18 پست در این موضوع قرار دارد

درود

من یه قالبی رو ترجمه کردم و برای تست رو سایتم گذاشتم

ولی با یه مشکل مواجه شدم

اونم اینکه در فایل single.php برای نمایش بخش نظرات از تابع <?php comments_template(); ?> استفاده کردم ولی به جای اینکه فایل comments.php رو نمایش بده میره شیوه نظرات پیش فرض وردپرس رو نمایش میده

این درحالی هست که تو لوکال هاست چنین مشکلی رو ندارم ولی وقتی رو هاست و سایتم نصب کردم این مشکل بوجود اومده

میشه کمکم کنید؟

اینم محتویات فایل comments.php:( لطفا کدهارو بررسی کنید تا اشتباهی کدنویسی نکرده باشم)

<?php // Do not delete these lines

if ('comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))

die ('Please do not load this page directly. Thanks!');

if (!empty($post->post_password)) { // if there's a password

if ($_COOKIE['wp-postpass_' . COOKIEHASH] != $post->post_password) { // and it doesn't match the cookie

?>

<p>This post is password protected. Enter the password to view comments.<p>

<?php

return;

}

}

/* This variable is for alternating comment background */

$oddcomment = 'alt';

?>

<!-- You can start editing here. -->

<?php if ($comments) : ?>

<div id="comments-div">

<span id="comments-addcomment">

<a href="#respond" rel="nofollow" title="براي پست <?php the_title(); ?> نظرتان را بيان کنيد"> نظر دهيد ...</a></span> <h2 id="comments" style="color: #502904;"><b><?php comments_number(__(' بدون دیدگاه '), __(' یک دیدگاه برای ','tenet'), __(' % دیدگاه برای ' ));?></b><?PHP the_title() ?> </h2>

</div>

<ol class="commentlist" id="thecomments">

<?php foreach ($comments as $comment) : ?>

<li class="<?php echo $oddcomment; ?>" id="comment-<?php comment_ID() ?>">

<div id="comment-<?php comment_ID() ?>">

<div class="comment-author vcard">

<?php echo get_avatar($id_or_email, $size, $default, $alt); ?>

<cite class="fn"><?php comment_author_link() ?>

<span class="comment-meta commentmetadata"><a href="<?php bloginfo('url') ?>/tutorials/gzip-seo/comment-page-1#comment-<?php comment_ID() ?>"><?php comment_date(__('j F y ')) ?> <?php comment_time() ?></a><?php edit_comment_link('Edit Comment','',''); ?></span>

</cite>

</div><!-- #close comments_author -->

<div class="comment-text">

<?php comment_text() ?>

<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>

<em>نظر شما در انتظار تایید مدیریت سایت است.</em>

<?php endif; ?>

</div> </div><!-- #close comments_text -->

<div class="reply">

<a class="comment-reply-link" href="<?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?>#respond" onclick="return addComment.moveForm('comment-<?php comment_ID() ?>', '<?php comment_ID() ?>', 'respond', '<?php comment_ID() ?>')">پاسخ دادن</a> </div>

</li>

<?php /* Changes every other comment to a different class */

if ('alt' == $oddcomment) $oddcomment = '';

else $oddcomment = 'alt';

?>

<?php endforeach; /* end for each comment */ ?>

</ol>

<?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>

<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>

<!– If comments are open, but there are no comments. –>

<?php else : // comments are closed ?>

<!– If comments are closed. –>

<p class="nocomments">امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.</p>

<?php endif; ?>

<?php endif; ?>

<script type="text/javascript">

/* <![CDATA[ */

function grin(tag) {

var myField;

tag = ' ' + tag + ' ';

if (document.getElementById('comment') && document.getElementById('comment').type == 'textarea') {

myField = document.getElementById('comment');

} else {

return false;

}

if (document.selection) {

myField.focus();

sel = document.selection.createRange();

sel.text = tag;

myField.focus();

}

else if (myField.selectionstart || myField.selectionstart == '0') {

var startPos = myField.selectionstart;

var endPos = myField.selectionend;

var cursorPos = endPos;

myField.value = myField.value.substring(0, startPos)

+ tag

+ myField.value.substring(endPos, myField.value.length);

cursorPos += tag.length;

myField.focus();

myField.selectionstart = cursorPos;

myField.selectionend = cursorPos;

}

else {

myField.value += tag;

myField.focus();

}

}

/* ]]> */

</script>

<script type="text/javascript">

function addcodetags(ctype){

var val=document.getElementById('comment').value;

if(ctype=='html')

document.getElementById('comment').value=val+"\n

\nکد خود را در اینجا قرار دهید ...\n

\n";

}

</script>

<div id="respond">

<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>

<h3 id="reply-title">:: ديدگاه خود را مطرح کنيد ... <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="<?php bloginfo('url'); ?>/#respond" style="display:none;"><small>X</small></a></small></h3>

<?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>

<p><?PHP _e(' شما باید ')?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php the_permalink(); ?>"><?PHP _e(' برای ارسال نظر ')?></a><?PHP _e(' وارد شده باشید ')?></p>

<?php else : ?>

<form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">

<?php if ( $user_ID ) : ?>

<p><?PHP _e(' وارد شده با نام ')?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?action=logout" title="Log out of this account"><?PHP _e(' خروج » ')?></a></p>

<?php else : ?>

<p class="comment-form-author">

<p><input type="text" class="textfield" name="author" id="author" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="40" tabindex="1" lang="fa" />

<label for="author"><small> <?php _e('نام'); if ($req) echo "(الزامی)"; ?></small></label></p>

<p><input type="text" class="textfield" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="40" tabindex="2" />

<label for="email"><small> <?php _e(' ایمیل (نشان داده نخواهد شد) '); if ($req) echo "(الزامی)"; ?></small></label></p>

<p class="comment-form-url"><input type="text" class="textfield" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="40" tabindex="3" />

<label for="url"><small><?PHP _e('سایت ','tenet');?></small></label></p>

<?php endif; ?>

<p class="smilies"><div class="notediv" style="margin-bottom:10px !important;">::

سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در <a target="_blank" href="<?php bloginfo('url') ?>/forums/" style="font-weight:bold">انجمن های سایت</a> مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .

</div>

<a href="javascript:grin(':oops:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':?:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':razz:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':sad:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':!:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':smile:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':grin:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':shock:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':???:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':cool:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':lol:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':mad:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':roll:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':wink:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':idea:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':arrow:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_arrow.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':neutral:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':cry:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif" alt="" ></a>

<span onclick="addcodetags('html')" style="background-color: #e2ffd6;border-radius: 5px;padding: 2px;cursor:pointer"> افزودن کد </span>

</p><p class="comment-form-comment"><textarea aria-required="true" rows="8" cols="45" name="comment" id="comment" onkeydown="if(event.ctrlKey){if(event.keyCode==13){document.getElementById('submit').click();return false}};"></textarea></p> <p class="form-submit">

<input name="submit" type="submit" id="submit" value="ارسال نظر">

<input type='hidden' name='comment_post_ID' value='<?php echo $id; ?>' id='comment_post_ID'>

<input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0'>

</p>

<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>

</form>

<?php endif; // If registration required and not logged in ?>

</div>

<?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?> <!-- close comments_list -->

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

به انجمن خوش اومدین دوست عزیز

شیوه فراخوانی درست هست و مشکلی نیست.

این روش رو تست کنید:

<?php comments_template( '/my.comments.php', true ); ?>

اسم فایل comments رو به my.comments تغییر بددی.

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خیلی ممنون

دوست عزیز چه مشکلی میتونه وجود داشته باشه که متن مطالب در فایل index.php نشون داده بشه ولی تو فایل single.php نه!!؟؟؟؟؟؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

متن مطالب نمایش داده نمیشه؟ یا متن نظرات؟

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

واسه نظرات اون کاری که گفتید انجام دادم ولی بازم درست نشد :(

سوال دومم هم متن مطالب تو ادامه مطلب نمایش داده نمیشه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اینهایی که میگید همه از پوسته و کدهای اون هست.

اگر بتونید پوسته رو برای بررسی اینجا بزارید خیلی بهتره.

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

روی لوکال بخش دیدگاه اومد ولی کمی بهم ریخته هست.

post-1-0-55999600-1363555484_thumb.png

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

لطفا کد زیر رو با فایل کامنت فعلی جایگذاری کنید

کدها اشتباه شده اند.


<?php // Do not delete these lines
if ('comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
die ('Please do not load this page directly. Thanks!');
if (!empty($post->post_password)) { // if there's a password
if ($_COOKIE['wp-postpass_' . COOKIEHASH] != $post->post_password) { // and it doesn't match the cookie
?>
<p>This post is password protected. Enter the password to view comments.<p>
<?php
return;
}
}
/* This variable is for alternating comment background */
$oddcomment = 'alt';
?>

<!-- You can start editing here. -->
<?php if ($comments) : ?>
<div id="comments-div">
<span id="comments-addcomment">
<a href="#respond" rel="nofollow" title="براي پست <?php the_title(); ?> نظرتان را بيان کنيد"> نظر دهيد ...</a></span> <h2 id="comments" style="color: #502904;"><b><?php comments_number(__(' بدون دیدگاه '), __(' یک دیدگاه برای ','tenet'), __(' % دیدگاه برای ' ));?></b><?PHP the_title() ?> </h2>
</div>
<ol class="commentlist" id="thecomments">
<?php foreach ($comments as $comment) : ?>
<li class="<?php echo $oddcomment; ?>" id="comment-<?php comment_ID() ?>">
<div id="comment-<?php comment_ID() ?>">
<div class="comment-author vcard">
<?php echo get_avatar($id_or_email, $size, $default, $alt); ?>
<cite class="fn"><?php comment_author_link() ?>


<span class="comment-meta commentmetadata"><a href="<?php bloginfo('url') ?>/tutorials/gzip-seo/comment-page-1#comment-<?php comment_ID() ?>"><?php comment_date(__('j F y ')) ?> <?php comment_time() ?></a><?php edit_comment_link('Edit Comment','',''); ?></span>
</cite>
</div><!-- #close comments_author --><div class="comment-text">
<?php comment_text() ?>
<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
<em>نظر شما در انتظار تایید مدیریت سایت است.</em>
<?php endif; ?>
</div> </div><!-- #close comments_text --><div class="reply">
<a class="comment-reply-link" href="<?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?>#respond" onclick="return addComment.moveForm('comment-<?php comment_ID() ?>', '<?php comment_ID() ?>', 'respond', '<?php comment_ID() ?>')">پاسخ دادن</a> </div>
</li>

<?php /* Changes every other comment to a different class */
if ('alt' == $oddcomment) $oddcomment = '';
else $oddcomment = 'alt';
?>
<?php endforeach; /* end for each comment */ ?>
</ol>
<?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<!– If comments are open, but there are no comments. –>
<?php else : // comments are closed ?>
<!– If comments are closed. –>
<p class="nocomments">امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.</p>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
function grin(tag) {
var myField;
tag = ' ' + tag + ' ';
if (document.getElementById('comment') && document.getElementById('comment').type == 'textarea') {
myField = document.getElementById('comment');
} else {
return false;
}
if (document.selection) {
myField.focus();
sel = document.selection.createRange();
sel.text = tag;
myField.focus();
}
else if (myField.selectionstart || myField.selectionstart == '0') {
var startPos = myField.selectionstart;
var endPos = myField.selectionend;
var cursorPos = endPos;
myField.value = myField.value.substring(0, startPos)
+ tag
+ myField.value.substring(endPos, myField.value.length);
cursorPos += tag.length;
myField.focus();
myField.selectionstart = cursorPos;
myField.selectionend = cursorPos;
}
else {
myField.value += tag;
myField.focus();
}
}
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript">
function addcodetags(ctype){
var val=document.getElementById('comment').value;
if(ctype=='html')
document.getElementById('comment').value=val+"\n[php]\nکد خود را در اینجا قرار دهید ...\n[/php]

\n";

}

</script>

<div id="respond">

<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>

<h3 id="reply-title">:: ديدگاه خود را مطرح کنيد ... <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="<?php bloginfo('url'); ?>/#respond" style="display:none;"><small>X</small></a></small></h3>

<?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>

<p><?PHP _e(' شما باید ')?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php the_permalink(); ?>"><?PHP _e(' برای ارسال نظر ')?></a><?PHP _e(' وارد شده باشید ')?></p>

<?php else : ?>

<form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">

<?php if ( $user_ID ) : ?>

<p><?PHP _e(' وارد شده با نام ')?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?action=logout" title="Log out of this account"><?PHP _e(' خروج » ')?></a></p>

<?php else : ?>

<p class="comment-form-author">

<p><input type="text" class="textfield" name="author" id="author" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="40" tabindex="1" lang="fa" />

<label for="author"><small> <?php _e('نام'); if ($req) echo "(الزامی)"; ?></small></label></p>

<p><input type="text" class="textfield" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="40" tabindex="2" />

<label for="email"><small> <?php _e(' ایمیل (نشان داده نخواهد شد) '); if ($req) echo "(الزامی)"; ?></small></label></p>

<p class="comment-form-url"><input type="text" class="textfield" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="40" tabindex="3" />

<label for="url"><small><?PHP _e('سایت ','tenet');?></small></label></p>

<?php endif; ?>

<p class="smilies"><div class="notediv" style="margin-bottom:10px !important;">::

سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در <a target="_blank" href="<?php bloginfo('url') ?>/forums/" style="font-weight:bold">انجمن های سایت</a> مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .

</div>

<a href="javascript:grin(':oops:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':?:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':razz:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':sad:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':!:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':smile:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':grin:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':shock:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':???:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':cool:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':lol:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':mad:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':roll:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':wink:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':idea:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':arrow:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_arrow.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':neutral:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':cry:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif" alt="" ></a>

<span onclick="addcodetags('html')" style="background-color: #e2ffd6;border-radius: 5px;padding: 2px;cursor:pointer"> افزودن کد </span>

</p><p class="comment-form-comment"><textarea aria-required="true" rows="8" cols="45" name="comment" id="comment" onkeydown="if(event.ctrlKey){if(event.keyCode==13){document.getElementById('submit').click();return false}};"></textarea></p> <p class="form-submit">

<input name="submit" type="submit" id="submit" value="ارسال نظر">

<input type='hidden' name='comment_post_ID' value='<?php echo $id; ?>' id='comment_post_ID'>

<input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0'>

</p>

<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>

</form>

<?php endif; // If registration required and not logged in ?>

</div>

<?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?> <!-- close comments_list -->

من احتمال میدم این کدها یه ایرادی دارن که اختلال ایجاد می کنند

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

دوست عزیز تا قالبتون رو بررسی می کنند به نظرم بهتره مواردی را که به اینصورت است تصحیح کنید:


<?PHP _e(' وارد شده باشید ')?>

البته بعید مشکل فعلیتون به این مربوط باشه ولی متن اصلی بخاطر شناخته شدن توسط فایل ترجمه در کد php قرار گرفته و حالا که ترجمه روی قالب انجام شده این کار فقط باعث ایجاد کوئری اضافی و فشار روی دیتابیس خواهد شد تمام مواردی که به این صورتند از همین قبیلند:


<?PHP _e(' متن نوشته ')?>

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای من همچنان درست کار میکنه!

post-1-0-44747600-1363812536_thumb.png

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

فک کنم قالبتون ریپ باشه درسته؟

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

درسته!

داداش شما تو لوکال هاست امتحان کردید منم تو لوکال هاست مشکلی ندارم فقط وقتی میزارم رو سایت اینجوری میشه

سال نو هم مبارک!

تبریک ویژه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اوه! پوسته ریپ هست؟

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

من واسه تست و اولین بار که تازه یاد گرفته بودم این قالبو ترجمه کردم تا ببینم ایرادی چیزی نداشته باشم

اگه این مشکلم رفع بشه خیلی عالی میشه

بفهمم به چه دلیل هست ؟ مشکل از کجاست؟

همین!! :wub:

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

طبق قوانین کلا بحث پوسته های ریپ ممنوع هست. چه بحث تکمیل باشه چه بحث آموزش و یادگیری. کلا روی ریپ نباید بحثی بشه.

تاپیک بسته شد.

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

 • مطالب مشابه

  • توسط pouyamahmoudi
   با عرض سلام ، وقت بخیر و خسته نباشید
   قالب وردپرس من با وجود واکنش گرا بودن در نسخه موبایل یک مشکل داره 
   مشکل اینه که به صورت یه صفحه خالی با رنگ پس زمینه سایت میاد و باید صفحه رو بکشم به سمت راست تا محتویات نمایش داده بشه 
   لطفا جهت حل این مشکل راهنمایی کنید
   با سپاس

  • توسط arianemun
   سلام عرض ادب به کاربران وردپرس پارسی ، من یک مشکلی دارم در افزونه ای ، افزونه woocomerce product finder یک افزونه ای است طبق تنظیمات و چیز هایی که برای محصول ووکامرسی تعریف میکنیم با انتخواب گزینه ها توسط کاربر محصول مورد نظر خودش رو پیدا میکنه، تنها مشکلی که این افزونه یا میشه گفت ضعفی که داره تفاوت محصول برجسته رو با محصول ساده متوجه نمیشه یعنی اگر تو اون دسته یک محصول برجسته باشه و یک محصول ساده اون ها رو از هم تفکیک نمیکنه من میخواستم این قابلیت رو به این افزونه اضافه کنم که کاربر وقتی محصولش رو پیدا کرد هم محصول ساده ها رو ببینه و محصول برجسته شده ! ممنون میشم کمک کنید .
    
   لینک افزونه استفاده شده
  • توسط reza_yki
   سلام من ابزارکی نوشتم که کاربر بتونه به وسیله select option به صورتی multi بتونه چندین دسته رو انتخاب کنه همه چیز درست و بدون مشکل کار میکنه فقط یه مشکل هست اونم اینه که وقتی ابزارک رو برای اولین بار فعال میکنی خطای زیر رو میده وباید یه دونه دسته رو انتخاب و ذخیره کنی تا ابزارک به صورت صحیح کارکنه لطفا راهنماییم کنید.
   Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in E:\Program Files\xampp\htdocs\wordpress\wp-content\themes\mymag\functions\widgets\widgets.php on line 29  
   اینم سورس کد:
   <?php public function form( $instance ) { $title = ! empty( $instance['title'] ) ? $instance['title'] : esc_html__( 'عنوان ابزارک', 'text_domain' ); $args = array( 'hide_empty' => 0, 'type' => 'post', 'taxonomy' => 'category', 'orderby' => 'name', 'hierarchical' => true, ); $cats = get_categories( $args ); $instance['cat_id'] = isset( $instance['cat_id'] ) ? ( $instance['cat_id'] ) : '1'; $count_cat = isset ($instance['cat_id']) ? count($instance['cat_id']) : '1' ; $tab_number = isset( $count_cat ) ? absint( $count_cat ) : 1; ?> <p> <label for="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>"><?php _e( 'Title:' ); ?></label><br> <input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr( $title ); ?>" /> </p> <p> <label for="<?php echo $this->get_field_id('tab_number'); ?>"><?php _e( 'تعداد زبانه:'); ?></label><br> <input id="<?php echo $this->get_field_id('tab_number'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('tab_number'); ?>" type="number" min="0" class="my_widget_number" value="<?php echo $tab_number; ?>" size="3" /> </p> <label for="<?php echo $this->get_field_name( 'cat_id' ); ?>"><?php _e( 'انتخاب دسته بندی : ' ); ?></label> <select id="<?php echo $this->get_field_id( 'cat_id' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'cat_id[]' ); ?>" multiple="multiple" style="width: 100%; margin: 10px auto; height: auto;"> <?php foreach( $cats as $cat ): ?> <option value="<?php echo esc_attr(__($cat->term_id)); ?>"<?php selected(in_array($cat->term_id, $instance['cat_id'])); // selected($cat->term_id,$cats_id) ?>><?php echo esc_attr(__($cat->name)); ?></option> <?php endforeach; ?> </select> <p> <input type="text" value="<?php echo esc_attr(__(implode(',', $instance['cat_id']))); ?>"> </p> <?php }  
  • توسط سعید فرزادی پور
   با عرض سلام
   من به مشکلی خوردم که راه حل اون رو نمیدونم
   در هدر سایت یک نویگیشن بار دارم که منوی اصلی سایتم به صورت دراپ داون در این نویگیشن بار وجود داره ، قال سایت من shaply هستش و استفاده از ویجت ها در body بازه ، من با استفاده از یک ویجت اسلایدر در بالاترین قسمت و زیر هدر سایت که ارتفاع اونم 55 پیکسل هستش اسلایدر بزرگ ایجاد کردم ، و حالا زمانی که میرم روی دراپ داون ها متاسفانه تا قبل از اسکرول کردن به پایین ، زیر منو ها به زیر اسلایدر میرن ، اما بعد از اسکرول کردن به پایین این مشکل حل شده و منو ها و زیر منو ها نمایش داده میشن ، هرچه z-index رو افزایش دادم نتیجه ای نداشت ، چطور میتونم این مشکل رو حل کنم ؟
   و سوال دوم این که در این تم منو ها اول به پایین و بعد به راست باز میشن و من میخوایم سایت رو به صورت فارسی داشته باشم و میخوام اول به پایین و بعد به چپ باز بشن منو ها , چه تغییری میتونم در css ایجاد کنم ؟
  • توسط hamid_diablo
   سلام دوستان
   من وردپرس رو روی لوکال هاست نصب کرده بودم
    
   تا چند روز پیش مشکلی نداشتم تا اینکه یه پوسته جدید نصب کردم و بعد از اون متاسفانه وردپرس بالا نیامد (صفحه سفید ظاهر شد )
    
   فقط قالب صحیفه رو نمایش میده بدون پیشخوان!!!
    
   وردپرس و پاک کردم و دوباره روی لوکال هسات نصب کردم اما مشکل برطرف نشد !
   ممنون میشم راهنماییم کنید