سعید شعبانی

مشکل در ویرایش comments.php

27 پست در این موضوع قرار دارد

ارسال شده در (ویرایش شده)

دوستان سلام

من می خواهم چند ویژگی زیر را به فایل comments.php اضافه کنم

1- دیدگاه های تو در تو فعال شوند (در حال حاظر وقتی پاسخی به دیدگاهی داده میشود به صورت یک تگ li بعد از قبلی ساخته می شود که نمی گذارد به هم مرتبط شوند)

2- دکمه پاسخ به نظرات ( وقتی کد


<?php comment_reply_link( $args, $comment, $post ); ?>

را به فایل اضافه می کنم هیچ تغییری ایجاد نمی شود و دکمه پاسخ به نظرات دیدده نمی شود. )

محتویات فایل comments.php


<?php // Do not delete these lines
if ('comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME'])) die ('Please do not load this page directly. Thanks!');
if (!empty($post->post_password)) { // if there's a password
if ($_COOKIE['wp-postpass_' . COOKIEHASH] != $post->post_password) { // and it doesn't match the cookie
?>
<h2><?php _e('Password Protected'); ?></h2>
<p><?php _e('Enter the password to view comments.'); ?></p>
<?php return;
}
}
/* This variable is for alternating comment background */
$oddcomment = 'alt';
?>
<!-- You can start editing here. -->
<?php if ($comments) : ?>
<ol class="commentlist">
<?php foreach ($comments as $comment) : ?>
<li class="<?php
/* Only use the adminComment class from style.css if the user_id is 1 (admin) */
if (1 == $comment->user_id)
$oddcomment = "adminComment";
echo $oddcomment;
?>" id="comment-<?php comment_ID() ?>">
<figure class="gravatar">
<?php if(function_exists('get_avatar')) { echo get_avatar($comment, '70'); } ?>
</figure>
<div class="commentmetadata">
<?php comment_author_link() ?>
<span class="comment-date"><?php comment_date('j F Y') ?></span>
<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
<em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.'); ?></em>
<?php endif; ?>
</div>
<?php comment_text() ?>
</li>
<?php /* Changes every other comment to a different class */
if ('alt' == $oddcomment) $oddcomment = '';
else $oddcomment = 'alt';
?>
<?php endforeach; /* end for each comment */ ?>
</ol>
<?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<!-- If comments are open, but there are no comments. -->
<?php else : // comments are closed ?>
<!-- If comments are closed. -->
<p class="nocomments">Comments are closed.</p>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>

<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<h3 id="respond">نظر بدهید</h3>
<?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
<p>You must be <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php the_permalink(); ?>">logged in</a> to post a comment.</p>
<?php else : ?>
<form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">
<p class="comment-desc">
لطفا فقط در مورد این مطلب نظر دهید. اگر سوال علمی دارید آن را می توانید در سامانه پرسش و پاسخ علمی دنوج مطرح کنید. اگر می خواهید در کنار نظر خود آواتار خود را به نمایش بگذارید می توانید از سایت <a href="https://fa.gravatar.com/" rel="nofollow">گراوتار</a> استفاده کنید.
</p>
<?php if ( $user_ID ) : ?>
<p>Logged in as <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?action=logout" title="Log out of this account">Logout »</a></p>
<?php else : ?>
<div class="fields-box">
<p>
<label for="author"><small>نام (لازم)</small></label>
<input type="text" name="author" id="author" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="40" tabindex="1" />
</p>
<p>
<label for="email"><small>ايميل (لازم)</small></label>
<input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="40" tabindex="2" />
</p>
<p>
<label for="url"><small>سايت</small></label>
<input type="text" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="40" tabindex="3" />
</p>
</div>
<?php endif; ?>
<div class="message-box">
<label for="comment"><small>نظر شما</small></label>
<textarea name="comment" id="comment" cols="60" rows="10" tabindex="4"></textarea>
<p id="submit-form">
<input name="submit" type="submit" id="submit" tabindex="5" value="ارسال نظر" />
<input type="hidden" name="comment_post_ID" value="<?php echo $id; ?>" />
</p>
</div>
<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
</form>
<?php endif; // If registration required and not logged in ?>
<?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?>

ویرایش شده در توسط سعید شعبانی
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خوب قبلا هم بارها توضیح دادیم :)

باید از تابع wp_comment_list استفاده بشه

آموزشش هم ماشاله زیاد توی انجمن قرار دادم!

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

خوب قبلا هم بارها توضیح دادیم :)

باید از تابع wp_comment_list استفاده بشه

آموزشش هم ماشاله زیاد توی انجمن قرار دادم!

جای چی باید از تابع wp_comment_list استفاده بشه؟ آموزشش هم پیدا نکردم

ویرایش شده در توسط سعید شعبانی
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خوب من الان برای بخش کامنت ها از کد زیر استفاده کردم ولی چجوری میشه اون رو شخصی سازی کرد مثلا اندازه آواتار


<ol class="commentlist">
<?php wp_list_comments(); ?>
</ol>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

مثالش در فایلها هست

در آرگومان callback تابعی رو باید فراخوانی کنید

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممنون فهمیدم چجوری هست

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

من کد زیر را داخل فانکشن قرار دادم و به کامنت ها استایل دادم<?php
function mytheme_comment($comment, $args, $depth) {
$GLOBALS['comment'] = $comment;
extract($args, EXTR_SKIP);
if ( 'div' == $args['style'] ) {
$tag = 'div';
$add_below = 'comment';
} else {
$tag = 'لli';
$add_below = 'div-comment';
}
?>
<?php echo $tag ?> <?php comment_class(empty( $args['has_children'] ) ? '' : 'parent') ?> id="comment-<?php comment_ID() ?>">
<?php if ( 'div' != $args['style'] ) : ?>
<div id="div-comment-<?php comment_ID() ?>" class="<?php
/* Only use the adminComment class from style.css if the user_id is 1 (admin) */
if (1 == $comment->user_id)
$oddcomment = "adminComment";
echo $oddcomment;
?>">
<?php endif; ?>
<div class="comments-top">
<figure class="gravatar">
<?php if(function_exists('get_avatar')) { echo get_avatar($comment, '70'); } ?>
</figure>
<div class="commentmetadata">
<?php comment_author_link() ?>
<span class="comment-date"><?php comment_date('j F Y') ?></span>
<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
<em class="comment-awaiting-moderation"><?php _e('Your comment is awaiting moderation.') ?></em>

<?php endif; ?>
</div>
</div>
<div class="commentdata">
<?php comment_text() ?>
</div>
<div class="reply">
<?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('add_below' => $add_below, 'depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?>
</div>
<?php if ( 'div' != $args['style'] ) : ?>
</div>

<?php endif; ?>
<?php
}

ولی امروز که چک کردم می بینم که بالای سر هر کامنت یک کد مثل زیر چاپ شده میشه بگید مشکلش چی هست؟


li class="comment even thread-even depth-1 parent" id="comment-142">

این هم کد های فایل comments.php


<?php // Do not delete these lines
if ('comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME'])) die ('Please do not load this page directly. Thanks!');
if (!empty($post->post_password)) { // if there's a password
if ($_COOKIE['wp-postpass_' . COOKIEHASH] != $post->post_password) { // and it doesn't match the cookie
?>
<h2><?php _e('Password Protected'); ?></h2>
<p><?php _e('Enter the password to view comments.'); ?></p>
<?php return;
}
}
/* This variable is for alternating comment background */
$oddcomment = 'alt';
?>
<!-- You can start editing here. -->
<ol class="commentlist">
<?php wp_list_comments('callback=mytheme_comment'); ?>
</ol>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<h3 id="respond">نظر بدهید</h3>
<?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
<p>You must be <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php the_permalink(); ?>">logged in</a> to post a comment.</p>
<?php else : ?>
<form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">
<p class="comment-desc">
لطفا فقط در مورد این مطلب نظر دهید. اگر سوال علمی دارید آن را می توانید در سامانه پرسش و پاسخ علمی دنوج مطرح کنید. اگر می خواهید در کنار نظر خود آواتار خود را به نمایش بگذارید می توانید از سایت <a href="https://fa.gravatar.com/" rel="nofollow">گراوتار</a> استفاده کنید.
</p>
<?php if ( $user_ID ) : ?>
<p>Logged in as <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?action=logout" title="Log out of this account">Logout »</a></p>
<?php else : ?>
<div class="fields-box">
<p>
<input type="text" name="author" id="author" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="40" tabindex="1" placeholder="نام (لازم)" />
</p>
<p>
<input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="40" tabindex="2" placeholder="ايميل (لازم)" />
</p>
<p>
<input type="text" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="40" tabindex="3" placeholder="سايت" />
</p>
</div>
<?php endif; ?>
<textarea name="comment" id="comment" placeholder="نظر شما..." ></textarea>
<input name="submit" type="submit" id="submit" tabindex="5" value="ارسال نظر" />
<input type="hidden" name="comment_post_ID" value="<?php echo $id; ?>" />

<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
</form>
<?php endif; // If registration required and not logged in ?>
<?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?>

ویرایش شده در توسط سعید شعبانی
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این اشتباه هست:

$tag = 'لli';

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این اشتباه هست:

$tag = 'لli';

وقتی به صورت زیر هم باشه همون مشکل یاز هست


$tag = 'li';

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

شما خط زیر:

<?php echo $tag ?> <?php comment_class(empty( $args['has_children'] ) ? '' : 'parent') ?> id="comment-<?php comment_ID() ?>">

رو بصورت زیر تغییر بدید ببینید تغییری میکنه؟

<<?php echo $tag ?> <?php comment_class(empty( $args['has_children'] ) ? '' : 'parent') ?> id="comment-<?php comment_ID() ?>">

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

شما خط زیر:

<?php echo $tag ?> <?php comment_class(empty( $args['has_children'] ) ? '' : 'parent') ?> id="comment-<?php comment_ID() ?>">

رو بصورت زیر تغییر بدید ببینید تغییری میکنه؟

<<?php echo $tag ?> <?php comment_class(empty( $args['has_children'] ) ? '' : 'parent') ?> id="comment-<?php comment_ID() ?>">

فکر کنم مشکلش از همین خط بود چون الان درست شد. من فکر کردم چون دوتا علامت >> , اول کد هست اشتباهی وجود داره بعد این رو حذف کردم. چرا حالا باید دوتا >> باشه؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

الان بالای نظرات هیچ عنوانی وجود نداره چحوری باید عنوان را در کد های comments.php یا فانکشن قرار بدم تا زمانی که فقط پست دارای نظر بود عنوان رو نشون بده؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

شناسه پست را به این تابع بدهید

http://codex.wordpre..._count_comments

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

$post->ID

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)


$post->ID

اینجوری


<?php do_action( 'comment_form', <?php wp_count_comments( post_id ); ?> ); ?>

ویرایش شده در توسط سعید شعبانی
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

الان بالای نظرات هیچ عنوانی وجود نداره چحوری باید عنوان را در کد های comments.php یا فانکشن قرار بدم تا زمانی که فقط پست دارای نظر بود عنوان رو نشون بده؟

برای راه حل

ابتدا باید صوال رو فهمید

سوال شما از شرط حرف میزنه

پس باید شرط قرار دهید


if(wp_count_comments( post_id ))
echo 'title';

شناسه پست را هم ارسال کنید به تابع

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای راه حل

ابتدا باید صوال رو فهمید

سوال شما از شرط حرف میزنه

پس باید شرط قرار دهید


if(wp_count_comments( post_id ))
echo 'title';

شناسه پست را هم ارسال کنید به تابع

ببخشید سوالم شفاف نبود یک بار دیگه توضیح می دم

من الان در فایل single.php کد زیر را گذاشتم


<?php comments_template(); ?>

بعد فایل comments.php به شکل زیر هست


<?php // Do not delete these lines
if ('comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME'])) die ('Please do not load this page directly. Thanks!');
if (!empty($post->post_password)) { // if there's a password
if ($_COOKIE['wp-postpass_' . COOKIEHASH] != $post->post_password) { // and it doesn't match the cookie
?>
<h2><?php _e('Password Protected'); ?></h2>
<p><?php _e('Enter the password to view comments.'); ?></p>
<?php return;
}
}
/* This variable is for alternating comment background */
$oddcomment = 'alt';
?>
<!-- You can start editing here. -->
<ol class="commentlist">
<?php wp_list_comments('callback=mytheme_comment'); ?>
</ol>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<h3 id="respond">نظر بدهید</h3>
<?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
<p>You must be <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php the_permalink(); ?>">logged in</a> to post a comment.</p>
<?php else : ?>
<form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">
<p class="comment-desc">
لطفا فقط در مورد این مطلب نظر دهید. اگر سوال علمی دارید آن را می توانید در سامانه پرسش و پاسخ علمی دنوج مطرح کنید. اگر می خواهید در کنار نظر خود آواتار خود را به نمایش بگذارید می توانید از سایت <a href="https://fa.gravatar.com/" rel="nofollow">گراوتار</a> استفاده کنید.
</p>
<?php if ( $user_ID ) : ?>
<p>Logged in as <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?action=logout" title="Log out of this account">Logout »</a></p>
<?php else : ?>
<div class="fields-box">
<p>
<input type="text" name="author" id="author" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="40" tabindex="1" placeholder="نام (لازم)" />
</p>
<p>
<input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="40" tabindex="2" placeholder="ايميل (لازم)" />
</p>
<p>
<input type="text" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="40" tabindex="3" placeholder="سايت" />
</p>
</div>
<?php endif; ?>
<textarea name="comment" id="comment" placeholder="نظر شما..." ></textarea>
<input name="submit" type="submit" id="submit" tabindex="5" value="ارسال نظر" />
<input type="hidden" name="comment_post_ID" value="<?php echo $id; ?>" />

<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
</form>
<?php endif; // If registration required and not logged in ?>
<?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?>

داخل فانکشن هم کد زیر را قرار دادم


<?php
function mytheme_comment($comment, $args, $depth) {
$GLOBALS['comment'] = $comment;
extract($args, EXTR_SKIP);
if ( 'div' == $args['style'] ) {
$tag = 'div';
$add_below = 'comment';
} else {
$tag = 'li';
$add_below = 'div-comment';
}
?>
<<?php echo $tag ?> <?php comment_class(empty( $args['has_children'] ) ? '' : 'parent') ?> id="comment-<?php comment_ID() ?>">
<?php if ( 'div' != $args['style'] ) : ?>
<div id="div-comment-<?php comment_ID() ?>" class="<?php
/* Only use the adminComment class from style.css if the user_id is 1 (admin) */
if (1 == $comment->user_id)
$oddcomment = "adminComment";
echo $oddcomment;
?>">
<?php endif; ?>
<div class="comments-top">
<figure class="gravatar">
<?php if(function_exists('get_avatar')) { echo get_avatar($comment, '70'); } ?>
</figure>
<div class="commentmetadata">
<?php comment_author_link() ?>
<span class="comment-date"><?php comment_date('j F Y') ?></span>
<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
<em class="comment-awaiting-moderation"><?php _e('Your comment is awaiting moderation.') ?></em>

<?php endif; ?>
</div>
</div>
<div class="commentdata">
<?php comment_text() ?>
</div>
<div class="reply">
<?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('add_below' => $add_below, 'depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?>
</div>
<?php if ( 'div' != $args['style'] ) : ?>
</div>

<?php endif; ?>
<?php
}

حالا زمانی که پستی نظر داشت می خواهم بالای نظرات یک عنوان بنویسم بعد این عنوان فقط برای مواقعی که پست نظر داشت ظاهر بشه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خب راه حل گفته شد

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خب راه حل گفته شد

من کد زیر را در فایل comments.php گذاشتم ولی برای مطالبی که نظر هم ندارند متن را نشان می دهد. این کد را باید کجا یگذارم تا درست جواب بده؟


<?php
if(wp_count_comments( post_id ))
echo 'title';
?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

<?php
if(wp_count_comments( $post->ID ))
echo 'title';
?>

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست


<?php
if(wp_count_comments( $post->ID ))
echo 'title';
?>

بازم مثل قبل مشکل داره

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

شما این کدها رو از پوسته ی خاصی گرفتید یا اینکه خودتون از تاپیک ها جمع کردید؟

چون کدهای استاندارد اصلی نیستن.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

شما این کدها رو از پوسته ی خاصی گرفتید یا اینکه خودتون از تاپیک ها جمع کردید؟

چون کدهای استاندارد اصلی نیستن.

از تاپیک ها و آموزش های مختلف کد ها را جمع کردم. اگر میشه هر سه کد استاندارد زیر را اینجا بگذارید

1- کدی که باید در single.php بگذارم

2- کد های استاندارد comments.php به همراه مدل دیدگاه های تو در تو

3- کد های مربوط به دیدگاه های تو در تو که باید در فانکشن قرار بگیرد

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط pcvt
   درود
   من یه قالبی رو ترجمه کردم و برای تست رو سایتم گذاشتم
   ولی با یه مشکل مواجه شدم
   اونم اینکه در فایل single.php برای نمایش بخش نظرات از تابع <?php comments_template(); ?> استفاده کردم ولی به جای اینکه فایل comments.php رو نمایش بده میره شیوه نظرات پیش فرض وردپرس رو نمایش میده
   این درحالی هست که تو لوکال هاست چنین مشکلی رو ندارم ولی وقتی رو هاست و سایتم نصب کردم این مشکل بوجود اومده
   میشه کمکم کنید؟
   اینم محتویات فایل comments.php:( لطفا کدهارو بررسی کنید تا اشتباهی کدنویسی نکرده باشم)

   <?php // Do not delete these lines
   if ('comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
   die ('Please do not load this page directly. Thanks!');
   if (!empty($post->post_password)) { // if there's a password
   if ($_COOKIE['wp-postpass_' . COOKIEHASH] != $post->post_password) { // and it doesn't match the cookie
   ?>
   <p>This post is password protected. Enter the password to view comments.<p>
   <?php
   return;
   }
   }
   /* This variable is for alternating comment background */
   $oddcomment = 'alt';
   ?>
   <!-- You can start editing here. -->
   <?php if ($comments) : ?>
   <div id="comments-div">
   <span id="comments-addcomment">
   <a href="#respond" rel="nofollow" title="براي پست <?php the_title(); ?> نظرتان را بيان کنيد"> نظر دهيد ...</a></span> <h2 id="comments" style="color: #502904;"><b><?php comments_number(__(' بدون دیدگاه '), __(' یک دیدگاه برای ','tenet'), __(' % دیدگاه برای ' ));?></b><?PHP the_title() ?> </h2>
   </div>
   <ol class="commentlist" id="thecomments">
   <?php foreach ($comments as $comment) : ?>
   <li class="<?php echo $oddcomment; ?>" id="comment-<?php comment_ID() ?>">
   <div id="comment-<?php comment_ID() ?>">
   <div class="comment-author vcard">
   <?php echo get_avatar($id_or_email, $size, $default, $alt); ?>
   <cite class="fn"><?php comment_author_link() ?>
   <span class="comment-meta commentmetadata"><a href="<?php bloginfo('url') ?>/tutorials/gzip-seo/comment-page-1#comment-<?php comment_ID() ?>"><?php comment_date(__('j F y ')) ?> <?php comment_time() ?></a><?php edit_comment_link('Edit Comment','',''); ?></span>
   </cite>
   </div><!-- #close comments_author -->
   <div class="comment-text">
   <?php comment_text() ?>
   <?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
   <em>نظر شما در انتظار تایید مدیریت سایت است.</em>
   <?php endif; ?>
   </div> </div><!-- #close comments_text -->
   <div class="reply">
   <a class="comment-reply-link" href="<?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?>#respond" onclick="return addComment.moveForm('comment-<?php comment_ID() ?>', '<?php comment_ID() ?>', 'respond', '<?php comment_ID() ?>')">پاسخ دادن</a> </div>
   </li>
   <?php /* Changes every other comment to a different class */
   if ('alt' == $oddcomment) $oddcomment = '';
   else $oddcomment = 'alt';
   ?>
   <?php endforeach; /* end for each comment */ ?>
   </ol>
   <?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
   <?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
   <!– If comments are open, but there are no comments. –>
   <?php else : // comments are closed ?>
   <!– If comments are closed. –>
   <p class="nocomments">امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.</p>
   <?php endif; ?>
   <?php endif; ?>
   <script type="text/javascript">
   /* <![CDATA[ */
   function grin(tag) {
   var myField;
   tag = ' ' + tag + ' ';
   if (document.getElementById('comment') && document.getElementById('comment').type == 'textarea') {
   myField = document.getElementById('comment');
   } else {
   return false;
   }
   if (document.selection) {
   myField.focus();
   sel = document.selection.createRange();
   sel.text = tag;
   myField.focus();
   }
   else if (myField.selectionstart || myField.selectionstart == '0') {
   var startPos = myField.selectionstart;
   var endPos = myField.selectionend;
   var cursorPos = endPos;
   myField.value = myField.value.substring(0, startPos)
   + tag
   + myField.value.substring(endPos, myField.value.length);
   cursorPos += tag.length;
   myField.focus();
   myField.selectionstart = cursorPos;
   myField.selectionend = cursorPos;
   }
   else {
   myField.value += tag;
   myField.focus();
   }
   }
   /* ]]> */
   </script>
   <script type="text/javascript">
   function addcodetags(ctype){
   var val=document.getElementById('comment').value;
   if(ctype=='html')
   document.getElementById('comment').value=val+"\n
   \nکد خود را در اینجا قرار دهید ...\n \n";
   }
   </script>
   <div id="respond">
   <?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
   <h3 id="reply-title">:: ديدگاه خود را مطرح کنيد ... <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="<?php bloginfo('url'); ?>/#respond" style="display:none;"><small>X</small></a></small></h3>
   <?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
   <p><?PHP _e(' شما باید ')?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php the_permalink(); ?>"><?PHP _e(' برای ارسال نظر ')?></a><?PHP _e(' وارد شده باشید ')?></p>
   <?php else : ?>
   <form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">
   <?php if ( $user_ID ) : ?>
   <p><?PHP _e(' وارد شده با نام ')?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?action=logout" title="Log out of this account"><?PHP _e(' خروج » ')?></a></p>
   <?php else : ?>
   <p class="comment-form-author">
   <p><input type="text" class="textfield" name="author" id="author" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="40" tabindex="1" lang="fa" />
   <label for="author"><small> <?php _e('نام'); if ($req) echo "(الزامی)"; ?></small></label></p>
   <p><input type="text" class="textfield" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="40" tabindex="2" />
   <label for="email"><small> <?php _e(' ایمیل (نشان داده نخواهد شد) '); if ($req) echo "(الزامی)"; ?></small></label></p>
   <p class="comment-form-url"><input type="text" class="textfield" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="40" tabindex="3" />
   <label for="url"><small><?PHP _e('سایت ','tenet');?></small></label></p>
   <?php endif; ?>
   <p class="smilies"><div class="notediv" style="margin-bottom:10px !important;">::
   سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در <a target="_blank" href="<?php bloginfo('url') ?>/forums/" style="font-weight:bold">انجمن های سایت</a> مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
   </div>
   <a href="javascript:grin(':oops:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif" alt="" ></a>
   <a href="javascript:grin(':?:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif" alt="" ></a>
   <a href="javascript:grin(':razz:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif" alt="" ></a>
   <a href="javascript:grin(':sad:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" alt="" ></a>
   <a href="javascript:grin(':!:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif" alt="" ></a>
   <a href="javascript:grin(':smile:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt="" ></a>
   <a href="javascript:grin(':grin:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt="" ></a>
   <a href="javascript:grin(':shock:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif" alt="" ></a>
   <a href="javascript:grin(':???:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif" alt="" ></a>
   <a href="javascript:grin(':cool:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif" alt="" ></a>
   <a href="javascript:grin('')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif" alt="" ></a>
   <a href="javascript:grin(':mad:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif" alt="" ></a>
   <a href="javascript:grin(':roll:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif" alt="" ></a>
   <a href="javascript:grin(':wink:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt="" ></a>
   <a href="javascript:grin(':idea:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif" alt="" ></a>
   <a href="javascript:grin(':arrow:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_arrow.gif" alt="" ></a>
   <a href="javascript:grin(':neutral:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif" alt="" ></a>
   <a href="javascript:grin(':cry:')"><img src="<?php bloginfo('url') ?>/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif" alt="" ></a>
   <span onclick="addcodetags('html')" style="background-color: #e2ffd6;border-radius: 5px;padding: 2px;cursor:pointer"> افزودن کد </span>
   </p><p class="comment-form-comment"><textarea aria-required="true" rows="8" cols="45" name="comment" id="comment" onkeydown="if(event.ctrlKey){if(event.keyCode==13){document.getElementById('submit').click();return false}};"></textarea></p> <p class="form-submit">
   <input name="submit" type="submit" id="submit" value="ارسال نظر">
   <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='<?php echo $id; ?>' id='comment_post_ID'>
   <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0'>
   </p>
   <?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
   </form>
   <?php endif; // If registration required and not logged in ?>
   </div>
   <?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?> <!-- close comments_list -->