18 پست در این موضوع قرار دارد

درود

من یه قالبی رو ترجمه کردم و برای تست رو سایتم گذاشتم

ولی با یه مشکل مواجه شدم

اونم اینکه در فایل single.php برای نمایش بخش نظرات از تابع <?php comments_template(); ?> استفاده کردم ولی به جای اینکه فایل comments.php رو نمایش بده میره شیوه نظرات پیش فرض وردپرس رو نمایش میده

این درحالی هست که تو لوکال هاست چنین مشکلی رو ندارم ولی وقتی رو هاست و سایتم نصب کردم این مشکل بوجود اومده

میشه کمکم کنید؟

اینم محتویات فایل comments.php:( لطفا کدهارو بررسی کنید تا اشتباهی کدنویسی نکرده باشم)

<?php // Do not delete these lines

if ('comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))

die ('Please do not load this page directly. Thanks!');

if (!empty($post->post_password)) { // if there's a password

if ($_COOKIE['wp-postpass_' . COOKIEHASH] != $post->post_password) { // and it doesn't match the cookie

?>

<p>This post is password protected. Enter the password to view comments.<p>

<?php

return;

}

}

/* This variable is for alternating comment background */

$oddcomment = 'alt';

?>

<!-- You can start editing here. -->

<?php if ($comments) : ?>

<div id="comments-div">

<span id="comments-addcomment">

<a href="#respond" rel="nofollow" title="براي پست <?php the_title(); ?> نظرتان را بيان کنيد"> نظر دهيد ...</a></span> <h2 id="comments" style="color: #502904;"><b><?php comments_number(__(' بدون دیدگاه '), __(' یک دیدگاه برای ','tenet'), __(' % دیدگاه برای ' ));?></b><?PHP the_title() ?> </h2>

</div>

<ol class="commentlist" id="thecomments">

<?php foreach ($comments as $comment) : ?>

<li class="<?php echo $oddcomment; ?>" id="comment-<?php comment_ID() ?>">

<div id="comment-<?php comment_ID() ?>">

<div class="comment-author vcard">

<?php echo get_avatar($id_or_email, $size, $default, $alt); ?>

<cite class="fn"><?php comment_author_link() ?>

<span class="comment-meta commentmetadata"><a href="<?php bloginfo('url') ?>/tutorials/gzip-seo/comment-page-1#comment-<?php comment_ID() ?>"><?php comment_date(__('j F y ')) ?> <?php comment_time() ?></a><?php edit_comment_link('Edit Comment','',''); ?></span>

</cite>

</div><!-- #close comments_author -->

<div class="comment-text">

<?php comment_text() ?>

<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>

<em>نظر شما در انتظار تایید مدیریت سایت است.</em>

<?php endif; ?>

</div> </div><!-- #close comments_text -->

<div class="reply">

<a class="comment-reply-link" href="<?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?>#respond" onclick="return addComment.moveForm('comment-<?php comment_ID() ?>', '<?php comment_ID() ?>', 'respond', '<?php comment_ID() ?>')">پاسخ دادن</a> </div>

</li>

<?php /* Changes every other comment to a different class */

if ('alt' == $oddcomment) $oddcomment = '';

else $oddcomment = 'alt';

?>

<?php endforeach; /* end for each comment */ ?>

</ol>

<?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>

<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>

<!– If comments are open, but there are no comments. –>

<?php else : // comments are closed ?>

<!– If comments are closed. –>

<p class="nocomments">امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.</p>

<?php endif; ?>

<?php endif; ?>

<script type="text/javascript">

/* <![CDATA[ */

function grin(tag) {

var myField;

tag = ' ' + tag + ' ';

if (document.getElementById('comment') && document.getElementById('comment').type == 'textarea') {

myField = document.getElementById('comment');

} else {

return false;

}

if (document.selection) {

myField.focus();

sel = document.selection.createRange();

sel.text = tag;

myField.focus();

}

else if (myField.selectionstart || myField.selectionstart == '0') {

var startPos = myField.selectionstart;

var endPos = myField.selectionend;

var cursorPos = endPos;

myField.value = myField.value.substring(0, startPos)

+ tag

+ myField.value.substring(endPos, myField.value.length);

cursorPos += tag.length;

myField.focus();

myField.selectionstart = cursorPos;

myField.selectionend = cursorPos;

}

else {

myField.value += tag;

myField.focus();

}

}

/* ]]> */

</script>

<script type="text/javascript">

function addcodetags(ctype){

var val=document.getElementById('comment').value;

if(ctype=='html')

document.getElementById('comment').value=val+"\n

\nکد خود را در اینجا قرار دهید ...\n

\n";

}

</script>

<div id="respond">

<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>

<h3 id="reply-title">:: ديدگاه خود را مطرح کنيد ... <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="<?php bloginfo('url'); ?>/#respond" style="display:none;"><small>X</small></a></small></h3>

<?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>

<p><?PHP _e(' شما باید ')?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php the_permalink(); ?>"><?PHP _e(' برای ارسال نظر ')?></a><?PHP _e(' وارد شده باشید ')?></p>

<?php else : ?>

<form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">

<?php if ( $user_ID ) : ?>

<p><?PHP _e(' وارد شده با نام ')?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?action=logout" title="Log out of this account"><?PHP _e(' خروج » ')?></a></p>

<?php else : ?>

<p class="comment-form-author">

<p><input type="text" class="textfield" name="author" id="author" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="40" tabindex="1" lang="fa" />

<label for="author"><small> <?php _e('نام'); if ($req) echo "(الزامی)"; ?></small></label></p>

<p><input type="text" class="textfield" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="40" tabindex="2" />

<label for="email"><small> <?php _e(' ایمیل (نشان داده نخواهد شد) '); if ($req) echo "(الزامی)"; ?></small></label></p>

<p class="comment-form-url"><input type="text" class="textfield" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="40" tabindex="3" />

<label for="url"><small><?PHP _e('سایت ','tenet');?></small></label></p>

<?php endif; ?>

<p class="smilies"><div class="notediv" style="margin-bottom:10px !important;">::

سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در <a target="_blank" href="<?php bloginfo('url') ?>/forums/" style="font-weight:bold">انجمن های سایت</a> مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .

</div>

<a href="javascript:grin(':oops:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':?:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':razz:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':sad:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':!:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':smile:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':grin:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':shock:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':???:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':cool:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':lol:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':mad:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':roll:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':wink:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':idea:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':arrow:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_arrow.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':neutral:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':cry:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif" alt="" ></a>

<span onclick="addcodetags('html')" style="background-color: #e2ffd6;border-radius: 5px;padding: 2px;cursor:pointer"> افزودن کد </span>

</p><p class="comment-form-comment"><textarea aria-required="true" rows="8" cols="45" name="comment" id="comment" onkeydown="if(event.ctrlKey){if(event.keyCode==13){document.getElementById('submit').click();return false}};"></textarea></p> <p class="form-submit">

<input name="submit" type="submit" id="submit" value="ارسال نظر">

<input type='hidden' name='comment_post_ID' value='<?php echo $id; ?>' id='comment_post_ID'>

<input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0'>

</p>

<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>

</form>

<?php endif; // If registration required and not logged in ?>

</div>

<?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?> <!-- close comments_list -->

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

به انجمن خوش اومدین دوست عزیز

شیوه فراخوانی درست هست و مشکلی نیست.

این روش رو تست کنید:

<?php comments_template( '/my.comments.php', true ); ?>

اسم فایل comments رو به my.comments تغییر بددی.

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خیلی ممنون

دوست عزیز چه مشکلی میتونه وجود داشته باشه که متن مطالب در فایل index.php نشون داده بشه ولی تو فایل single.php نه!!؟؟؟؟؟؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

متن مطالب نمایش داده نمیشه؟ یا متن نظرات؟

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

واسه نظرات اون کاری که گفتید انجام دادم ولی بازم درست نشد :(

سوال دومم هم متن مطالب تو ادامه مطلب نمایش داده نمیشه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اینهایی که میگید همه از پوسته و کدهای اون هست.

اگر بتونید پوسته رو برای بررسی اینجا بزارید خیلی بهتره.

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

روی لوکال بخش دیدگاه اومد ولی کمی بهم ریخته هست.

post-1-0-55999600-1363555484_thumb.png

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

لطفا کد زیر رو با فایل کامنت فعلی جایگذاری کنید

کدها اشتباه شده اند.


<?php // Do not delete these lines
if ('comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
die ('Please do not load this page directly. Thanks!');
if (!empty($post->post_password)) { // if there's a password
if ($_COOKIE['wp-postpass_' . COOKIEHASH] != $post->post_password) { // and it doesn't match the cookie
?>
<p>This post is password protected. Enter the password to view comments.<p>
<?php
return;
}
}
/* This variable is for alternating comment background */
$oddcomment = 'alt';
?>

<!-- You can start editing here. -->
<?php if ($comments) : ?>
<div id="comments-div">
<span id="comments-addcomment">
<a href="#respond" rel="nofollow" title="براي پست <?php the_title(); ?> نظرتان را بيان کنيد"> نظر دهيد ...</a></span> <h2 id="comments" style="color: #502904;"><b><?php comments_number(__(' بدون دیدگاه '), __(' یک دیدگاه برای ','tenet'), __(' % دیدگاه برای ' ));?></b><?PHP the_title() ?> </h2>
</div>
<ol class="commentlist" id="thecomments">
<?php foreach ($comments as $comment) : ?>
<li class="<?php echo $oddcomment; ?>" id="comment-<?php comment_ID() ?>">
<div id="comment-<?php comment_ID() ?>">
<div class="comment-author vcard">
<?php echo get_avatar($id_or_email, $size, $default, $alt); ?>
<cite class="fn"><?php comment_author_link() ?>


<span class="comment-meta commentmetadata"><a href="<?php bloginfo('url') ?>/tutorials/gzip-seo/comment-page-1#comment-<?php comment_ID() ?>"><?php comment_date(__('j F y ')) ?> <?php comment_time() ?></a><?php edit_comment_link('Edit Comment','',''); ?></span>
</cite>
</div><!-- #close comments_author --><div class="comment-text">
<?php comment_text() ?>
<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
<em>نظر شما در انتظار تایید مدیریت سایت است.</em>
<?php endif; ?>
</div> </div><!-- #close comments_text --><div class="reply">
<a class="comment-reply-link" href="<?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?>#respond" onclick="return addComment.moveForm('comment-<?php comment_ID() ?>', '<?php comment_ID() ?>', 'respond', '<?php comment_ID() ?>')">پاسخ دادن</a> </div>
</li>

<?php /* Changes every other comment to a different class */
if ('alt' == $oddcomment) $oddcomment = '';
else $oddcomment = 'alt';
?>
<?php endforeach; /* end for each comment */ ?>
</ol>
<?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<!– If comments are open, but there are no comments. –>
<?php else : // comments are closed ?>
<!– If comments are closed. –>
<p class="nocomments">امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.</p>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
function grin(tag) {
var myField;
tag = ' ' + tag + ' ';
if (document.getElementById('comment') && document.getElementById('comment').type == 'textarea') {
myField = document.getElementById('comment');
} else {
return false;
}
if (document.selection) {
myField.focus();
sel = document.selection.createRange();
sel.text = tag;
myField.focus();
}
else if (myField.selectionstart || myField.selectionstart == '0') {
var startPos = myField.selectionstart;
var endPos = myField.selectionend;
var cursorPos = endPos;
myField.value = myField.value.substring(0, startPos)
+ tag
+ myField.value.substring(endPos, myField.value.length);
cursorPos += tag.length;
myField.focus();
myField.selectionstart = cursorPos;
myField.selectionend = cursorPos;
}
else {
myField.value += tag;
myField.focus();
}
}
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript">
function addcodetags(ctype){
var val=document.getElementById('comment').value;
if(ctype=='html')
document.getElementById('comment').value=val+"\n[php]\nکد خود را در اینجا قرار دهید ...\n[/php]

\n";

}

</script>

<div id="respond">

<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>

<h3 id="reply-title">:: ديدگاه خود را مطرح کنيد ... <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="<?php bloginfo('url'); ?>/#respond" style="display:none;"><small>X</small></a></small></h3>

<?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>

<p><?PHP _e(' شما باید ')?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php the_permalink(); ?>"><?PHP _e(' برای ارسال نظر ')?></a><?PHP _e(' وارد شده باشید ')?></p>

<?php else : ?>

<form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">

<?php if ( $user_ID ) : ?>

<p><?PHP _e(' وارد شده با نام ')?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?action=logout" title="Log out of this account"><?PHP _e(' خروج » ')?></a></p>

<?php else : ?>

<p class="comment-form-author">

<p><input type="text" class="textfield" name="author" id="author" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="40" tabindex="1" lang="fa" />

<label for="author"><small> <?php _e('نام'); if ($req) echo "(الزامی)"; ?></small></label></p>

<p><input type="text" class="textfield" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="40" tabindex="2" />

<label for="email"><small> <?php _e(' ایمیل (نشان داده نخواهد شد) '); if ($req) echo "(الزامی)"; ?></small></label></p>

<p class="comment-form-url"><input type="text" class="textfield" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="40" tabindex="3" />

<label for="url"><small><?PHP _e('سایت ','tenet');?></small></label></p>

<?php endif; ?>

<p class="smilies"><div class="notediv" style="margin-bottom:10px !important;">::

سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در <a target="_blank" href="<?php bloginfo('url') ?>/forums/" style="font-weight:bold">انجمن های سایت</a> مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .

</div>

<a href="javascript:grin(':oops:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':?:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':razz:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':sad:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':!:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':smile:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':grin:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':shock:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':???:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':cool:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':lol:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':mad:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':roll:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':wink:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':idea:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':arrow:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_arrow.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':neutral:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif" alt="" ></a>

<a href="javascript:grin(':cry:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif" alt="" ></a>

<span onclick="addcodetags('html')" style="background-color: #e2ffd6;border-radius: 5px;padding: 2px;cursor:pointer"> افزودن کد </span>

</p><p class="comment-form-comment"><textarea aria-required="true" rows="8" cols="45" name="comment" id="comment" onkeydown="if(event.ctrlKey){if(event.keyCode==13){document.getElementById('submit').click();return false}};"></textarea></p> <p class="form-submit">

<input name="submit" type="submit" id="submit" value="ارسال نظر">

<input type='hidden' name='comment_post_ID' value='<?php echo $id; ?>' id='comment_post_ID'>

<input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0'>

</p>

<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>

</form>

<?php endif; // If registration required and not logged in ?>

</div>

<?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?> <!-- close comments_list -->

من احتمال میدم این کدها یه ایرادی دارن که اختلال ایجاد می کنند

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

دوست عزیز تا قالبتون رو بررسی می کنند به نظرم بهتره مواردی را که به اینصورت است تصحیح کنید:


<?PHP _e(' وارد شده باشید ')?>

البته بعید مشکل فعلیتون به این مربوط باشه ولی متن اصلی بخاطر شناخته شدن توسط فایل ترجمه در کد php قرار گرفته و حالا که ترجمه روی قالب انجام شده این کار فقط باعث ایجاد کوئری اضافی و فشار روی دیتابیس خواهد شد تمام مواردی که به این صورتند از همین قبیلند:


<?PHP _e(' متن نوشته ')?>

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای من همچنان درست کار میکنه!

post-1-0-44747600-1363812536_thumb.png

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

فک کنم قالبتون ریپ باشه درسته؟

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

درسته!

داداش شما تو لوکال هاست امتحان کردید منم تو لوکال هاست مشکلی ندارم فقط وقتی میزارم رو سایت اینجوری میشه

سال نو هم مبارک!

تبریک ویژه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اوه! پوسته ریپ هست؟

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

من واسه تست و اولین بار که تازه یاد گرفته بودم این قالبو ترجمه کردم تا ببینم ایرادی چیزی نداشته باشم

اگه این مشکلم رفع بشه خیلی عالی میشه

بفهمم به چه دلیل هست ؟ مشکل از کجاست؟

همین!! :wub:

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

طبق قوانین کلا بحث پوسته های ریپ ممنوع هست. چه بحث تکمیل باشه چه بحث آموزش و یادگیری. کلا روی ریپ نباید بحثی بشه.

تاپیک بسته شد.

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

 • مطالب مشابه

  • توسط nnmmss
   سلام
   من كاملا در وردپرس تازه كار هستم. سايتي با پوسته RealNews طراحي شده. منوهايي دارم كه داراي منو و زير منو هستند. وقتي يك نوشته را به زير منو اختصاص ميدم بعد روي منو ميروم كليه نوشته هاي زير منو را هم نشان ميدهد. مثلا من به اين صورت است
   منو1
   زيرمنو 1-1
   زير منو1-2
    
   من اگر روي زير منو 1-1 كليك كنم فقط نوشته هاي زير منو 1-1 را نشان ميده ولي وقتي روي منو1 كليك كنم تمام نوشته هاي منو1   ,    زيرمنو1-1 و زيرمنو1-2 را نشان ميدهد. چطور ميتوانم اين موضوع را تصحيح كنم كه با كليك كردن روي منو1 فقط نوشته مربوط به منو1 را نشان دهد
  • توسط rendesharif
   با سلام 
   24 ساعت پیش در حال آپدیت تب های وبسایت بودم که اینترنت قطع شد و هنگامی که سعی کردم دوباره وارد کنترل پنل بشم دیدم صفحات ساختار خودشون رو از دست دادن و به نحوی بصورت لایت بارگزاری میشن برای حل این مشکل چیکار میتونم بکنم آیا راه حلی هست.
   تصویر قسمت لاگین هم اضافه کردم میتونید ببینید که دیگه خبری از ساختار اصلی نیست در مابقی صفحات کنترل پنل هم به همین شکل هست

  • توسط naff
   سلام.
   من  میخوام یه صفحه ی استاتیک رو روی ftp  آپلود کنم به عنوان  index اصلی و بعد از کلیک روی دکمه ی مورد نظر کاربر منتقل بشه به سایت اصلی یا همون قالب وردپرس.
    مشکل اینجاست که وقتی صفحه ی  html  رو روی  ftp  آپلود میکنم سایت فقط این صفحه رو به عنوان  index  میشناسه و  این رو جایگزین  index وردپرس میکنه و این صفحه  رو  front page  میشناسه.
    در صورتی که من هر دوتاش رو  میخوام . و صفحه ی html  رو به عنوان  index  میخوام یعنی با وارد کردن اسم سایت اسن صفحه ظاهر بشه.
   صفحه ی اچ دی ام ال:
   https://altourneur.com/new.html
    صفحه ی اصلی سایت:
   https://altourneur.com

    
  • توسط Streetlife
   سلام کارشناسان عزیز و محترم
   دوستان چند روزه هرچی میگردم هیچ چیز مناسبی رو پیدا نمیکنم لطفا کمک بفرمایید.من یک طراح ورد پرسم و میخام واسه یک سایت که بلاگ وردپرس و فروشگاه پرستا شاپ هستش به صورت پاپ اپ یک نظرسنجی رو طراحی کنم که یه سوالی بپرسه و جواب رو بازدیدکننده ها تایپ کنن اما به این صورت که لایو سرچ باشه این فیلد یعنی از بین محصولات که روی دیتا بیس هستند با تایپ یک یا چند حرف ساجست بده لطفااااااااااا راهنمایی بفرمایید
  • توسط amirhosseinganjeh
   سلام دوستان نمیدونم چیکار کردم که عنوان صفحه رو نمایش میده توی همه صفحه ها
   این قسمت ابی رنگو توی عکس اول رو میگم

   تونستم توی صفحاتی که ویرایشگرشون بازه، نمایش عنوان صفحه رو خاموش کنم ولی توی صفحه فروشگاهم نمیتونم نمایشش رو خاموش کنم
    خاموشش هم میکنم باز هم نمایش میده(عکس دوم)
   اگه راه حلی دارید بفرمایید لطفا..