• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   برگزاری چهارمین همایش Coder Conf و کد تخفیف برای کاربران وردپرس پارسی   20/04/97

   کدرکانف هر سال در آخرین پنجشنبه مرداد با بورد‌های مختلفی برگزار می‌گردد،امسال نیز کدرکانف در همین تاریخ با حضور برنامه نویسان مطرح کشور در بورد تخصصی جاوااسکریپت برگزار خواهد شد، یک گردهمایی متفاوت با طعم Javascript. Coderconf هر سال نسبت به سال‌های گذشته با حضور برنامه‌نویسان پر رنگتر می‌شود. ما سعی کردیم هر ساله به این کنفرانس مفهوم عمیق تری ببخشیم تا از آنچه در سال‌های گذشته عرضه شده به روزتر و مفیدتر واقع شویم. امسال فرصتی خواهد بود تا با نگرشی جدید و بهبود مطالب ارائه شده، عمیقتر به این موضوع نگاه کنیم تا بجای تکرار مباحث پیشین گامی هر چند کوچک در مسیر ارتقای دانش فنی برنامه‌نویسان ایرانی برداریم. ما در Coderconf ۴ با تمرکز بر روی Javascript نیت کرده‌ایم این فرصت را در اختیار برنامه نویسان قرار دهیم تا با ظرافت و استانداردهای روز دنیا کار خود را پیش ببرند. به نظر ما امسال زمان آن فرا رسیده‌است تا این زبان را به صورت تخصصی و از ابعاد مختلف به چالش بکشیم.   دبیر علمی همایش میلاد حیدری، کدرکانف ۴ را اینگونه توصیف کرده است :اشتراک گذاری دانش بهترین راه رسیدن به جاودانگی اطلاعات است. هر ساله همایش‌های زیادی برگزار میشه که افراد شرکت‌کننده می‌توانند با افراد مجرب شبکه سازی کنند. امسال در کدرکانف سعی کردیم علاوه بر بخش شبکه سازی بین افراد بیشتر روی انتقال دانش و کیفیت ارائه ها تمرکز داشته باشیم . به قصد یک گردهمایی بلند مدت بین برنامه‌نویسان جاوااسکریپت که با هم تبادل دانش و اطلاعات کنند گردهم آییم.
   بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه برنامه‌نویسان جاوااسکریپت ایران امیدوارم در کدرکانف امسال علاوه بر شبکه سازی، از اطلاعاتی که دوستان در این همایش در اختیارتان قرار می‌دهند استفاده کنید. در سایت همایش میتوانید سخنرانان و موضوع پنل همایش کدرکانف رو مشاهده کنید . علاقه‌مندان به حضور در این همایش می‌توانند با کد تخفیف wpparsi اقدام به ثبت نام در این گردهمایی کنند. سایت همایش :‌http://coderconf.org
   بلیط فروشی همایش :‌https://evand.com/events/coderconf4  
rreza18

کمک به اضافه کردن چند بخش به پروفایل قالب سایت

4 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام به همه

تصویر زیر مربوط به بخش پروفایل کاربر در قالب سایت من هست ولی چند بخش در قسمت ویرایش اطلاعات کم داره که میخوام کمک کنید تا این بخش ها رو اضافه کنم

29218021566302978730.jpg

1-نام

2-نام خانوادگی

3-بخشی که مشخص میکنه کدام حالت نمایش داده بشه مانند قسمت نمایش عمومی نام در داشبورد وردپرس

4-و چگونه باید بخش اضافه کردن آواتار کاربر رو به اون اضافه کنم(میخواهم افزونه آپلود آواتار را نصب کنم و بجای اینکه کاربر از طریق داشبورد وردپرس آواتار خودش رو قرار بده از قسمت پروفایل قالب سایت این کار رو انجام بده)

وکدهای این قسمت

<div class="contentonethird contentlast" id="sidebar">

<?php

if( is_user_logged_in() ) {

global $user_ID, $a_ID, $a_email, $l_nicename, $requested_author, $a_url, $a_jabber, $a_yim, $a_descr;

if( is_user_logged_in() && strtolower( $l_nicename ) == strtolower( $requested_author ) ) {

$jebber_corr = explode( '/', $a_jabber );

if( count( $jebber_corr ) > 1 ) $a_jabber = $jebber_corr[ 2 ];

?>

<div class="widget widethird">

<h2 class="eprofile"><a href="#" title="<?php _e( "EDIT YOUR PROFILE" ); ?>" rel="nofollow"><?php echo __( "EDIT YOUR PROFILE" ); ?></a></h2>

<div id="wrapresponse"> </div>

<form id="profiler" name="profiler" method="post" action="" style="display: none;">

<p class="info">

<?php echo '<span>' . __( "If you like to change current password, input fields marked with * are mandatory for authorization!" ) . '</span>'; ?>

</p>

<label for="email"><?php _e( "Your Email address" ); ?></label>

<input type="text" size="25" id="email" name="email" value="<?php echo $a_email; ?>" tabindex="34" />

<label for="pass1">* <?php _e( "Your New Password" ); ?></label>

<input type="text" size="25" id="pass1" name="pass1" tabindex="35" />

<label for="pass2">* <?php _e( "Your New Password" ); ?></label>

<input type="text" size="25" id="pass2" name="pass2" tabindex="36" />

<label for="jabber"><?php _e( "Your Twitter Name" ); ?></label>

<input type="text" size="25" id="jabber" name="jabber" value="<?php echo $a_jabber; ?>" tabindex="37" />

<label for="yim"><?php _e( "Your Facebook Profile URL" ); ?></label>

<input type="text" size="25" id="yim" name="yim" value="<?php if( $a_yim != '' ) echo $a_yim; ?>" tabindex="38" />

<label for="url"><?php _e( "Your Website" ); ?></label>

<input type="text" size="25" id="url" name="url" value="<?php if( $a_url != '' ) echo $a_url; ?>" tabindex="39" />

<label for="description"><?php _e( "About yourself" ); ?></label>

<textarea rows="6" id="description" name="description" tabindex="40"><?php if( $a_descr != '' ) echo $a_descr; ?></textarea>

<?php wp_nonce_field( 'update-user' ); ?>

<input name="action" type="hidden" id="action" value="update-user" />

<button type="submit" id="updusr" name="updusr" value="Submit" tabindex="41"><?php _e( "UPDATE" ); ?></button>

</form>

<script language="javascript" type="text/javascript">

jQuery( document ).ready( function() {

jQuery( '.eprofile a' ).click( function() {

jQuery( '#profiler' ).animate( { height: 'toggle' }, 200 );

return false;

} );

jQuery( '#updusr' ).click( function() {

var valid = '';

var email = jQuery( '#email' ).val();

var pass1 = jQuery( '#pass1' ).val();

var pass2 = jQuery( '#pass2' ).val();

var jeber = jQuery( '#jabber' ).val();

var wwwurl = jQuery( '#url' ).val();

var wwwfb = jQuery( '#a_yim' ).val();

var text = jQuery( '#description' ).val();

var jeber_correct = jeber.split( '/' );

if( !email.match( /^([a-z0-9._-]+@[a-z0-9._-]+\.[a-z]{2,4}$)/i ) ) {

valid += '<p><?php _e( "Email field is mandatory or not valid!"); ?></p>';

}

if( wwwfb == 'http://' || wwwfb == 'https://' ) {

jQuery( '#yim' ).val( '' );

}

if( jeber_correct.length > 1 ) {

jQuery( '#jabber' ).val( jeber_correct[ 2 ] );

}

if( wwwurl == 'http://' || wwwurl == 'https://' ) {

jQuery( '#url' ).val( '' );

}

if( valid != '' ) {

jQuery( '#wrapresponse' ).fadeIn( 'slow' );

jQuery( '#wrapresponse' ).html( '<h4><?php _e( "Error!" ); ?></h4>' + valid );

} else {

var datastr = jQuery( '#profiler' ).serialize();

jQuery( '#wrapresponse' ).css( 'display', 'block' );

jQuery( '#profiler' ).css( 'display', 'none' );

jQuery( '#wrapresponse' ).html( '<p><?php _e( "Updating profile .... " ); ?></p>' );

jQuery( '#wrapresponse' ).fadeIn( 'slow' );

setTimeout( 'send("' + datastr + '")', 2000 );

}

return false;

} );

} );

function send( datastr ) {

jQuery.ajax( {

type: "POST",

url: "<?php echo( get_bloginfo( 'template_directory' ) . '/upd_u_pro.php' ); ?>",

data: datastr,

cache: false,

success: function( html ) {

jQuery( '#wrapresponse' ).fadeIn( 'slow' );

jQuery( '#wrapresponse' ).html( html );

jQuery( '#profiler' ).css( 'display', 'none' );

}

} );

}

</script>

</div>

<?php

}

}

?>

<?php

$existing_faves = $wpdb->get_var( "SELECT user_faves FROM $wpdb->users WHERE ID = $a_ID" );

if( $existing_faves ) {

?>

<div class="widget widethird">

<h2><?php echo __( "Favorites of" ) . ' ' . $requested_author; ?></h2>

<ul class="bloglist">

<?php

$existing_faves_arr = explode( ',', $existing_faves );

foreach( $existing_faves_arr as $fav ) {

$post_obj_fave = get_post( $fav );

$curr_perma = get_permalink( $post_obj_fave->ID );

//$short_description_excerpt = trim_the_content( $post_obj_fave->post_content, "...", $curr_perma, 25 );

//$s_d_e = stripslashes( strip_tags( $short_description_excerpt ) ); // short description for title

// votes

$voted_for = $post_obj_fave->no_votes;

// answers

$comm_num = $post_obj_fave->comment_count;

// faves num

$saved_as_fav = $post_obj_fave->no_faves;

// author name

$fav_auth_id = $post_obj_fave->post_author;

$fav_auth_OBJ = get_userdata( intval( $fav_auth_id ) );

echo '<li id="fav-' . $fav . '">';

echo '<div class="contnonimg">';

echo '<p class="info">';

echo '<span class="lfloated">' . mysql2date( get_option( 'date_format' ), $post_obj_fave->post_date ) . ' ' . sprintf( __( 'By <a href="%s">%s</a> ' ), get_author_posts_url( $fav_auth_OBJ->ID, $fav_auth_OBJ->user_login ), get_the_author() ) . '</span>';

// only owner is allowed to remove it

if( is_user_logged_in() && strtolower( $l_nicename ) == strtolower( $requested_author ) ) {

echo '<span class="rfloated rembut redbg qvotestxt removeme"><a href="#" title="' . __( "Remove this Question from Favorites" ) . '" rel="' . $user_ID . '_rem_' . $fav . '">' . __( "X") . '</a></span>';

}

echo '</p>';

echo '<h4><a href="' . $curr_perma . '" rel="nofollow">' . stripslashes( strip_tags( $post_obj_fave->post_title ) ) . '</a></h4>';

echo '<p class="info">';

// solved?

if( $post_obj_fave->accepted_by > 0 ) {

echo '<span class="lfloated rembut blue qvotestxt">' . __( "Solved!" ) . '</span>';

}

echo '<span class="lfloated">' . __( "Votes" ) . ': ' . '<strong class="strongcolor">' . $voted_for . '</strong></span>';

echo '<span class="lfloated">' . __( "Faved" ) . ': ' . '<strong class="strongcolor">' . $saved_as_fav . '</strong></span>';

echo '</p>';

echo '</div>';

echo '</li>';

}

?>

</ul>

<script type="text/javascript">

jQuery( document ).ready( function() {

// favorites | 0 - user_ID, 1 - action, 2 - post_ID

jQuery( '.removeme a' ).click( function() {

var full_info = jQuery( this ).attr( 'rel' );

var arr_param = full_info.split( '_' );

var myself = jQuery( this );

jQuery.post( "<?php echo get_bloginfo( 'template_directory' ) ?>/faves_add_or_rem.php", { uid: arr_param[ 0 ], act: arr_param[ 1 ], pid: arr_param[ 2 ] },

function( data ) {

if( data == '1' ) {

var li_to_remove = '#fav-' + arr_param[ 2 ];

jQuery( li_to_remove ).fadeOut( 'fast' ); // prevent multiple clicks

}

} );

return false;

} );

} );

</script>

</div>

<?php } ?>

<?php if ( !function_exists( 'dynamic_sidebar' ) || !dynamic_sidebar( 'Sidebar Author' ) ) : ?>

<?php endif; ?>

</div>

لطفا کمک کنید تا من بتوانیم این بخش ها را اضافه کنم

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

به انجمن خوش اومدین دوست عزیز

این پوسته اختصاصی هست یا خیر؟ اگر اختصاصی نیست نام پوسته چی هست؟

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

سلام

اسم قالب پرسش و پاسخ sofa هست

ویرایش شده در توسط rreza18
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این پوسته تجاری هست

بحث در مورد پوسته های تجاری در انجمن ممنوع هست

بایگانی شد

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

 • مطالب مشابه

  • توسط amirmehdi950
   سلام دوستان اگه جوابم رو بدید ممنون میشم.
   من یک افزونه ای میخوام (مثل مناقصه) که افراد بتونن با ثبت نام در سایت، پروژه شون رو ثبت و افراد دیگه بتونن روی اون پیشنهاد قیمت بدن و درصورت تایید ثبت کننده پروژه، پروژه خودکار تایید و شروع بشه و مجری بتونه با تعیین حق دستمزد پولش رو قبل از دریافت فایل توسط ثبت کننده پروژه ، دریافت کنه.
   منتها زمانی که ثبت کننده پول رو پرداخت میکنه خودکار یه درصدی کم شه(حق سایت) و بقیش به حساب مجری (حساب اعتباریش که تو سایته) ریخته بشه.
   مشابه این کار در چند سایت هست که میتونید مشاهده کنید:
   http://typeiran.com/
   http://tarahiran.com/
   https://parscoders.com
   این هم یک نمونه از چیزی که میگم: https://parscoders.com/project/54921/درخواست-قالب-آماده-وردپرس-برای-ثبت-سفارش-انجام-پروژه البته منظور چیزی که ثبت کردن ، تحت عنوان قالب وردپرس... نیست، منظورم نحوه عملکرد سایت هست.
  • توسط mohsen_sj
   سلام دوستان
   برای یک سایت چند منظوره که هم به عنوان دایرکتوری باشه و هم فروشگاهی که امکان چند فروشگاهی رو بتونه ساپورت کنه چه قالب یا افزونه ای پیشنهاد میکنید؟
  • توسط mrb1994
   سلام به همه دوستان بنده دارم یه قالب طراحی می کنم تو قسمت pagination به مشکلی بر خوردم من از قسمت خواندن وردپرس محدودیت اعمال کردم که تو صفحه بلاگ در هرصفحه 5 تا از پست ها رو نشون بده و ما بقی رو ببره یه صفحه دیگه حالاوردپرس محدودیت رو اعمال کرده ولی صفحه های دیگه رو لینکشو نمیده راه های مختلفی رو امتحان کردم از نصب افزونه های مختلف گرفته تا اضافه کردن کد دستی به function ولی کار نمیکنه
   یه مشکل دیگه هم هست اینکه تو دسته بندی ووکامرسم این محدودیت اصلا اعمال نمیشه
   لطفا راهنمایی کنید خیلی ممنون
  • توسط fashionir
   درود، دوستان من یک وب سایت دارم می خوام توسط یک افزونه تمام مزون های تهران رو با اطلاعاتشون معرفی کنم، لطفا افزونه ای برای این کار معرفی کنید، بسیار متشکرم.
  • توسط sprants
   سلام
   دوستان عزیز من تمامی مراحل انتقال از لوکال رو انجام داده و سایت کامل بود و تغییرات مد نظرم رو هم انجام داده بودم اما بعد از چند روز ناگهان در صفحه اول پیام نصب اولیه ورد پرس اومد و انگار که از اول میخواین ورد پرس رو اینستال کنیم ! الان در ftp همه آپلود های قبلیم هست وحتی در phpmyadmin دیتابیس و همه اطلاعات وجود داره اما در ادمین ورد پرس انگار یه ورد پرس جدید نصب شده
   لطفا کمک کنید
   ممنونم