get_the_title($id)); ?>" target="_blank" class="social_colored facebook tooltip_s"></a>
</div>
</div>
<!-- social links end -->
</div>
</div>

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

شما میتونید برای فراخوانی اون عکس دوم از زمینه دلخواه استفاده کنید:

<div class="a_work">
<div class="normal">
<a href="<?php the_permalink() ?>" class="grid_image">
<?php if(has_post_thumbnail()) {the_post_thumbnail();} else {echo '<img class="attachment-post-thumbnail" src="'.get_bloginfo("template_url").'/images/no-img.jpg" />';}?>
</a>

<div class="work_heading"><?php the_title(); ?></div>
</div>
<div class="hover">
<h4><?php the_title(); ?></h4>
<div class="work_links">
<div><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'yourimage', $single = true); ?>" data-rel="prettyPhoto" class="misc_white_icons16 icon16_15" title="سایز بزرگ"></a></div>
<div><a href="<?php bloginfo('url');?>" class="misc_white_icons16 icon16_67" title="جزئیات پروژه"></a></div>
</div>
<div class="clearfix"></div>
<!-- social links -->
<div class="social_links">
<div class="share_text">اشتراک گذاری</div>
<div class="share_icons">
<a href="mailto:info@domain.com" class="social_colored mail tooltip_s" title="Mail"></a>
<a rel="nofollow" href="http://twitter.com/home?status=<?php echo urlencode("Currently reading: "); ?><?php the_permalink(); ?>" target="_blank" class="social_colored twitter tooltip_s"></a>
<a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=<?php the_permalink();?>&t=<?php echo urlencode(get_the_title($id)); ?>" target="_blank" class="social_colored facebook tooltip_s"></a>
</div>
</div>
<!-- social links end -->
</div>
</div>

زمینه به اسم yourimage و بهش مقدار آدرس عکس رو بدید.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

شما میتونید برای فراخوانی اون عکس دوم از زمینه دلخواه استفاده کنید:

زمینه به اسم yourimage و بهش مقدار آدرس عکس رو بدید.

آدرس عکس رو از لوکال هاست چطوری باید بدم؟این رو زدم جواب نداد


G:\xampp\htdocs\theme\wp-content\uploads\2013\02\businessman_fixed.jpg

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اگر لوکال کار میکنید

باید url بدید

البته مشخص هست که فقط در سیستم شما نمایش داده میشود

http://localhost/theme/wp-content/uploads/2013/02/businessman_fixed.jpg

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اگر لوکال کار میکنید

باید url بدید

البته مشخص هست که فقط در سیستم شما نمایش داده میشود

http://localhost/theme/wp-content/uploads/2013/02/businessman_fixed.jpg

عکس رو نشون نمیده :(

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
http://127.0.0.1/wp-content/uploads/2013/02/businessman_fixed.jpg

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

http://127.0.0.1/wp-content/uploads/2013/02/businessman_fixed.jpg

کد بالا error میده

کد زیر popup رو که عکس رو نشون بده باز می کنه ولی خود عکس نیست.تصویرضمیمه


http://localhost/theme/wp-content/uploads/2013/02/businessman_fixed.jpg

post-394-0-08397700-1360249971_thumb.png

ویرایش شده در توسط farnaz

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این آدرس فقط برای تست هست

http://localhost/wp-content/uploads/2013/02/businessman_fixed.jpg

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این آدرس فقط برای تست هست

http://localhost/wp-content/uploads/2013/02/businessman_fixed.jpg

برای تست هم نشون نداد

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

شما وارد پوشه آپلود بشید

و آدرس تصویر را از اون قسمت پیدا کنید

هر چند سودی نداره چون آدرس دهی ثابت هست

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اگر سایت آنلاین باشد برای آدرس دهی تصاویر در زمینه دلخواه به صورت زیر نوشتم ولی تصویری نمایش داده نمی شود.چرا؟:

http://mysite.ir/wp-...ssman_fixed.jpg

وقتی آدرس رو در نوار آدرس می زنم نمایش میده .

ویرایش شده در توسط farnaz

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اگر سایت آنلاین باشد برای آدرس دهی تصاویر در زمینه دلخواه به صورت زیر نوشتم ولی تصویری نمایش داده نمی شود.چرا؟:

http://mysite.ir/wp-...ssman_fixed.jpg

وقتی آدرس رو در نوار آدرس می زنم نمایش میده .

شما آدرس رو وارد میکنید

در خروجی هم زمینه رو میخونید

و نمایش دادن بستگی به کد شما دارد

کد نمایش؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کد نمایش؟


<div class="list_carousel responsive">
<ul id="foo2">
<?php
$my_query = new WP_Query('showposts=20&cat=4');
while ($my_query->have_posts()):
$my_query->the_post();
$do_not_duplicate = $post->ID;?>
<?php $ax= get_post_meta($post->ID, "ax", true); ?>
<li>
<div class="pic-portfolio span4">
<div class="img"><a href="<?php the_permalink() ?>"> <?php if(has_post_thumbnail()) {the_post_thumbnail();} else {echo '<img class="attachment-post-thumbnail" src="'.get_bloginfo("template_url").'/images/no-img.jpg" />';}?>
</a></div>
<div class="img-hover"><span><?php the_title(); ?></span><a href="<?php the_permalink() ?>" class="link"></a><a href="<?php echo $ax; ?>" class="zoom lightview"></a></div>
</div>
</li>
<?php endwhile; ?>

</ul>
</div>
</div>

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

چک کنید در فایل functions.php در قالبتون اگر کد زیر نبود بهش اضافه کنید


add_theme_support( 'post-thumbnails' );

با اضافه کردن این کد بخشی به قسمت ارسال مطلب اضافه می شه برای معرفی تصویر شاخص که هر عکسی را می خواهید که تصویر شاخص مطلبتون باشه از طریق اون اضافه اش می کنید

featured_image_metabox.jpeg

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

چک کنید در فایل functions.php در قالبتون اگر کد زیر نبود بهش اضافه کنید


add_theme_support( 'post-thumbnails' );

با اضافه کردن این کد بخشی به قسمت ارسال مطلب اضافه می شه برای معرفی تصویر شاخص که هر عکسی را می خواهید که تصویر شاخص مطلبتون باشه از طریق اون اضافه اش می کنید

featured_image_metabox.jpeg

تصویربا سایز کوچک رو تصویرشاخص گذاشتم. تصویر با سایز بزرگ را زمینه دلخواه گذاشتم که نمایش نمیده. کد ایراد داره؟مشکل از چیه؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اگر منظورتون ax است بله ایراد داره چیزی داخل لینکتون نیست که بشه روش کلیک کرد

اگر در محل زمینه دلخواه آدرس عکس را قرار می دهید باید به این صورت کد نویسی بشه


<a href="<?php echo $ax; ?>" class="zoom lightview"><img src="<?php echo $ax2; ?>" /></a>

و برای عکس سایز کوچک هم یک زمینه دیگر تعریف بشه بنام ax2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

تصویربا سایز کوچک رو تصویرشاخص گذاشتم. تصویر با سایز بزرگ را زمینه دلخواه گذاشتم که نمایش نمیده. کد ایراد داره؟مشکل از چیه؟

یک نکته

تصویر شاخص تصویریست که به صورت پیش فرض به آدرس خود مطلب لینک شده باشد اگر می خواهید با کلیک بر روی عکس عکس با سازی دیگر باز شود تصویر شاخص را فراموش کنید

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط saeid1872
   سلام دوستان
   تو کمتر از یک ماه سایتم 61 ارور 500 ثبت کرده که در حال زیاد شدن هستش نمیدونم چرا این ارورهارو ثبت میکنه
   لطفا دلیلش رو بگید و اینکه چطور باید رفع کنم
   من خیلی اصلا حرفه ای نیستم فقط خواهشا جوری راهنمایی کنید که بتونم رفعش کنم.

  • توسط hamid.he
   سلام بر دوستان .
   يك سايت با استفاده از قالب هاي آماده روي لوكال هاست طراحي كرده ام تصميم گرفت بقيه كار سايت را بعد از انتقال بر روي هاست انجام دهم . خودم بلد نبودم سايت را به هاست منقل كنم از دوستي خواهش كردم انجام دهد . منتها بعد از انتقال به هاست اولا صفحه به هم ريخته و نادرست است . عكس ها نمي آيند و هم چنين روي هر لينك و يا منويي كليك مي كنيم صفحه به لوكال هاست مي خواهد برود و براي همين چيزي بالا نمي آيد . آدرس سايت : www.behinja.com  مي باشد كه مي توانيد مشاهده . چگونه مي شود اين مشكل را رفع كرد . پيشاپيش از پاسخ گويي دوستان تشكر مي كنم
  • توسط MahTV
   سلام دوستان و اساتید عزیز
   اگه بخوایم به صورت شرطی (کوچک بودن صفحه نمایش ) تو موبایل یک باکس رو (مثل باکس دانلود) به کاربر در حالت چرخش صفحه نشون بدیم 
   و به کاربر بگیم که برا دیدن لینک ها باید گوشی موبایلت رو بچرخونی باید چیکار کنیم ؟
    
   من این کد رو از سایتی برداشتم ولی نمیدونم چطور باید ازش استفاده کنم 
   <div class="alerta"><b class="icon-screen-rotation"></b><p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشد </span></p></div>  
    
    
    
    
  • توسط amir_hossein
   سلام دوستان من قصد دارم چندتا اسلاید کناره هم به صورت خطی (مثلا 4 تا اسلاید) اواسط صفحه اصلی یا انتهای صفحه قرار بدم.افزونه ای میتونید بهم معرفی کنید برای اینکار؟
  • توسط amir_hossein
   سلام دوستان من قصد دارم چندتا اسلاید کناره هم به صورت خطی (مثلا 4 تا اسلاید) اواسط صفحه اصلی یا انتهای صفحه قرار بدم.افزونه ای میتونید بهم معرفی کنید برای اینکار؟