• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   حمایت وردپرس پارسی از همایش آینده وب و موبایل   19/04/74

     چهارم و پنجم اسفند ماه 1395، همایش آیندهٔ وب و موبایل ایران با حمایت سازمان فناوری اطلاعات در مرکز همایش‌های شهید قندی برگزار خواهد شد. این همایش یک رویداد ۲ روزه است که در آن پیشتازان صنعت وب و موبایل از تکنولوژی‌های روز دنیا در این حوزه‌ها سخن می‌گویند به طوری که این همایش پنجره‌ای به چشم‌انداز آینده‌ٔ وب و موبایل در جهان، و همچنین راهنمایی برای تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و متخصصان ایرانی است.   فرصت‌هایی که FOWM#  برای شما خلق خواهد کرد: آشنایی با تکنولوژی‌های آینده‌ساز وب و موبایل شرکت در مباحث چالشی درباره وب و موبایل ارتباط و شبکه‌سازی با “قله‌های وب و موبایل” موقعیت‌های کاری، هم‌تیمی‌های جدید دریافت گواهی شرکت در همایش دو روز به‌یادماندنی سرشار از شگفتی   شرکت‌کنندگان در این همایش ضمن آشنایی با فناوری‌های آینده‌ساز وب و موبایل، شرکت در مباحث چالشی و ارتباط با بزرگان وب و موبایل ایران، می‌توانند موقعیت‌های کاری و هم‌تیمی‌های جدید برای کسب‌وکار خود بیابند. این همایش برای طراحان و توسعه‌دهندگان وب‌سایت و موبایل، مدیران ارشد سازمان‌ها، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، دانشجویان و علاقه‌مندان دارای نکات آموزشی و جذاب خواهد بود.   مجید علوی‌زاده، دبیر همایش آیندهٔ وب و موبایل که سابقه اجرای چند همایش و سمینار مرتبط را دارد، اعلام کرد: جمعی از بهترین‌ها و پیشروان این دو حوزه در ایران با ارائه‌های تخصصی خود، چشم‌انداز آینده این صنعت‌ها را به شرکت‌کنندگان عرضه خواهند کرد.   در هر یک از روزهای برگزاری همایش، یک پنل تخصصی در مورد یکی از موضوع‌های مهم این حوزه نیز برگزار خواهد شد و دست‌اندرکاران به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت و در پایان، به شرکت‌کنندگان گواهی حضور در همایش اعطا خواهد شد.   ثبت نام در مهمترین رویداد صنعت وب و موبایل ایران تا پایان بهمن ماه ۹۵ امکان پذیر خواهد بود، برای ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این رویداد و آشنایی با موضوعات و سخنرانان به آدرس http://conf.wsschool.org/fowm مراجعه نمایید.   کاربران وردپرس پارسی می‌توانند با استفاده از کد wp-parsi از مبلغ ۴۰ هزار تومان تخفیف در ثبت نام برخوردار شوند.
rreza18

کمک به اضافه کردن چند بخش به پروفایل قالب سایت

4 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام به همه

تصویر زیر مربوط به بخش پروفایل کاربر در قالب سایت من هست ولی چند بخش در قسمت ویرایش اطلاعات کم داره که میخوام کمک کنید تا این بخش ها رو اضافه کنم

29218021566302978730.jpg

1-نام

2-نام خانوادگی

3-بخشی که مشخص میکنه کدام حالت نمایش داده بشه مانند قسمت نمایش عمومی نام در داشبورد وردپرس

4-و چگونه باید بخش اضافه کردن آواتار کاربر رو به اون اضافه کنم(میخواهم افزونه آپلود آواتار را نصب کنم و بجای اینکه کاربر از طریق داشبورد وردپرس آواتار خودش رو قرار بده از قسمت پروفایل قالب سایت این کار رو انجام بده)

وکدهای این قسمت

<div class="contentonethird contentlast" id="sidebar">

<?php

if( is_user_logged_in() ) {

global $user_ID, $a_ID, $a_email, $l_nicename, $requested_author, $a_url, $a_jabber, $a_yim, $a_descr;

if( is_user_logged_in() && strtolower( $l_nicename ) == strtolower( $requested_author ) ) {

$jebber_corr = explode( '/', $a_jabber );

if( count( $jebber_corr ) > 1 ) $a_jabber = $jebber_corr[ 2 ];

?>

<div class="widget widethird">

<h2 class="eprofile"><a href="#" title="<?php _e( "EDIT YOUR PROFILE" ); ?>" rel="nofollow"><?php echo __( "EDIT YOUR PROFILE" ); ?></a></h2>

<div id="wrapresponse"> </div>

<form id="profiler" name="profiler" method="post" action="" style="display: none;">

<p class="info">

<?php echo '<span>' . __( "If you like to change current password, input fields marked with * are mandatory for authorization!" ) . '</span>'; ?>

</p>

<label for="email"><?php _e( "Your Email address" ); ?></label>

<input type="text" size="25" id="email" name="email" value="<?php echo $a_email; ?>" tabindex="34" />

<label for="pass1">* <?php _e( "Your New Password" ); ?></label>

<input type="text" size="25" id="pass1" name="pass1" tabindex="35" />

<label for="pass2">* <?php _e( "Your New Password" ); ?></label>

<input type="text" size="25" id="pass2" name="pass2" tabindex="36" />

<label for="jabber"><?php _e( "Your Twitter Name" ); ?></label>

<input type="text" size="25" id="jabber" name="jabber" value="<?php echo $a_jabber; ?>" tabindex="37" />

<label for="yim"><?php _e( "Your Facebook Profile URL" ); ?></label>

<input type="text" size="25" id="yim" name="yim" value="<?php if( $a_yim != '' ) echo $a_yim; ?>" tabindex="38" />

<label for="url"><?php _e( "Your Website" ); ?></label>

<input type="text" size="25" id="url" name="url" value="<?php if( $a_url != '' ) echo $a_url; ?>" tabindex="39" />

<label for="description"><?php _e( "About yourself" ); ?></label>

<textarea rows="6" id="description" name="description" tabindex="40"><?php if( $a_descr != '' ) echo $a_descr; ?></textarea>

<?php wp_nonce_field( 'update-user' ); ?>

<input name="action" type="hidden" id="action" value="update-user" />

<button type="submit" id="updusr" name="updusr" value="Submit" tabindex="41"><?php _e( "UPDATE" ); ?></button>

</form>

<script language="javascript" type="text/javascript">

jQuery( document ).ready( function() {

jQuery( '.eprofile a' ).click( function() {

jQuery( '#profiler' ).animate( { height: 'toggle' }, 200 );

return false;

} );

jQuery( '#updusr' ).click( function() {

var valid = '';

var email = jQuery( '#email' ).val();

var pass1 = jQuery( '#pass1' ).val();

var pass2 = jQuery( '#pass2' ).val();

var jeber = jQuery( '#jabber' ).val();

var wwwurl = jQuery( '#url' ).val();

var wwwfb = jQuery( '#a_yim' ).val();

var text = jQuery( '#description' ).val();

var jeber_correct = jeber.split( '/' );

if( !email.match( /^([a-z0-9._-]+@[a-z0-9._-]+\.[a-z]{2,4}$)/i ) ) {

valid += '<p><?php _e( "Email field is mandatory or not valid!"); ?></p>';

}

if( wwwfb == 'http://' || wwwfb == 'https://' ) {

jQuery( '#yim' ).val( '' );

}

if( jeber_correct.length > 1 ) {

jQuery( '#jabber' ).val( jeber_correct[ 2 ] );

}

if( wwwurl == 'http://' || wwwurl == 'https://' ) {

jQuery( '#url' ).val( '' );

}

if( valid != '' ) {

jQuery( '#wrapresponse' ).fadeIn( 'slow' );

jQuery( '#wrapresponse' ).html( '<h4><?php _e( "Error!" ); ?></h4>' + valid );

} else {

var datastr = jQuery( '#profiler' ).serialize();

jQuery( '#wrapresponse' ).css( 'display', 'block' );

jQuery( '#profiler' ).css( 'display', 'none' );

jQuery( '#wrapresponse' ).html( '<p><?php _e( "Updating profile .... " ); ?></p>' );

jQuery( '#wrapresponse' ).fadeIn( 'slow' );

setTimeout( 'send("' + datastr + '")', 2000 );

}

return false;

} );

} );

function send( datastr ) {

jQuery.ajax( {

type: "POST",

url: "<?php echo( get_bloginfo( 'template_directory' ) . '/upd_u_pro.php' ); ?>",

data: datastr,

cache: false,

success: function( html ) {

jQuery( '#wrapresponse' ).fadeIn( 'slow' );

jQuery( '#wrapresponse' ).html( html );

jQuery( '#profiler' ).css( 'display', 'none' );

}

} );

}

</script>

</div>

<?php

}

}

?>

<?php

$existing_faves = $wpdb->get_var( "SELECT user_faves FROM $wpdb->users WHERE ID = $a_ID" );

if( $existing_faves ) {

?>

<div class="widget widethird">

<h2><?php echo __( "Favorites of" ) . ' ' . $requested_author; ?></h2>

<ul class="bloglist">

<?php

$existing_faves_arr = explode( ',', $existing_faves );

foreach( $existing_faves_arr as $fav ) {

$post_obj_fave = get_post( $fav );

$curr_perma = get_permalink( $post_obj_fave->ID );

//$short_description_excerpt = trim_the_content( $post_obj_fave->post_content, "...", $curr_perma, 25 );

//$s_d_e = stripslashes( strip_tags( $short_description_excerpt ) ); // short description for title

// votes

$voted_for = $post_obj_fave->no_votes;

// answers

$comm_num = $post_obj_fave->comment_count;

// faves num

$saved_as_fav = $post_obj_fave->no_faves;

// author name

$fav_auth_id = $post_obj_fave->post_author;

$fav_auth_OBJ = get_userdata( intval( $fav_auth_id ) );

echo '<li id="fav-' . $fav . '">';

echo '<div class="contnonimg">';

echo '<p class="info">';

echo '<span class="lfloated">' . mysql2date( get_option( 'date_format' ), $post_obj_fave->post_date ) . ' ' . sprintf( __( 'By <a href="%s">%s</a> ' ), get_author_posts_url( $fav_auth_OBJ->ID, $fav_auth_OBJ->user_login ), get_the_author() ) . '</span>';

// only owner is allowed to remove it

if( is_user_logged_in() && strtolower( $l_nicename ) == strtolower( $requested_author ) ) {

echo '<span class="rfloated rembut redbg qvotestxt removeme"><a href="#" title="' . __( "Remove this Question from Favorites" ) . '" rel="' . $user_ID . '_rem_' . $fav . '">' . __( "X") . '</a></span>';

}

echo '</p>';

echo '<h4><a href="' . $curr_perma . '" rel="nofollow">' . stripslashes( strip_tags( $post_obj_fave->post_title ) ) . '</a></h4>';

echo '<p class="info">';

// solved?

if( $post_obj_fave->accepted_by > 0 ) {

echo '<span class="lfloated rembut blue qvotestxt">' . __( "Solved!" ) . '</span>';

}

echo '<span class="lfloated">' . __( "Votes" ) . ': ' . '<strong class="strongcolor">' . $voted_for . '</strong></span>';

echo '<span class="lfloated">' . __( "Faved" ) . ': ' . '<strong class="strongcolor">' . $saved_as_fav . '</strong></span>';

echo '</p>';

echo '</div>';

echo '</li>';

}

?>

</ul>

<script type="text/javascript">

jQuery( document ).ready( function() {

// favorites | 0 - user_ID, 1 - action, 2 - post_ID

jQuery( '.removeme a' ).click( function() {

var full_info = jQuery( this ).attr( 'rel' );

var arr_param = full_info.split( '_' );

var myself = jQuery( this );

jQuery.post( "<?php echo get_bloginfo( 'template_directory' ) ?>/faves_add_or_rem.php", { uid: arr_param[ 0 ], act: arr_param[ 1 ], pid: arr_param[ 2 ] },

function( data ) {

if( data == '1' ) {

var li_to_remove = '#fav-' + arr_param[ 2 ];

jQuery( li_to_remove ).fadeOut( 'fast' ); // prevent multiple clicks

}

} );

return false;

} );

} );

</script>

</div>

<?php } ?>

<?php if ( !function_exists( 'dynamic_sidebar' ) || !dynamic_sidebar( 'Sidebar Author' ) ) : ?>

<?php endif; ?>

</div>

لطفا کمک کنید تا من بتوانیم این بخش ها را اضافه کنم

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

به انجمن خوش اومدین دوست عزیز

این پوسته اختصاصی هست یا خیر؟ اگر اختصاصی نیست نام پوسته چی هست؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

اسم قالب پرسش و پاسخ sofa هست

ویرایش شده در توسط rreza18

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این پوسته تجاری هست

بحث در مورد پوسته های تجاری در انجمن ممنوع هست

بایگانی شد

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

 • مطالب مشابه

  • توسط AsedMorteza
   سلام
   من میخوام یه سیستم شبیه سیستم مدیریت مدارس درست کنم ولی خیلی ساده تر
   یعنی کاربر بعد از عضو شدن بتونه تو پروفایلش فایل بفرسته برای مدیر یا بشه براش فایل خاص خودش رو فرستاد
   امکان ارسال و دریافت پیام داشته باشه توش
   و همچنین ثبت نمره
   خیلی گشتم ... چند تا افزونه مدیریت مدرسه پیدا کردم که انگلیسی بودن و خیلی جزئیات داشتن
   افزونه ی دیگه ای نیست که بشه باهاش همچین کاری کرد؟
  • توسط mosi1672
   سلام 
   من یه سایتی دارم که برای همایش علمی مقالات رو با فرمی که با افزونه گرویتی فرم ساخته شده دریافت میکنم.
   خواستم بدونم آیا راهی وجود داره که امار مقالات دریافتی رو به صورت داینامیک و پویا بتونم با روی سایت اصلی نشون بدم؟ البته با ظاهر زیبا
   مثل این سایت تایپ ایران که امار پروژه ها و کاربرانش رو به صورت نمودار دایره ای نشون میده..
   این ادرس سایت :
   ادرس فرم:http://ihsc.bsbmu.ir/maghaleh/
   ادرس سایت:http://ihsc.bsbmu.ir/

   میدونم خیلی ساده گفتم ولی اگر امکان داره راهنمایی بفرمایید
  • توسط rezarnmsh
   با سلام احتیاج به طراحی یک سایت مشابه persiandivx.net با وردپرس دارم افرادی که فرصت  طراحی دارند با ایمیل *** مبلغ و زمان ان را اطلاع دهند با تشکر
  • توسط رضا علیزاده
   سلام خدمت همه دوستان
   عنوان خیلی عجبیه !
   توضیح:
   میخوام قبل از تمام لینک هایی که توی مطلب قرار میدم به صورت خودکار لینک مربوط به صفحه انتقال قرار بگیره.
    
   امیدوارم واضح توضیح داده باشم.
  • توسط رضا علیزاده
   سلام خدمت اساتید؛
   من برای یکی از سایت های وردپرسی ستون کناری قرار دادم که داخل ادامه مطلب ها هست (در صفحه خانه نیست).
   این ستون کناری رو با ابزارک ها تنظیم کردم, حالا میخوام زمانی که ابزارک آخر (یا ابزارک دلخواه رسید) این ستون با اسکرول کردن تا محل مشکل پایین بیاد.
    
   ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.