• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   برگزاری چهارمین همایش Coder Conf و کد تخفیف برای کاربران وردپرس پارسی   20/04/97

   کدرکانف هر سال در آخرین پنجشنبه مرداد با بورد‌های مختلفی برگزار می‌گردد،امسال نیز کدرکانف در همین تاریخ با حضور برنامه نویسان مطرح کشور در بورد تخصصی جاوااسکریپت برگزار خواهد شد، یک گردهمایی متفاوت با طعم Javascript. Coderconf هر سال نسبت به سال‌های گذشته با حضور برنامه‌نویسان پر رنگتر می‌شود. ما سعی کردیم هر ساله به این کنفرانس مفهوم عمیق تری ببخشیم تا از آنچه در سال‌های گذشته عرضه شده به روزتر و مفیدتر واقع شویم. امسال فرصتی خواهد بود تا با نگرشی جدید و بهبود مطالب ارائه شده، عمیقتر به این موضوع نگاه کنیم تا بجای تکرار مباحث پیشین گامی هر چند کوچک در مسیر ارتقای دانش فنی برنامه‌نویسان ایرانی برداریم. ما در Coderconf ۴ با تمرکز بر روی Javascript نیت کرده‌ایم این فرصت را در اختیار برنامه نویسان قرار دهیم تا با ظرافت و استانداردهای روز دنیا کار خود را پیش ببرند. به نظر ما امسال زمان آن فرا رسیده‌است تا این زبان را به صورت تخصصی و از ابعاد مختلف به چالش بکشیم.   دبیر علمی همایش میلاد حیدری، کدرکانف ۴ را اینگونه توصیف کرده است :اشتراک گذاری دانش بهترین راه رسیدن به جاودانگی اطلاعات است. هر ساله همایش‌های زیادی برگزار میشه که افراد شرکت‌کننده می‌توانند با افراد مجرب شبکه سازی کنند. امسال در کدرکانف سعی کردیم علاوه بر بخش شبکه سازی بین افراد بیشتر روی انتقال دانش و کیفیت ارائه ها تمرکز داشته باشیم . به قصد یک گردهمایی بلند مدت بین برنامه‌نویسان جاوااسکریپت که با هم تبادل دانش و اطلاعات کنند گردهم آییم.
   بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه برنامه‌نویسان جاوااسکریپت ایران امیدوارم در کدرکانف امسال علاوه بر شبکه سازی، از اطلاعاتی که دوستان در این همایش در اختیارتان قرار می‌دهند استفاده کنید. در سایت همایش میتوانید سخنرانان و موضوع پنل همایش کدرکانف رو مشاهده کنید . علاقه‌مندان به حضور در این همایش می‌توانند با کد تخفیف wpparsi اقدام به ثبت نام در این گردهمایی کنند. سایت همایش :‌http://coderconf.org
   بلیط فروشی همایش :‌https://evand.com/events/coderconf4  
tazeh

عمل نکردن فایلهای js در وردپرس

4 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

من الان قالب خبری رو روی وب سایت نصب کردم. اما فایل های جی کوئری اجرا نمی شه که باعث به هم ریخته شدن قالب شده.

مشکل از کجاست؟

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

توی هدر پوسته شما یا توی فانکشن چک کنید که جی کوئری رو داراه لود میکنه یا داره آنلود میکنه.

اگر هم کلا هیچ جی کوئری ندارید به بالای تگ body اضافه کنید.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

البته این رو هم بگم . قالب رو روی لوکال هاست نصب می کنم براحتی اجرا می شه.

فایل head.php

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<meta http-equiv="refresh" content="600" />

<title>

<?php if (is_home () ) { bloginfo('name'); } elseif ( is_category() ) { single_cat_title(); echo ' : ' ; bloginfo('name'); }

elseif (is_single() ) {bloginfo('name'); echo ' : '; single_post_title(); }

elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ' : '; single_post_title(); }

else { wp_title('',true); } ?>

</title>

<meta name="author" content="Ali Pamenari" />

<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url') ?>/style.css" media="screen" />

<!--[if IE]>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_url') ?>/ie.css" />

<![endif]-->

<link type="text/css" href="<?php bloginfo('template_url') ?>/css/jquery.marquee.css" rel="stylesheet" title="default" media="all" />

<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url') ?>/js/jquery-1.7.1.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url') ?>/js/jquery.marquee.min.js"></script>

<script type='text/javascript' src='<?php bloginfo('template_url') ?>/js/superfish.js'></script>

<script type='text/javascript' src='<?php bloginfo('template_url') ?>/js/jquery.bxSlider.min.js'></script>

<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url') ?>/js/script.js"></script>

<?php wp_head(); ?>

<!-- Date: 2012-04-13 -->

</head>

<body <?php body_class(); ?>>

<div id="seo"><a href="http://azinweb.com">طراحی سایت </a> توسط آذین وب</div>

<!--Start Header-->

<div id="header">

<div id="top-bar">

<div class="warp">

<div class="top-bar-hr"></div>

<div id="date"><?php echo jdate('l j F Y'); ?> [<?php echo date('Y/m/d'); ?>]</div>

<div class="top-bar-hr"></div>

<div id="news-bar">

<ul id="marquee2" class="marquee">

<?php $paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1;query_posts("cat=-76,-77,-75&showposts=20&paged=$paged"); ?>

<?php if(have_postS()) { while(have_posts()){ the_post(); ?>

<li><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>

<?php } ?>

<?php }else { ?>

<li><a href="">مطلبی پیدا نشد!</a></li>

<?php } ?>

</ul>

</div>

</div>

</div>

<div class="warp">

<a class="clear" id="logo" href="<?php bloginfo('home') ?>"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/img/logo.png" title="پایگاه خبری" /></a>

<div id="btn-home">

<a id="home" href="<?php bloginfo('home'); ?>">صفحه اصلی</a>

<a id="email" href="<?php bloginfo('home') ?>/contact">ایمیل</a>

<a id="rss" href="<?php bloginfo('home') ?>/feed">RSS</a>

<a id="fav" href="">FAV</a>

<a id="q" href="http://online-m.tazehnegar.net/">قرآن آنلاین</a>

</div>

<!--Start Search-->

<div id="search" class="clear">

<form action="<?php bloginfo('home'); ?>" method="get">

<input id="s" type="text" name="s" value="جستجو..." onblur="if (this.value == '') {this.value = 'جستجو...';}" onfocus="if (this.value == 'جستجو...') {this.value = '';}">

<input id="searchsubmit" type="submit" value="جستجو">

</form>

</div>

<!--End Search-->

</div>

<!--Start Menu-->

<div id="menu">

<div class="warp">

<?php

wp_nav_menu( array( 'menu' => 'Top Menu', 'sort_column' => 'menu_order', 'container_class' => 'main_nav', 'menu_class' => 'sf-menu', 'fallback_cb' => 'default_menu') );

?>

</div>

</div>

<div id="menu-separator"> </div>

<!--End Menu-->

</div>

<!--End Header-->

فایل function

<?php

add_action( 'init', 'create_post_type' );

function create_post_type() {

register_post_type( 'pishkhan',

array(

'labels' => array(

'name' => __( 'پیشخوان مطبوعات' ),

'singular_name' => __( 'Slide' )

),

'public' => true,

'supports' => array( 'title', 'editor', 'thumbnail' ,'comments' ),

)

);

}

if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) {

// Setup thumbnail support

add_theme_support( 'post-thumbnails' );

add_theme_support( 'automatic-feed-links' );

}

add_image_size( 'thumb', 100, 100 ,true);

add_image_size( 'gogtogo', 50, 100 ,true);

add_image_size( 'slideshow', 160, 300 ,true);

add_image_size( 'pishkhan', 205, 205,true);

add_image_size( 'yadddasht', 85, 60,true);

register_sidebars(1, array(name=>'تبلیغات - ستون سمت چپ'));

register_sidebars(1, array(name=>'تبلیغات - ستون سمت چپ'));

if ( function_exists( 'register_nav_menu' ) ) {

register_nav_menu( 'main-menu', 'Main Menu' );

}

/*

* function marbot be slideshow

*/

function echo_first_image ($postID)

{

$args = array(

'numberposts' => 1,

'order'=> 'ASC',

'post_mime_type' => 'image',

'post_parent' => $postID,

'post_status' => null,

'post_type' => 'attachment'

);

$attachments = get_children( $args );

if ($attachments) {

foreach($attachments as $attachment) {

$image_attributes = wp_get_attachment_image_src( $attachment->ID, 'full' );

echo '<img src="'. get_stylesheet_directory_uri() . '/timthumb.php?src=' . $image_attributes[0]. '&h=245&w565&zc=1' . '" class="current">';

}

}

}

function mySubString($string , $count = 100)

{

$tool = strlen($string);

if($tool > $count)

{

return mb_substr($string, '0' , $count , 'UTF-8') . '...';

}

else

{

return mb_substr($string, '0' , $count , 'UTF-8');

}

}

function mypage($postId)

{

$page_id = $postId;

$page_data = get_page( $page_id );

$content = apply_filters('the_content', $page_data->post_content);

$title = $page_data->post_title;

$content;

$myarray = array(

'content' => $content,

'title' => $title

);

return $myarray;

}

function my_init() {

if (!is_admin()) {

wp_deregister_script('jquery');

wp_register_script('jquery', '', false, '1.3.2', true);

wp_enqueue_script('jquery');

}

}

add_action('init', 'my_init');

function type_post($type = "mamoli")

{

if($type == "mamoli")

{

return '<div class="type"></div>';

}

if($type == "iamge")

{

return '<div class="type camera"></div>';

}

if($type == "film")

{

return '<div class="type video"></div>';

}

if($type == "hot")

{

return '<div class="type hot"></div>';

}

}

if ( !function_exists('fb_AddThumbColumn') && function_exists('add_theme_support') )

{

// for post and page

function fb_AddThumbColumn($cols) {

$cols['thumbnail'] = __('Thumbnail');

return $cols;

}

function fb_AddThumbValue($column_name, $post_id) {

$width = (int) 100;

$height = (int) 100;

if ( 'thumbnail' == $column_name ) {

// thumbnail of WP 2.9

$thumbnail_id = get_post_meta( $post_id, '_thumbnail_id', true );

// image from gallery

$attachments = get_children( array('post_parent' => $post_id, 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image') );

if ($thumbnail_id)

$thumb = wp_get_attachment_image( $thumbnail_id, array($width, $height), true );

elseif ($attachments) {

foreach ( $attachments as $attachment_id => $attachment ) {

$thumb = wp_get_attachment_image( $attachment_id, array($width, $height), true );

}

}

if ( isset($thumb) && $thumb ) {

echo $thumb;

} else {

echo __('None');

}

}

}

// for posts

add_filter( 'manage_posts_columns', 'fb_AddThumbColumn' );

add_action( 'manage_posts_custom_column', 'fb_AddThumbValue', 10, 2 );

// for pages

add_filter( 'manage_pages_columns', 'fb_AddThumbColumn' );

add_action( 'manage_pages_custom_column', 'fb_AddThumbValue', 10, 2 );

}

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

توی هدر پوسته شما جی کوئری فراخوانی میشه.

مشکل از جای دیگه ایی هست. احتمالا شما افزونه (هایی) نصب دارید که خودشون جی کوئری لود میکنن.

این لود چندباره جی کوئری باعث تداخل و عدم کارکرد صحیحی بعضی کدها میشه.

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری