18 پست در این موضوع قرار دارد

درود

من یه قالبی رو ترجمه کردم و برای تست رو سایتم گذاشتم

ولی با یه مشکل مواجه شدم

اونم اینکه در فایل single.php برای نمایش بخش نظرات از تابع <?php comments_template(); ?> استفاده کردم ولی به جای اینکه فایل comments.php رو نمایش بده میره شیوه نظرات پیش فرض وردپرس رو نمایش میده

این درحالی هست که تو لوکال هاست چنین مشکلی رو ندارم ولی وقتی رو هاست و سایتم نصب کردم این مشکل بوجود اومده

میشه کمکم کنید؟

اینم محتویات فایل comments.php:( لطفا کدهارو بررسی کنید تا اشتباهی کدنویسی نکرده باشم)

<?php // Do not delete these lines

if ('comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))

die ('Please do not load this page directly. Thanks!');

if (!empty($post->post_password)) { // if there's a password

if ($_COOKIE['wp-postpass_' . COOKIEHASH] != $post->post_password) { // and it doesn't match the cookie

?>

<p>This post is password protected. Enter the password to view comments.<p>

<?php

return;

}

}

/* This variable is for alternating comment background */

$oddcomment = 'alt';

?>

<!-- You can start editing here. -->

<?php if ($comments) : ?>

<div id="comments-div">

<span id="comments-addcomment">

<a href="#respond" rel="nofollow" title="براي پست <?php the_title(); ?> نظرتان را بيان کنيد"> نظر دهيد ...</a></span> <h2 id="comments" style="color: #502904;"><b><?php comments_number(__(' بدون دیدگاه '), __(' یک دیدگاه برای ','tenet'), __(' % دیدگاه برای ' ));?></b><?PHP the_title() ?> </h2>

</div>

<ol class="commentlist" id="thecomments">

<?php foreach ($comments as $comment) : ?>

<li class="<?php echo $oddcomment; ?>" id="comment-<?php comment_ID() ?>">

<div id="comment-<?php comment_ID() ?>">

<div class="comment-author vcard">

<?php echo get_avatar($id_or_email, $size, $default, $alt); ?>

<cite class="fn"><?php comment_author_link() ?>

<span class="comment-meta commentmetadata"><a href="<?php bloginfo('url') ?>/tutorials/gzip-seo/comment-page-1#comment-<?php comment_ID() ?>"><?php comment_date(__('j F y ')) ?> <?php comment_time() ?></a><?php edit_comment_link('Edit Comment','',''); ?></span>

</cite>

</div><!-- #close comments_author -->

<div class="comment-text">

<?php comment_text() ?>

<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>

<em>نظر شما در انتظار تایید مدیریت سایت است.</em>

<?php endif; ?>

</div> </div><!-- #close comments_text -->

<div class="reply">

<a class="comment-reply-link" href="<?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?>#respond" onclick="return addComment.moveForm('comment-<?php comment_ID() ?>', '<?php comment_ID() ?>', 'respond', '<?php comment_ID() ?>')">پاسخ دادن</a> </div>

</li>

<?php /* Changes every other comment to a different class */

if ('alt' == $oddcomment) $oddcomment = '';

else $oddcomment = 'alt';

?>

<?php endforeach; /* end for each comment */ ?>

</ol>

<?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>

<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>

<!– If comments are open, but there are no comments. –>

<?php else : // comments are closed ?>

<!– If comments are closed. –>

<p class="nocomments">امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.</p>

<?php endif; ?>

<?php endif; ?>

<script type="text/javascript">

/* <![CDATA[ */

function grin(tag) {

var myField;

tag = ' ' + tag + ' ';

if (document.getElementById('comment') && document.getElementById('comment').type == 'textarea') {

myField = document.getElementById('comment');

} else {

return false;

}

if (document.selection) {

myField.focus();

sel = document.selection.createRange();

sel.text = tag;

myField.focus();

}

else if (myField.selectionstart || myField.selectionstart == '0') {

var startPos = myField.selectionstart;

var endPos = myField.selectionend;

var cursorPos = endPos;

myField.value = myField.value.substring(0, startPos)

+ tag

+ myField.value.substring(endPos, myField.value.length);

cursorPos += tag.length;

myField.focus();

myField.selectionstart = cursorPos;

myField.selectionend = cursorPos;

}

else {

myField.value += tag;

myField.focus();

}

}

/* ]]> */

</script>

<script type="text/javascript">

function addcodetags(ctype){

var val=document.getElementById('comment').value;

if(ctype=='html')

document.getElementById('comment').value=val+"\n

\nکد خود را در اینجا قرار دهید ...\n

\n";

}

</script>

<div id="respond">

<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>

<h3 id="reply-title">:: ديدگاه خود را مطرح کنيد ... <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="<?php bloginfo('url'); ?>/#respond" style="display:none;"><small>X</small></a></small></h3>

<?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>

<p><?PHP _e(' شما باید ')?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php the_permalink(); ?>"><?PHP _e(' برای ارسال نظر ')?></a><?PHP _e(' وارد شده باشید ')?></p>

<?php else : ?>

<form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">

<?php if ( $user_ID ) : ?>

<p><?PHP _e(' وارد شده با نام ')?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?action=logout" title="Log out of this account"><?PHP _e(' خروج » ')?></a></p>

<?php else : ?>

<p class="comment-form-author">

<p><input type="text" class="textfield" name="author" id="author" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="40" tabindex="1" lang="fa" />

<label for="author"><small> <?php _e('نام'); if ($req) echo "(الزامی)"; ?></small></label></p>

<p><input type="text" class="textfield" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="40" tabindex="2" />

<label for="email"><small> <?php _e(' ایمیل (نشان داده نخواهد شد) '); if ($req) echo "(الزامی)"; ?></small></label></p>

<p class="comment-form-url"><input type="text" class="textfield" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="40" tabindex="3" />

<label for="url"><small><?PHP _e('سایت ','tenet');?></small></label></p>

<?php endif; ?>

<p class="smilies"><div class="notediv" style="margin-bottom:10px !important;">::

سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در <a target="_blank" href="<?php bloginfo('url') ?>/forums/" style="font-weight:bold">انجمن های سایت</a> مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .

</div>

<a href="javascript:grin(':oops:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':?:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':razz:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':sad:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':!:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':smile:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':grin:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':shock:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':???:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':cool:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':lol:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':mad:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':roll:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':wink:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':idea:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':arrow:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_arrow.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':neutral:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':cry:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif" alt="" ></a>

<span onclick="addcodetags('html')" style="background-color: #e2ffd6;border-radius: 5px;padding: 2px;cursor:pointer"> افزودن کد </span>

</p><p class="comment-form-comment"><textarea aria-required="true" rows="8" cols="45" name="comment" id="comment" onkeydown="if(event.ctrlKey){if(event.keyCode==13){document.getElementById('submit').click();return false}};"></textarea></p> <p class="form-submit">

<input name="submit" type="submit" id="submit" value="ارسال نظر">

<input type='hidden' name='comment_post_ID' value='<?php echo $id; ?>' id='comment_post_ID'>

<input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0'>

</p>

<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>

</form>

<?php endif; // If registration required and not logged in ?>

</div>

<?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?> <!-- close comments_list -->

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

به انجمن خوش اومدین دوست عزیز

شیوه فراخوانی درست هست و مشکلی نیست.

این روش رو تست کنید:

<?php comments_template( '/my.comments.php', true ); ?>

اسم فایل comments رو به my.comments تغییر بددی.

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خیلی ممنون

دوست عزیز چه مشکلی میتونه وجود داشته باشه که متن مطالب در فایل index.php نشون داده بشه ولی تو فایل single.php نه!!؟؟؟؟؟؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

متن مطالب نمایش داده نمیشه؟ یا متن نظرات؟

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

واسه نظرات اون کاری که گفتید انجام دادم ولی بازم درست نشد :(

سوال دومم هم متن مطالب تو ادامه مطلب نمایش داده نمیشه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اینهایی که میگید همه از پوسته و کدهای اون هست.

اگر بتونید پوسته رو برای بررسی اینجا بزارید خیلی بهتره.

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

روی لوکال بخش دیدگاه اومد ولی کمی بهم ریخته هست.

post-1-0-55999600-1363555484_thumb.png

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

لطفا کد زیر رو با فایل کامنت فعلی جایگذاری کنید

کدها اشتباه شده اند.


<?php // Do not delete these lines
if ('comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
die ('Please do not load this page directly. Thanks!');
if (!empty($post->post_password)) { // if there's a password
if ($_COOKIE['wp-postpass_' . COOKIEHASH] != $post->post_password) { // and it doesn't match the cookie
?>
<p>This post is password protected. Enter the password to view comments.<p>
<?php
return;
}
}
/* This variable is for alternating comment background */
$oddcomment = 'alt';
?>

<!-- You can start editing here. -->
<?php if ($comments) : ?>
<div id="comments-div">
<span id="comments-addcomment">
<a href="#respond" rel="nofollow" title="براي پست <?php the_title(); ?> نظرتان را بيان کنيد"> نظر دهيد ...</a></span> <h2 id="comments" style="color: #502904;"><b><?php comments_number(__(' بدون دیدگاه '), __(' یک دیدگاه برای ','tenet'), __(' % دیدگاه برای ' ));?></b><?PHP the_title() ?> </h2>
</div>
<ol class="commentlist" id="thecomments">
<?php foreach ($comments as $comment) : ?>
<li class="<?php echo $oddcomment; ?>" id="comment-<?php comment_ID() ?>">
<div id="comment-<?php comment_ID() ?>">
<div class="comment-author vcard">
<?php echo get_avatar($id_or_email, $size, $default, $alt); ?>
<cite class="fn"><?php comment_author_link() ?>


<span class="comment-meta commentmetadata"><a href="<?php bloginfo('url') ?>/tutorials/gzip-seo/comment-page-1#comment-<?php comment_ID() ?>"><?php comment_date(__('j F y ')) ?> <?php comment_time() ?></a><?php edit_comment_link('Edit Comment','',''); ?></span>
</cite>
</div><!-- #close comments_author --><div class="comment-text">
<?php comment_text() ?>
<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
<em>نظر شما در انتظار تایید مدیریت سایت است.</em>
<?php endif; ?>
</div> </div><!-- #close comments_text --><div class="reply">
<a class="comment-reply-link" href="<?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?>#respond" onclick="return addComment.moveForm('comment-<?php comment_ID() ?>', '<?php comment_ID() ?>', 'respond', '<?php comment_ID() ?>')">پاسخ دادن</a> </div>
</li>

<?php /* Changes every other comment to a different class */
if ('alt' == $oddcomment) $oddcomment = '';
else $oddcomment = 'alt';
?>
<?php endforeach; /* end for each comment */ ?>
</ol>
<?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<!– If comments are open, but there are no comments. –>
<?php else : // comments are closed ?>
<!– If comments are closed. –>
<p class="nocomments">امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.</p>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
function grin(tag) {
var myField;
tag = ' ' + tag + ' ';
if (document.getElementById('comment') && document.getElementById('comment').type == 'textarea') {
myField = document.getElementById('comment');
} else {
return false;
}
if (document.selection) {
myField.focus();
sel = document.selection.createRange();
sel.text = tag;
myField.focus();
}
else if (myField.selectionstart || myField.selectionstart == '0') {
var startPos = myField.selectionstart;
var endPos = myField.selectionend;
var cursorPos = endPos;
myField.value = myField.value.substring(0, startPos)
+ tag
+ myField.value.substring(endPos, myField.value.length);
cursorPos += tag.length;
myField.focus();
myField.selectionstart = cursorPos;
myField.selectionend = cursorPos;
}
else {
myField.value += tag;
myField.focus();
}
}
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript">
function addcodetags(ctype){
var val=document.getElementById('comment').value;
if(ctype=='html')
document.getElementById('comment').value=val+"\n[php]\nکد خود را در اینجا قرار دهید ...\n[/php]

\n";

}

</script>

<div id="respond">

<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>

<h3 id="reply-title">:: ديدگاه خود را مطرح کنيد ... <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="<?php bloginfo('url'); ?>/#respond" style="display:none;"><small>X</small></a></small></h3>

<?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>

<p><?PHP _e(' شما باید ')?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php the_permalink(); ?>"><?PHP _e(' برای ارسال نظر ')?></a><?PHP _e(' وارد شده باشید ')?></p>

<?php else : ?>

<form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">

<?php if ( $user_ID ) : ?>

<p><?PHP _e(' وارد شده با نام ')?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?action=logout" title="Log out of this account"><?PHP _e(' خروج » ')?></a></p>

<?php else : ?>

<p class="comment-form-author">

<p><input type="text" class="textfield" name="author" id="author" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="40" tabindex="1" lang="fa" />

<label for="author"><small> <?php _e('نام'); if ($req) echo "(الزامی)"; ?></small></label></p>

<p><input type="text" class="textfield" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="40" tabindex="2" />

<label for="email"><small> <?php _e(' ایمیل (نشان داده نخواهد شد) '); if ($req) echo "(الزامی)"; ?></small></label></p>

<p class="comment-form-url"><input type="text" class="textfield" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="40" tabindex="3" />

<label for="url"><small><?PHP _e('سایت ','tenet');?></small></label></p>

<?php endif; ?>

<p class="smilies"><div class="notediv" style="margin-bottom:10px !important;">::

سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در <a target="_blank" href="<?php bloginfo('url') ?>/forums/" style="font-weight:bold">انجمن های سایت</a> مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .

</div>

<a href="javascript:grin(':oops:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':?:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':razz:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':sad:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':!:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':smile:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':grin:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':shock:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':???:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':cool:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':lol:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':mad:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':roll:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':wink:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':idea:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':arrow:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_arrow.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':neutral:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':cry:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif" alt="" ></a>

<span onclick="addcodetags('html')" style="background-color: #e2ffd6;border-radius: 5px;padding: 2px;cursor:pointer"> افزودن کد </span>

</p><p class="comment-form-comment"><textarea aria-required="true" rows="8" cols="45" name="comment" id="comment" onkeydown="if(event.ctrlKey){if(event.keyCode==13){document.getElementById('submit').click();return false}};"></textarea></p> <p class="form-submit">

<input name="submit" type="submit" id="submit" value="ارسال نظر">

<input type='hidden' name='comment_post_ID' value='<?php echo $id; ?>' id='comment_post_ID'>

<input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0'>

</p>

<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>

</form>

<?php endif; // If registration required and not logged in ?>

</div>

<?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?> <!-- close comments_list -->

من احتمال میدم این کدها یه ایرادی دارن که اختلال ایجاد می کنند

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

دوست عزیز تا قالبتون رو بررسی می کنند به نظرم بهتره مواردی را که به اینصورت است تصحیح کنید:


<?PHP _e(' وارد شده باشید ')?>

البته بعید مشکل فعلیتون به این مربوط باشه ولی متن اصلی بخاطر شناخته شدن توسط فایل ترجمه در کد php قرار گرفته و حالا که ترجمه روی قالب انجام شده این کار فقط باعث ایجاد کوئری اضافی و فشار روی دیتابیس خواهد شد تمام مواردی که به این صورتند از همین قبیلند:


<?PHP _e(' متن نوشته ')?>

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای من همچنان درست کار میکنه!

post-1-0-44747600-1363812536_thumb.png

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

فک کنم قالبتون ریپ باشه درسته؟

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

درسته!

داداش شما تو لوکال هاست امتحان کردید منم تو لوکال هاست مشکلی ندارم فقط وقتی میزارم رو سایت اینجوری میشه

سال نو هم مبارک!

تبریک ویژه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اوه! پوسته ریپ هست؟

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

من واسه تست و اولین بار که تازه یاد گرفته بودم این قالبو ترجمه کردم تا ببینم ایرادی چیزی نداشته باشم

اگه این مشکلم رفع بشه خیلی عالی میشه

بفهمم به چه دلیل هست ؟ مشکل از کجاست؟

همین!! :wub:

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

طبق قوانین کلا بحث پوسته های ریپ ممنوع هست. چه بحث تکمیل باشه چه بحث آموزش و یادگیری. کلا روی ریپ نباید بحثی بشه.

تاپیک بسته شد.

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

 • مطالب مشابه

  • توسط prooshe
   سلام خسته نباشید.
   من بدون فعالسازی ssl و نصب افزونه از قسمت تنظیمات وردپرسم آدرس سایتم را از http به https تغییر دادم الان دیگه نه سایتم بالا میاد نه دسترسی به مدیریتم دارم تا دوباره ویرایش کنم لطفا راهنمایی کنید؟
  • توسط samadionline
   سلام خدمت شما عزیزان
   چطوری میشه در وردپرس مثل جوملا برای کاربران گروه و سطوح دسترسی تعریف کرد؟
   و همچنین اینکه در جوملا در تنظیمات میشد صفحه آفلاین تعریف کرد و کاربران با لاگین کردن وارد صفحه اصلی سایت میشدند در وردپرس چطور میشه این کار رو انجام داد؟
   تشکر می کنم اگر کسی سر در میاره یه توضیح مختصر بده
  • توسط ashkan91
   با سلام و خسته نباشید
   دوستان کسی میدونه چطور میشه فیلد ایمیل رو از تو فرم تسویه حساب ووکامرس غیرضروری کرد؟ (بدون استفاده از افزونه) یکی از دوستان این لینک رو فرستادن اما نمیدونم کدام تکه کد از این صفحه را میبایست درون کدهای سایت قرار بدم که مشکل حل بشه؟
   https://docs.woocommerce.com/document/tutorial-customising-checkout-fields-using-actions-and-filters/#example-make-phone-number-not-required
  • توسط aiinaz
   سلام دوستان 
    برای فونت من از @font face استفاده کردم تا فونتی که لازم دارم اعمال بشه اما نمی دونم چرا هر دفعه که صفحه رفرش میشه برای چند ثانیه فونت تغییر میکنه؟!!!! از نظر ادرس دهی هم درست انجام دادم و بعضی از فونت ها کلا اعمال نمیشه با اینکه روی سیستمم دارم؟!!!
  • توسط seosec
   سلام دوستان وقت بخیر ما یک سایت داریم قبلا توسط یک نفر طراحی شده و دگ پشتیبانی نمیشه.میخاییم خودمان پشتیبانی را انجام بدیم قصد داریم افزونه ووکامرس از ساست ژاکت بخریم فقط نمیدوینم با قالب ما سازگار هست یا نه؟اسم قالب سایت هم نمیدونیم!! سایت ما در زمینه اموزش امنیت اطلاعات میباشد!کسی میتونه راهنمایی کنه؟؟ ادرس سایت seosec.ir